Referáty finanční - ostatní

Název Goodness Staženo

Fiskální politika v ČR

Práce je z oboru hospodářské ekonomiky státu. Popisuje, jak veřejné rozpočty jsou dlouhodobě charakterizovány deficitními sklony a skutečná podstata p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

267x

Dlouhodobé financování a leasing - srovnání

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

136x

Řízení pracovního kapitálu

Práce nejprve vymezuje pojmy řízení pracovního kapitálu, oběžný majetek, pracovní, hrubý a čistý pracovní kapitál a kapitálová potřeba a stanovuje vzt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

73x

Přímé investice do ČR

Práce se věnuje přímým investicím do České republiky a podmínkám, které je potřeba splnit k jejich uskutečnění. Zmíněny jsou taky hlavní instituce, kt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

72x

Co je to vlastně controlling?

Práce se zamýšlí nad pojmem controlling. Snaží se dojít k jeho definici a vymezit ho. Snaží se zjistit, co je a co není controllingem. Poukazuje na rů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

70x

Finanční právo a jeho prameny

Práce se zabývá finančním právem a jeho prameny. V úvodu je vysvětlen samotný pojem finančního práva, dále se práce věnuje systematizaci a postavení f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní, Právo

56x

Žít na dluh - ano či ne? - esej

Tato práce obsahuje esej zabývající se problematikou půjček. Zamýšlí se nad dostupností úvěrů, a rostoucím zadlužením domácností. Zmiňuje důvody, proč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Finanční - ostatní

49x

Měnové kurzy koruny, eura a dolaru v kontextu světové finanční krize

Seminární práce pojednává o pohybech měnových kurzů koruny, eura a dolaru v kontextu světové finanční krize z roku 2008. Krátce shrnuje vlivy působící... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní, Ekonomické - ostatní, Světová ekonomika

2x

Institut soudního exekutora a exekuce

Tato písemná práce je zaměřena na institut soudního exekutora a exekuci samotnou. V teoretické části je v několika postupných krocích rozebrána histor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

0x