Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Integrace postižených dětí do běžné třídy mateřské školy

Integrace postižených dětí do běžné třídy mateřské školy

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na Integraci postižených dětí do běžné třídy mateřské školy za pomoci pohybových her. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část. Teoretická část se zabívá obecným nastíněním problému, vymezením pojmu integrace, názorem odborné veřejnosti na integraci, metody práce s integrovanými dětmi, vymezením zdravotního postižení, aj. Praktická část se zabívá formulací problému a dotazníkem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Obecné nastínění problému
2.2.
Vymezení pojmu integrace
2.3.
Názor odborné veřejnosti na integraci
2.4.
Můj názor na problematiku
2.5.
Metody práce s integrovanými dětmi
2.6.
Vymezení zdravotního postižení
2.6.1.
Speciální pedagogika
2.6.2.
Psychické postižení
2.6.3.
Etopedie
2.6.4.
Specifické poruchy učení
2.6.5.
Smyslová postižení
2.6.5.1.
Oftalmopedie
2.6.5.2.
Surdopedie
2.6.5.3.
Logopedie
2.6.6.
Somatické postižení
2.7.
Proč využívat pohybové hry při integraci
2.8.
Metodologie výzkumu
3.
Empirická část – srovnávací studie
3.1.
Formulace problému, cíle
3.2.
Konstrukce dotazníku
3.2.1.
Charakteristika vzorku
3.3.
Použité výzkumné metody, výběr respondentů
3.3.1.
Vyhodnocení dotazníků
3.4.
Rozbor výsledků výzkumu
4.
Diskuze
5.
Závěr
6.
Seznam použitých zdrojů
7.
Přílohy

Úryvek

"1.1. Obecně o problému

Jak jsem se již zmínil v úvodu, moje bakalářská práce bude zaměřena na problematiku integrace zdravotně postižených dětí do klasických tříd mateřských škol. I přes to, že žáci s tělesným postižením, tvoří v České republice největší skupinu individuálně integrovaných žáků, jen v málokteré speciálně pedagogické literatuře najdeme články o integraci s využitím tělesné výchovy. Přitom pohyb je přirozenou činností každého z nás v běžném každodenním životě. Měli bychom se zamyslet, zda prostředky pro kvalitní rozvoj zdravotně postižených dětí, jsou v současné kvalitě a kvantitě dostačující. Velice častým pojmem, se kterým se v souvislosti s integrací zdravotně postižených dětí setkáváme, je termín „integrace v tělesné výchově (TV.)“
„Termínem „integrace v TV“ (začlenění žáků) rozumíme zařazení jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami i bez nich do společných pohybových programů . Začlenění je založeno na filozofii, že žáci by měli být vzděláváni a vychováváni společně v jedné třídě. Pojem integrace znamená, že učitel TV obecně musí učinit nezbytná opatření ve výchovně-vzdělávacím procesu tak, aby zajistil, že všichni žáci mohou dosáhnout cílů TV, budou se cítit bezpeční, spokojení a také úspěšní v průběhu TV.“ (Kudláček, Ješina, Štěrbová, 2008).
Mimo jiné tělesná výchova má pro zdravotně postižené kromě fyzických dopadů také dopady na psychiku. Nikdo nepochybujeme, že tyto dopady jsou v drtivé většině pozitivního charakteru. Děti se cítí lépe, mají lepší náladu a působí tak na své okolí velice pozitivně.
Dalším problémem, se kterým se při integraci zdravotně postižených dětí můžeme setkat, je problém nedostatku kvalifikovaných odborníků v našem předškolním vzdělávání. Není to tak ani vina přímo pedagogických pracovníků, jako spíše legislativní problém, který neumožňuje zřizovatelům zaměstnat více asistentů pedagoga a speciálních pedagogů. Jádro tohoto problému samozřejmě tkví v nedostatku mzdových prostředků, potřebných k tomu, aby byli zřizovatelé schopni tyto pracovníky kvalitně zaplatit.
Trpí tím kvalita vzdělávání jak u dětí integrovaných, tak u dětí, se kterými integrované dítě vyrůstá v jednom kolektivu. Položme si otázku. Je učitelka v mateřské škole dostatečně kvalifikovaným odborníkem, aby vytvořila kvalitní vzdělávací nabídku pro integrované dítě? A nejen to, ale při dnešním počtu pedagogů v předškolním vzdělávání (jedna učitelka dopoledne a někdy jedna asistentka pedagoga) není v silách učitelky věnovat se jak integrovanému dítěti, tak ostatním dětem. Nutně pak vzniká problém v tom, že jedna skupina je v dané chvíli „zanedbávána“ a určitě to není tím, že by učitelka záměrně jednu ze skupin dětí zvýhodňovala. Prostě nejde ve všech činnostech věnovat se oběma skupinám najednou. Měli bychom se nad tímto problémem zamyslet. Tato situace nahrává odpůrcům integrace, kteří tímto a právem mohou argumentovat a prosazovat tak dále speciální třídy.
Měl jsem možnost ve své praxi pracovat ve speciální třídě, kde byly tři pedagogové a šest dětí s postiženími jak somatickými tak psychickými. Systém, který byl zde zaveden, fungoval velice dobře. Někteří si mohou říci „a co integrace“? Ano a mají pravdu. Jenže i tento problém se dá bez problémů vyřešit. Děti ze speciální třídy se mohou integrovat při vycházkách, společných kulturních a sportovních akcích, nebo se mohou ve třídách navštěvovat.
Proto každý kultivovaný člověk by měl mít objektivní zájem na tom, abychom se jednou pro vždy zbavily předsudků a negativních postojů vůči zdravotně postiženým dětem."

Poznámka

univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30625
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse