Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Informační technologie a manažerské informační systémy

Informační technologie a manažerské informační systémy

Kategorie: Management, Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve vysvětluje počítačovou gramotnost, roli IT v současném světě a požadavky a trendy v oblasti IT. Poté charakterizuje informační management a manažerské informační systémy, včetně způsobu, jakým je vybírat a srovnávat.

Obsah

1.
Počítačová a informační gramotnost
2.
Role IT
3.
Vývojové trendy a nové požadavky na IT
3.1
Zvyšování produktivity práce
3.2
Kvalita
3.3
Rychlá odezva na přání zákazníků
3.4
Globalizace
3.5
Zjednodušování organizačních řídicích struktur (down-sizing) a přenášení některých vlastních procesů na externí dodavatele (outsourcing)
3.6
Partnerství
3.7
Motivace lidí
3.8
Práce nezávislá na pracovišti
4.
Informační management
5.
Manažerské informační systémy
6.
Výběr IS
7.
Srovnání vybraných IS

Úryvek

“g) Motivace lidí
se uplatňuje nejlépe v týmové práci a ve vytváření pocitu vlastní odpovědnosti za celou společnost, ne v izolování jednotlivých pracovníků do specializovaných útvarů, kdy každá inovativní myšlenka musí procházet sítem hierarchických stupňů nahoru a dolu, což bývá její smrt.
Význam pro IT: zajistit komplexní informovanost všech pracovníků v reálném čase a operativní komunikaci každého s každým. To lze realizovat především metainformačním systémem, poskytujícím všem pracovníkům informace o informačním systému podniku a centrálním komunikačním katalogem (encyklopedií), zachycujícím veškeré know-how společnosti.

h) Práce nezávislá na pracovišti
Je-li až 80 % informačních toků ve společnosti realizováno elektronicky, mohou být některá oddělení umístěna mimo centrální pracoviště (kde je lacinější pracovní síla, nájem apod.). Významné firmy mají často své kanceláře a provozy roztroušené po celém světě.
Význam pro IT: zajištění komplexního centrálního informačního systému přístupného z libovolného místa v reálném čase (ORLT) prostřednictvím komunikačního systému.

4. Informační management
Koncem roku 1989 mnoho našich občanů, novinářů, ale i ekonomických odborníků začalo používat pojmy, které se do té doby v socialistické ekonomice nepoužívaly a jejich význam byl široké veřejnosti málo známý. Mezi tyto pojmy patřily především marketing a management. Teprve s postupem ekonomické reformy a budováním tržní ekonomiky nabývaly tyto pojmy jasnější obrysy a poznatky z těchto oborů se začaly používat v praxi. Podobný osud potkal zhruba v první polovině roku 1991 pojem „informační management“ (IM). Kdo chtěl v té době jít s ekonomickou módou, často a s oblibou tento pojem používal, aniž si uvědomil, co se za ním skutečně skrývá. IM lze chápat jako interdisciplinární vědní obor (tzn. že má svůj předmět zkoumání, metody zkoumání a aplikační možnosti), který se zabývá budováním takového informačního systému (IS) firmy, jenž by soustavně zabezpečoval potřebné informace pro řídící pracovníky (manažery) a pro všechny ostatní pracovníky firmy. Jejich informační potřeby se totiž neustále mění vlivem změn uvnitř firmy a především v jejím okolí. IM by měl hledat odpovědi na otázky typu:
-Jaké informace potřebuje manažer, aby mohl úspěšně řídit?
-Jaké informace potřebuje výkonný pracovník pro svou činnost?
-Jak řídit a využívat informační zdroje firmy?
IM je disciplína, která je zaměřena na praktickou aplikaci syntézy poznatků především z vědních oborů informatiky, managementu a některých systémových věd.
Informatika je integrující vědní disciplína zabývající se vznikem, sběrem, zpracováním a dopadem informací (především v ekonomice) od reklamy na daný produkt přes jeho výrobu, prodej, využití až po zpětné informace pro jeho inovaci.
Management zkoumá proces vytváření a dalšího aktivního rozvíjení podnikatelsky orientovaného chování firmy. Je to ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) používají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace. Manažerské funkce přitom zahrnují procesy plánování, organizování, výběru a rozmístění vhodných spolupracovníků, jejich vedení a kontrolu.
Systémové vědy (systémová analýza, obecná systémová teorie, kybernetika) jsou založeny na využívání systémového přístupu při zkoumání objektivní reality. Systémový přístup je takový, který zkoumá každý problém jako celek."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2056
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse