Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Inventarizace

Inventarizace

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední odborná škola, Český Brod - Liblice, Školní 145, Český Brod - Liblice

Charakteristika: Třetí maturitní otázka z účetnictví k ústní maturitě se věnuje problematice inventarizace. Seznamuje s funkcí inventarizace a s ní spojenými pojmy a principy. Probírá tak inventarizační rozdíl, opravné položky, inventarizační soupisy a jejich druhy, etapy inventarizace a další témata.

Obsah

1.
Inventarizace a její funkce
2.
Inventarizační rozdíl
2.1.
Manko
2.1.1.
Do normy
2.1.2.
Nad normu
2.1.3.
Náhrada
2.2.
Přebytek
3.
Opravné položky
3.1.
Vyšší
3.2.
Nižší
3.2.1.
Trvale snížená
3.2.2.
Dočasně snížená
4.
Význam
4.1.
Účel
5.
Inventarizační soupisy
6.
Druhy
6.1.
Periodicita
6.1.1.
Řádné
6.1.1.1.
Periodická
6.1.1.2.
Průběžná
6.1.2.
Mimořádné
6.2.
Některé složky nebo všechny složky majetků a závazků
6.2.1.
Úplná
6.2.2.
Dílčí
7.
Způsob provedení
7.1.
Fyzická
7.2.
Dokladová
8.
Etapy
8.1.
Inventura
8.2.
Vlastní inventarizace
8.3.
Vypořádání
8.3.1.
Materiálové zásoby
8.3.1.1.
Přebytek
8.3.1.2.
Manko
8.3.2.
Finanční služby
8.3.2.1.
Přebytek
8.3.2.2.
Schodek (manko)
8.3.2.3.
Na cestě
8.3.3.
Dlouhodobý majetek
8.3.3.1.
Nově zjištěný
8.3.3.1.1.
Odpisovaný
8.3.3.1.2.
Neodpisovaný
8.3.3.2.
Vyřazení pro poškození nebo manko
8.3.3.2.1.
Doúčtování zůstatkové ceny
8.3.3.2.2.
Vyřazení z evidence
8.4.
Ověření ocenění majetku
8.5.
Inventurní soupisy
8.6.
Vyhotovení inventarizačního zápisy
8.6.1.
Uvádí se
9.
Zúčtování účetních operací na konci účetního období
9.1.
Dohadné položky aktivní
9.1.1.
Přiznaná náhrada od pojišťovny
9.2.
Dohadné položky pasivní
9.3.
Vyfakturované – nepřevzaté zásoby
10.
Neuhrazené pohledávky
10.1.
Odpis pohledávek
10.1.1.
Účetní hledisko
10.1.2.
Daňové hledisko
10.2.
Přeceněním na nižší cenu pomocí opravné položky
10.2.1.
Pochybné pohledávky
10.2.2.
Sporné pohledávky

Úryvek

" Ověřování skutečnosti
 Účetnictví musí být ve shodě se skutečností
 Provádí se před provedením účetní uzávěrky
 Pomocí inventarizace se musí upravit stav na účtech – musí souhlasit fyzický stav i ocenění
 Účetní jednotky – povinnost prokázat provedení inventarizace po dobu 5 let po provedení
 Prováděn je upraveno vnitřní směrnicí
 Vyřazení majetku odsouhlasí likvidační komise
 Musí se provádět podle zákonu o účetnictví
1. Zjistí se skutečný stav, jejich ocenění a písemné zaznamenání = provedené inventury
2. Porovná se skutečný stav zjištěný inventurou se stavem účetním
 INVENTARIZAČNÍ ROZDÍL
 MANKO
 Pokladní hotovosti a ceniny = schodek
 Skutečný stav je nižší než účetní
 Rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem
 Úbytek zásob – nebyla zjištěna jeho konkrétní příčina
 DO NORMY
 Vyplívá z přirozené podstaty zboží – ovoce a zelenina vysychá => snižuje se její hmotnost, maso a ryby se vymrazují => snižuje se váhové množství, těkání chemických látek
 Za úbytky nenese odpovědnost žádný zaměstnanec = přirozený úbytek
 Dán procentem z tržeb = normy
 NAD NORMOU
 Vzniká v důsledku krádeží, nešetrné či nehospodárného zacházení s majetkem => předmět šetření => odpovědným zaměstnancům je předepsáno k úhradě
 NÁHRADA
 Hotovost
 Platba na účet
 Srážka ze mzdy
 PŘEBYTEK
 Vyšší skutečný stav, než účetní
 Přebytky představují materiál – je ve skladu, nebyl zaúčtován do příjmů
 Špatně zaúčtováno, vůbec nezaúčtováno, přirozený úbytek
 Musíme zjistit příčiny vzniku => provést účetní zápisy – stav na účtech se musí uvést do shody se skutečným stavem
 Rozdíly se účtují do zjištěného období
 OPRAVNÉ POLOŽKY
 Při inventarizace zjišťujeme – užitná hodnota odpovídá ocenění v účetnictví
 VYŠŠÍ
 Skrytý = latentní
 O přírůstku hodnoty neúčtujeme – respektování zásady bilanční opatrnosti"

Poznámka

Práce využívá barevného značení textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25035
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse