Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Integrace žáka se zrakovým postižením do ZŠ - bakalářská práce

Integrace žáka se zrakovým postižením do ZŠ - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených dětí do základních škol. V teoretické části jsou popsány druhy zrakových vad a vliv zrakového postižení na vývoj osobnosti. Dále práce objasňuje formy integrace zrakově postižených dětí do procesu školního vzdělávání, dotýká se období vhodného pro integraci a zmiňuje legislativní souvislosti problematiky. Seznamuje s důležitostí rodiny a speciálních zařízení pro integraci a v neposlední řadě se zaměřuje na výchovu a vzdělávání zrakově postižených dětí a individuální vzdělávací plán. Následující, rozsahem kratší, praktická část představuje studii integrace zrakově postiženého chlapce do základní školy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Uvedení do problematiky klasifikace zrakových vad
2.1.1.
Oko, zrak a stavba zrakového ústrojí
2.1.2.
Okruh osob se zrakovým postižením
2.1.3.
Základní skupiny zrakových poruch
2.1.4.
Vyšetření zraku a stanovení stupně zrakové vady
2.1.4.1.
Zraková ostrost
2.1.4.2.
Barvocit
2.1.4.3.
Zorné pole
2.1.5.
Vliv zrakového postižení na vývoj osobnosti
2.1.6.
Rozvoj poznávacích procesů u zrakově postižených
2.1.7.
Socializace zrakově postižených
2.2.
Integrace, inkluze
2.2.1.
Obecné vymezení pojmu
2.2.2.
Formy integrace
2.2.3.
Žáci se zrakovým postižením v procesu integrace
2.2.4.
Kdy je vhodné integrovat zrakově postižené dítě
2.2.5.
Legislativa
2.3.
Vzdělávání žáků se zrakovým postižením v základní škole
2.3.1.
Výchova a vzdělávání zrakově postižených
2.3.2.
Předpoklady úspěšné školní integrace
2.3.3.
Úloha rodiny
2.3.4.
Pedagogové a spolužáci
2.3.5.
Speciálně pedagogická centra a diagnostika
2.3.6.
Kompenzační pomůcky
2.4.
Speciální školy pro zrakově postižené
2.5.
Individuální vzdělávací plán
3.
Praktická část: integrace v praxi
4.
Závěr
5.
Přílohy

Úryvek

"1. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY KLASIFIKACE ZRAKOVÝCH VAD
1.1. Oko, zrak a stavba zrakového ústrojí
Existuje pět smyslů, které zprostředkovávají celé spektrum našich vjemů a pocitů: zrak, sluch, čich, chuť a hmat.
V představách mnoha kultur a náboženství má oko velmi zvláštní roli. Podle básníků je „oko do duše okno“. Oftalmolog profesor Velhagen vtipně vysvětlovat studentům, že oftalmologie (očního lékařství) je třeba po celý život člověka od první do poslední sekundy života. Novorozeně „spatří světlo světa“ a jako první lékařský zákrok proti eventuálním infekcím během porodu dostává profylaktickou kapku do očí. A zemřelým se prokazuje poslední úcta tím, že se jim „oči zatlačí“. Rovněž z hojného užití ve rčeních a lidových moudrostech je patrný význam, který tomuto smyslovému orgánu i v přeneseném slova smyslu náleží: „Oči září radostí, házíme očkem po pěkné ženě, skýtající pastvu pro oči, zhluboka si hledíme do očí, chápavě je přivíráme, domlouváme se mezi čtyřma očima, v očích máme hromy blesky nebo mnohé další nám může padnout do oka“.
Ačkoli je schopnost přijímat světelné podněty takřka u všech vyšších živočichů velmi dobře vyvinuta a rovněž základní stavba tohoto smyslového orgánu má značnou podobnost, je zrak a vnímání viděného u různých živých organismů pravděpodobně velmi odlišný.
Zrak je smysl, který umožňuje živočichům vnímat světlo, různé barvy, tvary. Pro člověka je to smysl nejdůležitější. Asi 80% všech informací vnímáme zrakem. Zrak je zaměřen především na vnímání kontrastu, proto dovoluje vidění kontur předmětů, jejich vzdálenost a významně se podílí na orientaci v prostoru.
Struktura lidského oka (viz. obrázek 1 na straně 12) se plně přizpůsobuje potřebě zaostřit paprsek světla na sítnici. Všechny části oka, přes které paprsek světla prochází, jsou průhledné, aby co nejvíce zabraňovaly rozptylu dopadajícího světla. Rohovka a čočka pomáhají paprsek světla spojit a zaostřit na zadní stěnu oka - sítnici. Toto světlo pak způsobuje chemické přeměny ve světločivných buňkách (tyčinky a čípky), které vysílají nervové impulsy zrakovým nervem do mozku. Světlo vstoupí přes rohovku, do oblasti vyplněné komorovou vodou a dopadá na čočku skrz zornice. Ta se pomocí svalů (duhovka) roztahuje a zužuje, čímž reguluje množství procházejícího světla. Pomocí svalů je také regulována čočka, která zaostřuje paprsky, aby se sbíhaly přesně na sítnici, kde vytvářejí převrácený obraz. Celá zbývající oblast oka je vyplněna sklivcem, který udržuje v oku stálý tlak a tím i tvar."

Poznámka

Zpracováno jako bakalářská práce na Univerzitě Jana Ámose Komenského.
Součástí práce jsou ilustrace, fotografie a tabulky, čistý text činí cca 26 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23197
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse