Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Interakce a sociální komunikace ve výchovném procesu - otázka ke SZZk 8/13

Interakce a sociální komunikace ve výchovném procesu - otázka ke SZZk 8/13

Kategorie: Komunikace, Pedagogika, Pedagogika - speciální, Sociologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka v bodech postihuje téma sociální komunikace ve výchovném procesu. Definuje komunikaci a její složky, přibližuje sociální styk, charakterizuje proces pedagogické interakce i komunikace a v poslední části se věnuje sociálnímu učení. Předchozí vypracovanou otázku naleznete zde Vliv společenského vývoje na socializaci a výchovu - otázka ke SZZk 7/13 a následující zde Rodina z pohledu sociální pedagogiky - otázka ke SZZk 9/13.

Obsah

1.
Sociální interakce
2.
Komunikace
2.1.
Účastníci
2.2.
Komunikační kanál
2.3.
Druhy komunikace
3.
Sociální styk
4.
Pedagogická interakce
4.1.
Pedagogická komunikace
5.
Sociální komunikace
6.
Sociální učení
6.1.
Sociální dovednosti
7.
Literatura

Úryvek

"• Proces komunikace
o 1. rodí se nápad, myšlenka, obsah sdělení
o 2. zakódování – formulování myšlenky
o 3. vyjádření, vyslovení zformulovaného obsahu
o 4. vysílaný obsah přenášen od komunikátora ke komunikantovi
o 5. příjem – příjemce zachytí sdělení
o 6. příjemce sdělení dekóduje, interpretuje ho
o 4. akce, určité chování příjemce, které bylo vyvoláno přijatým sdělením
• Komunikační kanál
o Cesta, která slouží k předávání informací
o Bariéry
- Komunikátor- nepřiměřená formulace, špatná výslovnost, příliš tichý hlas, předsudky, neznalost prostředí, posluchačů
- Komunikant – nepozornost, nedoslýchavost, nedůvěra, špatný zdrav. Stav
- Šumy, rušivé vlivy v prostředí
- -> vysílané sdělení není identické s přijatý,
o Je třeba dbát na kvalitu komunikace!
• Druhy komunikace
o Přímá (face to face), nepřímá (telefon, net)
o Jednostranná, dvoustranná (se zpětnou vazbou)
o Dyadická (ve dvojici) x skupinová, hromadná (masová)
o Verbální x neverbální
• Komunikace je nezbytná součást socializace
o Komunikace představuje hlavní aspekty mezilidsky vztahové složky společensko kulturního systému -> tam se rozvíjí lidská vzájemnost
o Institucionalizované vztahové okruhy
- Komunikace se v nich formalizuje, komunikuje se podle ustálených, vžitých forem
o V průběhu socializace se učíme, kterou formu sdělení pro určitou situaci použijeme (armáda, škola, rodina, přátelé)
o Proces komunikace souvisí s charakterem sociálního prostředí
- Jiná úroveň rodiny (rozdílné úrovni vzdělání jejich členů bude odpovídat rozdílný charakter komunikace apod.), lokálního prostředí (tradice, nářečí…)
• Sociální styk
o Uskutečňuje se mezi společenským prostředím a jednotlivcem
o 3 základní složky
- Sociální percepce – vnímání, poznávání světa kolem nás, vytváření obrazu o okolí, o partnerovi, o nás samých; způsob jak učitel vnímá žáka apod.
- Sociální interakce – dění mezi účastníky interakce, vznik určitých vztahů, souhrn vzájemného působení mezi jedincem a jeho sociálním prostředím; zásadní místo má interpersonální styk
- Sociální komunikace – prostředek sociální interakce a vzájemného dorozumívání jejich účastníků, schéma:"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Byla využita pro přípravu na státní závěrečné zkoušky ze Sociální pedagogiky na Univerzitě Hradce Králové.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21471
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse