Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Informatika - výpiky z přednášek

Informatika - výpiky z přednášek

Kategorie: Informatika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text podává informace o hardwaru, softwaru a bezpečnosti práce s pc, elektronickými médii a na síti.

Obsah

HARDWARE
1.
Základní pojmy z informatiky ( informatika, data, informace,znalosti)
2.
Definujte pojem informační systémy a úrovně řízení
3.
Základní části PC
4.
Složení základní desky – základní deska s integrovanými obvody
5.
Charakteristiky procesorů
6.
Rozdělení procesorů – podle firem vyrábějící procesory:
7.
Sběrnice – typy a rozdělení
8.
Vnitřní paměti PC
9.
Vnější paměti PC, rozdělení
10.
Komunikační rozhraní v počítači, rozhraní pro disky, RAID
11.
Vstupní a výstupní zařízení, vyjmenovat + příklady
12.
Monitory (displeje) a grafické karty – základní charakteristiky, rozdělení, typy
13.
Tiskárny – rozdělení, jednotlivé parametry a srovnání jednotlivých typů
14.
Plottery – souřadnicové zapisovače
15.
Rozdělení a kategorie počítačů + příklady
16.
Ostatní I/0 zařízení
SOFTWARE = programové vybavení
17.
Základní rozdělení softwaru, kategorie a příklady
18.
TAPV – rozdělení + zástupci (příklady)
19.
Databázové systémy
20.
Operační systémy – rozdělení, zástupci + charakteristiky
21.
Operační systémy a jejich souborové systémy (FAT tabulky)
22.
TAPV - Grafické programy a formáty + příklady
23.
TAPV – Ekonomické a podnikové systémy
24.
TAPV - Datové skaldy (Data Warehouse)
25.
TAPV – Antiviry
26.
SW – Komprese, archivy
27.
Další kategorie SW
28.
Zvuk
29.
Komprimační software, zástupci, typy komprese, další doplňkový software
30.
Postup při tvorbě programu
31.
Programovací jazyky a jejich vývoj
32.
Datové typy a struktury
33.
Textové editory, charakteristika pokročilejších funkcí ( šablony, styly, hromadná korespondence)
34.
Software pro práci s textem, vyjmenovat, editory pro webové stránky a OCR.
35.
Problematika kódování češtiny, vývoj standardů kódování znaků
36.
Jednoduché typy dat
37.
Strukturované typy dat = abstraktní datové typy
BEZPEČNOST
38.
Rozdělení sítí
39.
Komunikační protokoly = služby umožňující komunikaci a propojení různých pc,
40.
Charakteristiky LAN
41.
Topologie
42.
Typy lokálních sítí podle technologie
43.
Rozdíl mezi sítěmi peer-to-peer a klient-server
44.
Model klient – server, schéma jednotlivých úrovní této architektury + základní
45.
Druhy adres na Internetu
46.
Domény na Internetu a jejich správa
47.
Služby Internetu
48.
Základní varianty připojení k internetu
49.
Funkce Firewallu
50.
Ochrana dat v síti
51.
Vyjmenovat základní možnosti ochrany na jednotlivých úrovních přístupu
52.
Vysvětlete princip symetrického šifrování, jak jsou splněny obecné požadavky bezpečnosti
53.
Digitální podpis a certifikační autorita
54.
Dělení virů + příklady
55.
Viry a další škodlivé kódy
56.
Způsoby ochrany dat v síti, různé způsoby a úrovně
57.
HTML

Úryvek

“1. Základní pojmy z informatiky ( informatika, data, informace,znalosti)
Informatika
- 1962 – information + automatique
- její záběr a funkce: (zabývá se):
daty – technologie zpracovávání dat včetně informačních systémů (IS)
návrh IS = vlastní návrh, analýza, implementace (realizace)
distribucí a zprostředkováním informací různým uživatelům
přenosem informací
studiem informačních systémů
- věda o cílevědomém zpracování informací prostřednictvím automatických pracujících strojů
Data
- popisují realitu, představují vlastnosti objektů reality (barva auta), jsou prezentací faktů, tzv. konceptů
- základní prvek informace
- mají identifikátor (označení) a hodnotu
a) indikační (kvalitativní) – kódují se, souvisí s nimi číselníky = seznam výskytů s přiřazenými kódy, nevstupují do matematických operací; třídí se podle nich; seskupuje např. id. Č. pracovníka, knihy, pozemku
b) hodnotová (kvantitativní) – předmět matematických operací; např. cena materiálů, cena za spotřebu
Informace
= tvořena daty (skládá se z údajů); v určitém kontextu a reprezentaci
a) relevantní
b) irelevantní ! zabezpečení
- informace má: obsah, vyjádření, význam
Znalost
= vyšší stupeň abstrakce, zobecněné poznání reality

2. Definujte pojem informační systémy a úrovně řízení
Informační systém poskytuje inform. o stavu a vývoji zdrojů (personální, finanční, hmot. majetek a NHM)
= množina lidí, postupů a techniky, navržené, postavené, provozované a udržované pro potřeby sběru, zaznamenávání, zpracování, uchování, vyhledávání a zpřístupňování informací
- činnosti probíhající v IS: sběr dat, přenos, ukládání, výběr, zpracování, distribuce, prezentace, ochrana dat
Typy IS dle úrovně řízení: operativní (provozní agendy, GIS, CAD, rozhodnutí), taktické (pro podporu řízení), strategické (pro podporu rozhodování, strategie podniku)
Úroveň operativní = systémy zpracování dat = TPS = Transaction Processing Systems navazují na 4 funkční oblasti podnikání: výroba, účetnictví a finance, marketing a prodej, výzkum a vývoj -> každáoblast má svůj systém, detailní zprávy
- rozhodnutí jsou strukturovaná, předvídatelná -> týkají se úzkého časového rámce; jsou založená na rutinních procedurách
Úroveň taktického řízení = MIS (management IS); větší potřeba odvozených informací; sumarizace, analýzy, trendy, výjimky, průměrkování, zákonitosti
- data mining (vytěžování dat) = dodávání informací
- existence DWH (Data Warehouse) = datový sklad
Úroveň strategického řízení = nejvyšší úroveň; IS na podporu rozhodování; scénáře, What – if analýzy
- rozhodování se týká budoucnosti a alokace zdrojů
- potřeba informací zvnějšku
Datové prvky (DP) = jednotky dat; představují určitý typ dat (reprez. množinu)
- popisují se ve sbornících (registrech)
- takto specifikovaná data umožňují sdílení v různých systémech a prostředích -> zejména při elektronické (bezdokladové) výměně dat – EDI (Electronic Data Interchange)
- popisy DP v registrech = také data; tzv. metadata = data, kt. popisují jiná data -> jsou předepsané atributy, kt. data specifikují (popisují)
= standardizace dat (tvorba norem); ISO, ČNI = organizace pro srandardy
- při EDI nutná stejná interpretace dat na obou stranách přenosu (vysílající X příjemce)
- příklady na DP: příjmení pracovníka, hmotnost dojnice, zařazení pracovníka
- atributy DP, kt. prvek specifikují: povinné (M – mandatory) atributy:
název DP, definice, kategorie prezentace (znaková, grafická, v čárkovém kódu),
forma prezentace (kód, text, hodnota)

Základní pojmy výpočetní techniky:
Bit (binary digit, basic indissoluable unit) = jedna ze dvou možností, kt. lze technicky vyjádřit; 1 ze 2 binárních číslic
Byte = 8 bitů = 1 znak, na jehož zakódování je použito 8 bitů = nejmenší adresovatelná jednotka paměti
Další jednotiky, v nich se vyjadřuje kapacita paměti a médií: 1 KB = 1024 bytů = 2 bytů; 1 MB = 1024 KB = 2 1 GB = miliardy bitů = 2 ; TB = terabyty = 2
Znakový kód = vnitřní kód = 8 bitový = 256 možností (0 – 255); = znaky = číslice, písmena, speciální i neviditelné znaky
 ASCII = pro PC (American Standard Code for Information Interchange)
Unicode = 16 bitová kódovací tabulka pro znaky všech světových jazyků (nestačí pro velké množství čínských znaků), 65536 znaků; tabulky a znaky na adrese http:// chrts.unicode.org -> vliv internetu
Standard ISO/IEC 10646 = 4 byty = před 2 miliardy znaků; snad konečné schéma kódování znaků; skládá se z řady kódovacích schémat
 Schéma UCS (Universal Character Set) používají pevný počet bytů pro reprezentaci každého znaku"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16795
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse