Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Integrace dívky s mentálním postižením

Integrace dívky s mentálním postižením


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce popisuje uskutečněnou praxi na Základní škole v Černošicích, ve které je integrována dívka s lehkou mentální retardací. V úvodu je stručně charakterizována základní škola a charakter práce speciálního pedagoga, poté jsou uvedeny informace o charakteru jeho práce v rámci vyučování. Zabývá se nároky na odborné vědomosti, i nároky na organizační a řídící schopnosti pedagoga. Zmiňuje motivaci k výkonu práce a osobnostní rysy učitele. V závěru autorka seminární práce uvádí vlastní hodnocení konané praxe.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika základní školy
3.
Charakter práce
4.
Samostatná práce v rámci vyučování
5.
Nároky na odborné vědomosti
6.
Nároky na organizační a řídící schopnosti
7.
Motivace k výkonu práce
8.
Osobnostní rysy učitele
9.
Hodnocení významu praxe
10.
Závěr

Úryvek

"3. Charakter práce

Aby bylo všem žákům s postižením zajištěno co nejméně omezující prostředí, byly vytvořeny dva nejpoužívanější modely jejich integrace do běžných žákovských kolektivů, které umožňují míru začlenění do normální společnosti:
- navštěvování standardní třídy po většinu školní docházky, kdy má postižený žák podporu odborně vzdělaného speciálního pedagoga, většinu času ve škole tráví se svými vrstevníky, ale několik hodin týdně individuálně navštěvuje výuku specialisty.
- Navštěvování oddělené třídy po většinu školní docházky, do standardní třídy jsou postižené děti zařazovány pouze na vybrané učební činnosti v určité části dne, většinou se jedná o výchovné předměty (nejčastěji hudební a tělesná výchova).
V tomto konkrétním případě byl použit první z popsaných modelů, kdy žákyně s diagnostikovanou lehkou mentální retardací byly vyučována v běžné třídě.
Práce speciálního pedagoga je poměrně náročná. Tato práce vyžaduje značnou psychickou i fyzickou odolnost. Jako každý pedagog, má i ten speciální přímou a nepřímou vyučovací povinnost. V případě přímé vyučovací povinnosti se jedná především o verbální kontakt s postiženým žákem. V případě nepřímé vyučovací povinnosti se jedná o vyhodnocování testů, psaní zpráv ale i o komunikaci s rodiči postiženého žáka, s dalšími členy pedagogického sboru, s vedením školy a s dalšími odborníky z oboru pedagogiky a psychologie.
Vykonávání přímé vyučovací povinnosti je náročnější na odbornost, vykonávání nepřímé vyučovací povinnosti zase klade vyšší nároky na sebekázeň a komunikační schopnosti.
Žáci s mentálním postižením pracují ve všech ohledech jinak a hůře, než jaký je standart. Ve své mírné formě je mentální postižení v současnosti označováno anglickým výrazem jako slow learning, což znamená pomalejší tempo práce. Mentální postižení je rovněž doprovázeno menší přizpůsobivostí vůči běžným požadavkům života ve třídě a sníženou schopností vycházet s učitelem a ostatními žáky.
S lehkou mentální retardací se často bohužel pojí i specifické poruchy učení. Žáci s těmito poruchami mají obvykle značné potíže při provádění určitého typu úkolů. Různé typy poruch učení v kombinaci s lehkou mentální retardací mohou negativně ovlivňovat schopnosti dítěte věnovat pozornost podnětům, chápat obraznou řeč nebo správně vyhodnocovat prostorové vztahy.
V tomto případě se jedná o dívku s lehkou mentální retardací. Pro tento typ mentálního postižení je typické, že děti jím postižené většinou dosáhnou schopnosti používat řeč v každodenním životě i když si řeč osvojují poněkud opožděně. Projevují se u nich specifické problémy se čtením a psaním. Proto těmto dětem vyhovuje taková výchova a vzdělávání, která se zaměřuje na rozvíjení přirozených dovedností a kompenzování nedostatků. Dítě má šanci na úspěch v tom případě, když je mu látka předkládána po menších úsecích a je pořádně opakována."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.profilos.eu/Na%C5%A1eprojekty/Sborn%C3%ADkIndividualizacevev%C3%BDuce/11Integrace%C5%BE%C3%A1kasment%C3%A1ln%C3%ADretardac%C3%AD/tabid/69/Default.aspx.
Práce pro předmět Praxe II. – řízená, v psychopedii nebo etopedii - Univerzita J.A. Komenského, Praha.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17102
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse