Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Integrace uživatelů psychiatrické péče do společnosti

Integrace uživatelů psychiatrické péče do společnosti


Kategorie: Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou integrace uživatelů psychiatrické péče do společnosti jak v obecné rovině, tak v podobě činnosti občanského sdružení Kolumbus, poskytujícího sociálně-právní poradenství s cílem začlenění duševně nemocných do společnosti. Po představení sdružení přibližuje text povahu duševní nemoci v kontrastu s duševní deviací a v konkrétní poloze se dotýká projevů a souvislostí schizofrenie. Upozorňuje dále na neschopnost duševně nemocných hájit své zájmy ve společnosti a popisuje snahy sdružení Kolumbus o zlepšení situace v rámci tvorby komunitních plánů. V návaznosti se věnuje podstatě, vývoji, principům a formám komunitní péče a uzavírá se informací o úsilí sdružení o přijetí komplexního zákona o duševním zdraví.

Obsah

1.
Představení občanského sdružení Kolumbus
1.1.
Organizace, činnosti a cíle
1.2.
Projekt Pacientští důvěrníci
1.3.
Projekt Pacientští advokáti
2.
Co je duševní nemoc a kdo jsou uživatelé psychiatrické péče
2.1.
Duševní nemoc a duševní deviace
2.2.
Schizofrenie a pacienti jí trpící
2.3.
Postavení duševně nemocných ve společnosti
2.4.
Psychiatrická péče a psychosociální přístup
3.
Komunitní péče
3.1.
Vymezení pojmu
3.2.
Historie
3.3.
Základní principy
3.4.
Specifické komunitní služby
3.4.1.
Krizové služby a domácí léčení
3.4.2.
Denní centra a denní stacionáře
3.4.3.
Podpora v bydlení
3.4.4.
Podpora v práci
4.
Komplexní zákon o duševním zdraví a integrace do společnosti

Úryvek

"Kolumbus je svépomocné občanské sdružení uživatelů psychiatrické péče a je celorepublikové sdružení,jejímž hlavním cílem je hájit zájmy a práva duševně nemocných občanů České republiky.
V současné době máme 45 členů z celé ČR.Pomáháme duševně nemocným spoluobčanů s jejich sociální integrací do společnosti a s možností uplatnění na trhu práce.
Naše činnost je převážně v oblasti sociálně-právního poradenstí ,kde mají naši důvěrníci bohaté zkušenosti z praxe i ze supervizí,které naše sdružení pravidelně pořádá.
Cílem našeho svépomocného sdružení je:
-Zlepšení péče v psychiatrických léčebnách dle poznatků a zkušeností partnerských organizací v EU.
-Rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné
-Přijetí komplexního zákona o duševním zdraví
-Předávání zkušeností organizací ze zemí EU, aktivním členstvím v evropských a celosvětových organizací hájicích zájmy a práva duševně nemocných např. GAMIAN,SMES EUROPA .
Projekt Pacienští důvěrníci: Pacienstský důvěrník pravidelně podporuje uživatele psychiatrické léčby v v psychiatrických léčebnách a psych.odděleních všeobecných nemocnic
Informačně podporuje pacienty hospitalizované v psychiatrických léčebnách
Zlepšuje informovanost pacientů v léčebnách o jejich právech a možnostech vedoucích k jejích naplnění
Zprostředkováná kontakt s vnějším světem a jinými uživateli, pacientům hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách Zprostředkovává přístup k právní pomoci pacientům hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách
Chrání zájmy pacientů v psychiatrických léčebnách a psychiatryckých odděleních nemocnic
Zapojuje samotné uživatele psychiatrické péče do edukačních aktivit a hodnocení systému péče v léčebnách a nemocnicích
Aktivizuje uživatele psychiatrické péče do uživatelského hnutí a jejich aktivní zapojení do systému poskytování služeb
Projekt Pacienští advokáti
V srpnu 2005 se občanské sdružení Kolumbus ve spolupráci s Mental Distability Center Advocacy (MDAC) zapojilo do projektu Pacienští advokáti ,který je financován EU v rámci pomoci novým členským státům EU.Centrum advokacie duševně nemocných(MDAC) je mezinárodní nevládní organizace sídlící v Budapešti.Chrání práva lidí označených za duševně nemocné a občanů s mentálním postižením ve střední a východní Evropě a ve Střední Asii prostřednictvím zastupování ve sporech,prosazování reforem, výzkumu a mezinárodní advokacie. MDAC má status přidružené organizace Rady Evropy a spolupracuje s Mezinárodní helsinskou federací lidských práv.
V tomto projektu 6 členů občanského sdružení Kolumbus pravidelně navštěvuje psychiatrické léčebny a psychiatrické oddělení všeobecných nemocnic a monitorují potřeby uživatelů psychiatrické péče v těchto zařízeních.
V roce 2005 pacienští advokáti kontaktovali 215 uživatelů psychiatrické péče a 72 případů poskytlo právní rady týkajících se jejich právních problémů. Tento projekt bude pokračovat i v roce 2006 a do projektu se zapojí celkem 6 pacientských advokátů z řad občanského sdružení Kolumbus."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Vybrané pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22809
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse