Inovace

Kategorie: Inovační management, Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou inovace v podnikovém managementu. Sleduje její pojetí, představuje druhy inovací a funkční model řízení inovací. Vyzdvihuje úlohu manažera inovací a vysvětluje význam pro podnikatelské řízení. Součástí je koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání v České republice a Evropské unii.

Obsah

1.
Definice inovace podle Evropské unie
2.
Druhy inovací
3.
Řády inovací
4.
Inovační cyklus
5.
Manažerské činnosti
6.
Funkční model řízení inovací
7.
Úloha manažera inovací
8.
Charakteristiky kategorií výzkumu AIP

Úryvek

"Manažerské činnosti
Současná praxe managementu inovací dva základní manažerské přístupy:
funkčně nákladový přístup – zohledňuje velice progresivní změny (0. a 1. řádu),
tradiční přístup – je aplikován na menší změny (2. – 7. řádu).

Rozlišujeme 4 druhy inovací z hlediska individuálního tvůrčího přístupu:
akceptace – tvůrčí aktivita je nulová, převezme se cizí inovace celá beze změn,

získání určitých informací a jejich transformace na mou firmu,
imitace – přizpůsobení známého řešení,
adaptace – přetvoření známého řešení (na mou firmu):
o imitace vzdálenější výrobní praxe,
o imitace přírodních jevů a procesů.
absolutní inovace – vytvoření zcela něčeho nového.

Funkční model řízení inovací:
Hlavním cílem je úspěšný vstup inovovaného výrobku na určený trh. Při realizaci svých
záměrů v marketingovém prostředí si může firma v závislosti na svých schopnostech a
ambicích zvolit následující role v oblasti technického rozvoje, a to úlohu:
1. Leadera – firma je zaměřena na tzv. budoucí potřeby. Její aktivity jsou hnacím elementem
výzkumu. Má – li si udržet vůdčí postavení, musí udržovat mezinárodní kontakty. Ve své
podstatě se jedná o realizaci absolutní invence, tedy inovace 7. inovačního řádu.
2. Šampióna (vlivného spoluúčastníka) – firma přispívá k rozvoji poznání v dané oblasti
výzkumu. Rozšiřuje poznatky, které jsou založeny na principech určených leaderem.
3. Fandy (zasvěceného pozorovatele) – firma se zajímá o vyřešené potřeby včerejška,
vyhodnocuje působení leadera, odhaluje chyby, kterých se dopustili jiní.
Japonští manažeři definovali pro zabezpečení úspěchu inovace tzv. magický trojúhelník
úspěšné inovace.
C
N
T 3

C = dosažení co nejvyšší ceny (marketing, aby výrobek uspokojoval skutečné potřeby
zákazníka a tím byl konkurenceschopný)
N = dosažení co nejnižších nákladů (technologické projekty, aby byla zajištěna optimální
organizace výrobního procesu, řízení výroby, aby bylo zajištěno optim. řízení výrobního
procesu)
T = dosažení co nejkratšího času (čas na trhu působí jako strategický faktor, čas ovlivňuje
výši úroku z vázaného kapitálu vloženého do vývoje a v konečném důsledku ovlivňuje zisk)
Úloha manažera inovací:
Vnitřní vazby managementu inovací – je tvořen těmito základními částmi:
metody řešení problémů – metody, nástroje a postupy přípravy zpracování

a realizace projektu inovací,
manažerské činnosti – v podobě plánování, organizování, vedení lidí a

kontroly související s přípravou, zpracováním a realizací projektu inovací,
manažerské chování – v podstatě sklon k inovativnosti, k iniciování

ostatních k inovačním aktivitám, tvůrčí neklid až posedlost ke změnám.
Management inovací je jedním ze speciálních managementů podniku. Jeho smyslem je
zavádět na trh nové, inovované výrobky.
Technická kvalifikace manažerů inovací zahrnuje znalosti z oboru určité disciplíny a
schopnost uplatnit tyto znalosti při řešení technických problémů.
Kromě schopnosti dohlížet na práci druhých, komunikovat s nimi a jednat s lidmi, vyžaduje management inovací – vývoj výrobků a výr.procesů, schopnost vést, motivovat, vytvářet a formulovat představy základních koncepcí, výrobků, výr.procesů a prosadit tyto vize v celé organizaci.
Koncepce inovací: rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace; vznik,
rozvoj a spolupráce inovačních podniků; rozvoj lidských zdrojů.
Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání v ČR a EU
Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání – patří mezi základní dokumenty ČR pro oblast inovací. Základním dokumentem je Národní inovační strategie, kterou právě zmiňovaný dokument rozvíjí a spolu s ním Národní inovační politika ČR na léta 2005 – 2010.
AIP = Asociace inovačního podnikání ČR
(cílem činnosti AIP ČR je vytvářet předpoklady pro rozvoj inovačního podnikání, tj. výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů a technologií, budování vědeckotechnických parků a činnosti inovačních firem.
Hlavním cílem je vytvořit v rámci inovačního procesu inovační infrastrukturu a podmínky pro fungující inovační trh. Charakteristiky kategorií výzkumu."

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistý text je cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23875
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse