Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Instituce EU - výpisky z přednášek

Instituce EU - výpisky z přednášek

Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek o EU na téma instituce EU. Autor popisuje jednotlivé instituce EU včetně jejich historického vývoje, složení, pravomocí a oblastí působení. Mezi tyto instituce patří Evropská rada, Rada ministrů, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr a další poradní orgány EU. Na konci práce najdeme pohled na to, jaké jsou plánovány změny v institucích po ratifikování Lisabonské smlouvy.

Obsah

1.
Evropská Rada (European council)
1.1
Historický vývoj Evropské Rady
1.2
Složení Evropské Rady
1.3
Funkce Evropské Rady
2.
Rada ministrů = Rada Evropské unie
2.1
Rada založena na principech
2.2
Historický vývoj
2.3
Funkce a struktura
2.4
Jednání Rady
2.5
COREPER
2.6
Předsednictví v Radě
2.7
Předsednictví ČR
2.8
Lisabonská smlouva
3.
Evropská komise (EK)
3.1
Termín Komise a jeho obsah
3.2
Historický vývoj
3.3
Generální ředitelství (GD)
3.4
Politiky
3.5
Sbor komisařů
3.6
Funkce Komise
3.7
Komitologie
4.
Evropský parlament
4.1
Historický vývoj
4.2
Pravomoci EP
4.3
Struktura EP
4.4
Evropský soudní dvůr
4.5
Historický vývoj
4.6
Pravomoci
4.7
Struktura ESD
5.
Evropský soud 1. stupně
6.
Evropský účetní dvůr
6.1
Historický vývoj
6.2
Struktura
6.3
Složení
7.
Poradní orgány EU
8.
Hospodářský a sociální výbor
9.
Výbor regionů
9.1
Složení
9.2
Ombudsman
10.
Plánované změny v institucích dle Lisabonské smlouvy

Úryvek

"Rada ministrů = Rada Evropské unie
(Council of European Union, Council of Ministers)
- reprezentuje národní zájmy členských zemí (členské státy prostřednictvím Rady vydávají zákony pro EU, stanovují její politické cíle)
- sídlo v Bruselu (x v dubnu, červnu, říjnu zasedá v Lucemburku)
= rozhodující instituce se zákonodárnými (právo zákonodárné iniciativy) a výkonnými pravomocemi (rozhoduje)

- Rada založena na principech:
a) národní hledisko: zaručuje rovné zastoupení všech států (každá země zastoupena 1 ministrem)
b) princip odbornosti: složení Rady závisí na projednávaném tématu
c) politický mandát: zástupci členských států v Radě mají pravomoc přijímat jménem své vlády závazky

- historický vývoj:
- Rada působila již v rámci ESUO (rozhodovala prostou většinou, pojistkou, kdyby nadnárodní strategie poškozovala zájmy většiny členských zemí)
- model Rady později uplatněn v EHS, EURATOM – od 1958 3 Rady (dominantní postavení Rada EHS- původně složena jen z ministrů zahraničí)
- 1965 Slučovací smlouva – jednotná Rada
- 1986 Jednotný evropský akt: do rozhodování zapojen EP
- po vzniku EU Rada zodpovědná za všechny 3 pilíře
- omezení vlivu Rady: zavedení procedury spolupráce (EP právo veta)

- funkce a struktura
- Rada je nadvládní i mezivládní organizací
- rozhodování: prostou většinou, kvalifikovanou většinou, jednomyslně (hodně v rámic 2. a 3.pilíře)

Kvalifikovaná většina
- používá se hodně v rámci 1.pilíře
- princip trojí většiny:
a) pro návrh musí hlasovat nadpoloviční většina členských států, pokud jde o návrh předložený Komisí.
- u ostatních rozhodnutí musí být podpora dvoutřetinová
b) pro přijetí rozhodnutí kvalifikovanou většinou je zapotřebí 255 hlasů z celkového počtu 345 (tj. 73,9 %).
c) kvalifikovaná většina musí zároveň představovat min. 62 % celkové populace EU (sečte se počet obyvatel států, které souhlasí)

- Sevilla 2002 - 9 typů zasedání Rady:
1. obecné záležitosti a vnější vztahy,
2. ekonomické a finanční záležitosti,
3. spravedlnost a vnitřní záležitosti,
4. zaměstnanost, sociální politika, zdraví a spotřebitelé,
5. hospodářská soutěž,
6. doprava, komunikace a energetika,
7. zemědělství a rybolov,
8. životní prostředí,
9. školství, mládež, kultura.
- jednání Rady
- na každém zasedání ministři členských států, předseda Komise a její generální sekretář
- cílem jednání: přijmout stanovisko nebo učinit rozhodnutí
- příprava jednání: Výbor stálých zástupců COREPER – organizuje projednávání, zajišťuje efektivní průběh jednání"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17485
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse