Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Institut soudního exekutora a exekuce

Institut soudního exekutora a exekuce

Kategorie: Finanční - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Tato písemná práce je zaměřena na institut soudního exekutora a exekuci samotnou. V teoretické části je v několika postupných krocích rozebrána historie institutu soudního exekutora v ČR a postupně veškeré související náležitosti zvoleného téma, jako jsou exekuční komora, exekuční úřad, zúčastněné strany exekučního řízení nebo způsob provádění exekucí. V praktické části je pak popsán konkrétní případ uvalení exekuce na subjekt fyzickou osobu, u níž exekuční soud přiznal nárok oprávněné straně na vymožení své pohledávky.

Obsah

Abstrakt 2
1
Úvod 5
1.1
Smysl práce 5
2
HISTORIE SOUDNÍHO EXEKUTORA A EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU V ČR 6
3
Institutu soudního exekutora 6
3.1
Soudní exekutor 6
3.2
Exekutorova činnost 7
3.2.1
Dohled nad činností exekutora 8
3.2.2
Související činnosti exekutora 8
3.3
Zaměstnanci exekutora 8
3.3.1
Exekutorský koncipient 8
3.3.2
Exekutorský kandidát 9
3.3.3
Vykonavatel exekutora a další zaměstnanci exekutora 10
4
Exekutorská komora 10
4.1
Sněm Exekutorské komory 11
4.2
Prezidium Komory 11
4.3
Prezident Komory 12
4.4
Revizní komise 12
4.5
Kontrolní komise 12
4.6
Kárná komise 13
4.7
Zkušební komise 13
4.8
Výběrová komise 13
5
Exekutorský úřad 14
6
Rozhodnutí 15
6.1
Základní výkony rozhodnutí 15
7
PROVEDENÍ EXEKUCE 16
7.1
Exekuční řízení 16
7.1.1
Účastníci řízení 17
7.1.1.1
Oprávněná osoba 17
7.1.1.2
Povinná osoba 17
7.1.2
Návrh k nařízení exekuce 17
7.1.3
Exekuční titul 18
7.1.4
Exekuční soud 18
7.1.4.1
Věcná příslušnost 18
7.1.4.2
Místní příslušnost 18
7.1.5
Soudní usnesení 18
7.1.5.1
Odvolání proti usnesení 19
7.1.6
Exekuční příkaz 19
7.1.6.1
Náležitosti exekučního příkazu 20
7.1.6.2
Zánik exekučního příkazu 20
7.1.7
Třetí osoby v exekučním řízení 20
7.2
Způsoby provedení exekuce 21
7.3
Náklady exekuce 22
7.4
Odklad exekuce 22
7.5
Zastavení exekuce 23
8
Praktický příklad 24
8.1
Rozhodnutí exekučního soudu 24
8.2
Lustrace 24
8.3
Exekuční příkaz 24
8.4
Provedení exekuce 25
8.4.1
Dražba 25
8.4.2
Náklady exekuce 26
8.5
Ukončení exekuce 27
9
Závěr 28
Seznam pramenů 29
Tištěné zdroje 29
Elektronické zdroje 29

Úryvek

"Exekutorský koncipient může být pověřen exekutorem k provádění činností souvisejících nebo směřujících ke splnění náplně exekučního řízení. Oproti exekutorovi není koncipient oprávněn:
- k vydání exekučního příkazu;
- k provedení dražby;
- ke zřízení exekutorského zástavního práva.


3.3.2 Exekutorský kandidát
Exekutorský kandidát je zaměstnanec exekutora se zápisem v seznamu kandidátů u Exekutorské komory. Požadavek na zapsání kandidáta do seznamu exekuční komory podává, na rozdíl od zápisu do seznamu koncipientů, exekutorský koncipient.

Právní definice exekutorského kandidáta zní:
„Exekutorský kandidát je právnickou profesí, která je vykonávána osobami se shodnou
odbornou kvalifikací, jakou má soudní exekutor. Exekutorský kandidát splnil již všechny
předpoklady pro jmenování exekutorem včetně vykonání exekutorské praxe a složení
exekutorské zkoušky, nebyl však dosud vybrán výběrovým řízením na místo neobsazeného exekutorského úřadu a nesložil slib do rukou ministra spravedlnosti.“

Exekutor může kandidáta písemně pověřit k provádění úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.

3.3.3 Vykonavatel exekutora a další zaměstnanci exekutora
Dalšími zaměstnanci exekutora jsou osoby, které fakticky vykonávají jakoukoli činnost pro potřeby exekutora v průběhu exekučního řízení. Veškeří zaměstnanci musejí mít ke své činnosti pověření od vykonávajícího soudního exekutora.


4 Exekutorská komora
Exekutorská komora ČR je institut vzniklý v roce 2001, jehož sídlo bylo po vzniku institutu umístěno v Brně. Od října roku 2012 došlo k rozšíření a umístění pobočky rovněž v Praze. Od 1.1.2013 již Exekutorská komora České republiku působí pouze v Praze, ke změně došlo při novelizaci exekučního řádu. Exekutorská komora působí v pozici samosprávné organizace jejímiž členy jsou jmenování soudní exekutoři. Členství v exekutorské komoře je pro každého exekutora povinná, jde tedy o povinné členství exekutorů.
Komora je právnickou osobou. Její příjmy tvoří členské příspěvky, dary a jiné příjmy. Členské příspěvky jsou exekutoři povinni platit ve výši stanovené sněmem exekutorů.
Hlavní náplní činnosti exekutorské komory je dohled nad činností soudních exekutorů. Společně s exekutorskou komorou dohlíží na exekutory rovněž Ministerstvo spravedlnosti.
Jak již bylo řečeno je exekutorské komora tvořena soudními exekutory a každý exekutor je tak členem komory, z čeho plynou exekutorům všechna práva a povinnosti.
Strukturu Exekutorské komory tvoří:
• sněm - nejvyšší orgán Komory právo na účast má každý exekutor
• prezidium - řídící a výkonný orgán Komory tvořen 5ti exekutory a 5ti náhradníky
• prezident
• revizní komise
• zkušební komise
• kárná komise
• kontrolní komise
• výběrová komise"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30056
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse