Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Informatika ve veřejné správě

Informatika ve veřejné správěKategorie: Informatika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce obsahuje 30 v různém rozsahu vypracovaných otázek ke zkoušce z informatiky týkajících se hardwaru, operačních systémů, programovacích jazyků, organizace datových souborů nebo práce s programy balíku MS Office.

Obsah

1.
Struktura osobního počítače
2.
Výstupní zařízení osobních počítačů
3.
Vnější paměti počítače a zobrazení informací na nich
4.
Struktura programového vybavení
5.
Operační systémy – definice a vývoj
6.
Funkce operačního systému, virtuální paměť, víceprocesorové systémy
7.
Programovací jazyky – strojově a problémově orientované
8.
Definice a struktura programovacího jazyka
9.
Neprocedurální jazyky a aplikační balíky
10.
Základní datové struktury, návěští souborů
11.
Zobrazení v pevné a pohyblivé řádové čárce
12.
Sekvenční a indexsekvenční organizace souborů dat
13.
Přímá a invertovaná organizace souborů dat
14.
Typy souborů dat a operace se soubory
15.
Nevýhody tradičních organizací souborů
16.
Databázové zpracování, vlastnosti databázových souborů
17.
Systémy řízení báze dat
18.
Datové struktury a relační databáze
19.
Informační systémy, jejich struktura a typy
20.
Algoritmus, vlastnosti a metody zobrazení
21.
Rozhodovací tabulky
22.
Počítačové sítě, typy a topologie
23.
Distribuované zpracování a informační služby
24.
Relace, atributy, klíče v Microsoft Accessu
25.
Bezpečnost a ochrana dat
26.
Vytvoření, naplňování a aktualizace tabulek v Microsoft Accessu
27.
Dotazy v Microsoft Accessu
28.
Windows, struktura
29.
Microsoft Word, možnosti tvorby textů
30.
Microsoft Excel – vlastnosti, možnosti tvorby tabulek

Úryvek

"1. STRUKTURA OSOBNÍHO POČÍTAČE
Hardware = technické vybavení
Software = programové vybavení = souhrn všech programů aplikovaných na počítačových instalacích.

Technické vybavení zahrnuje - Hardware
- mikroprocesor
- paměti
- klávesnice
- tiskárny
- polohovací zařízení
- další zařízení

Mikroprocesor (CPU – Central Processing Unit)
• mozek počítače
• zpracovává instrukce programů, kterými je řízen
• interpretuje zvolený soubor instrukcí

Výkon počítače ovlivňuje:
• pracovní frekvence MHz
• počet současně zpracovaných bitů uvnitř procesoru

datová sběrnice = přenáší data mezi perifériemi a procesorem.

Programové vybavení - Software
a) systémový software
- operační systém
- překladače
- sestavovací programy
- služební programy systémy řízení báze dat

operační systém = zabezpečuje řízení činnosti počítače

překladače = zajišťují převod programů uživatele z programovacího jazyka, do jazyka,
kterému počítač rozumí

sestavovací programy = sestavují přeložené části programu do tvaru připraveného k výpočtu

služební programy = nabízí uživateli řadu služeb (kopírování souborů, výpisy apod.)

b) aplikační software
- uživatelské programy = jsou orientovány na individuální uživatele
- aplikační balíky = (textové procesory, tabulkové procesory, obchodní grafika)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511e9d15d01eb.zip (55 kB)
Nezabalený formát:
Informatika_ve_verejne_sprave.doc (214 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse