Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Interview - výpisky z přednášek

Interview - výpisky z přednášek

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek o interview jako jedné z dotazovacích technik sociálního výzkumu. Vymezuje hlavní pojmy a praktické náležitosti této techniky. Rozebírá chyby ze strany tazatele a respondenta a hlavní pravidla vedení interview. Dále jsou zmiňuje zaměřená a periodická interview. V závěru jsou popsány výhody a nevýhody interview.

Obsah

1.
Interview
2.
Druhy interview
3.
Chyby a možnosti ovlivnění dat ze strany respondenta
4.
Chyby a možnosti ovlivnění dat ze strany tazatele
5.
Vliv tazatele
6.
Hlavní pravidla provádění interview
7.
Zaměřená interview (scénář interview)
8.
Periodická interview - longitudinální studie
9.
Výhody interview
10.
Nevýhody interview
11.
10 rad pro vedení interview

Úryvek

"Hlavní pravidla provádění interview

1) důvěryhodný vzhled a chování tazatele
- upravené, neutrální oblečení
- v úvodu se představit, z jaké instituce tazatel je
- vysvětlit, jak bude interview probíhat, čeho se výzkum týká, ujistit o anonymitě
- vysvětlit způsob výběru respondentů
- zdůraznit vážnost výzkumu, poukázat na minulé výzkumy
- navodit pozitivní atmosféru: respondent musí mít pocit, že interview má ve svých rukou (může jej kdykoliv ukončit, může odpovídat volně bez zábran – jinak hrozí stereotypní odpovědi)

2) dobrá znalost seznamu otázek
a) pokládat otázky tak, jak jsou formulovány
- vyhnout se vysvětlování otázky – mohlo by změnit její smysl, proto otázku jen zopakovat
b) pokládat otázky v připraveném pořadí
- když otázku respondent odmítne, pokračovat další otázkou
c) nepodbízet respondentovi odpověď, neříkat svůj názor

3) přesné zaznamenání odpovědí
4) možnost využití sond
= doplňující otázky
- mají přimět respondenta, aby svou obecnou odpověď více rozvedl, upřesnil, vyčerpal námět otázky
- použití v případě, že si člověk není jistý, zaplétá se do nesprávných úvah, tvrdí, že neumí odpovědět
- forma sond: neutrální, všeobecná (př. Můžete mi to vysvětlit podrobněji?, Napadá vás další důvod? Povězte mi o tom víc,…)

Méně strukturované interview
- obsahuje více otevřených otázek – náročnější pro tazatele i respondenta
- úkol tazatele: přečíst otázku, odpověď zapsat do předem připravených políček (kategorií)- vypsat celou odpověď

Zaměřená interview (scénář interview)
- blíží se semistrukturovanému interview (použití v kvantitativním výzkumu)
- nemá pevnou strukturu otázek, otázky se často přizpůsobují konkrétní situaci
- používá námět a předem stanovené hypotézy
- rysy: interviowané osoby se nachází v konkrétní situaci (př. viděly film), sociolog provede situační analýzu dané situace, vytvoří hypotézy týkající se důsledků některých aspektů situace, na základě analýzy vytvoří scénář interview (týká se hlavních info a hypotéz), interview se zaměřuje na subjektivní zkušenosti osob, které se v situaci ocitly – cílem je zjistit jejich subjektivní definici situace
- blíží se kvalitativní metodologii: proniká do uvažování respondentů

Periodická interview - longitudinální studie
- jednorázový sběr: vzorky populace velké (pro dosažení validity), výzkum nákladný (peníze, čas), proto se neopakuje
- nevýhody 1 sběru: možnost kolísání v datech
- nelze zaručit, že výzkum zachytil normální (průměrné) hodnoty jevů
- nelze říct, že vztah mezi proměnnými zůstane stejný nebo se bude měnit
- příčiny jevů se zjišťují obtížně

- longitudinální studie:
a) panelová studie
- provádí se reinterview u stejných respondentů, položeny znovu stejné otázky
- jednotlivá kola interview=vlny
- nevýhody: vyšší náklady, neochota respondentů znovu se účastnit (panelová úmrtnost – ztráta zájmu o dotazování, přestěhování se, úmrtí,…)
b) studie trendů
- několikrát se zkoumá stejný počet respondentů ze stejné populace (nemusí to být stále stejní respondenti)
- nevýhody: rozdíly ve výsledcích mohou souviset s rozdíly mezi respondenty"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17643
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse