Investice


Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá problematikou investic. Věnuje se jejich plánování, představuje metody hodnocení a proces výběru nejlepší varianty. Charakterizuje také cenné papíry a upozorňuje na finanční a investiční riziko. Teorie je doplněna praktickými početními příklady, které napomáhají ke snazšímu pochopení učiva.

Obsah

1.
Pojem investice a jejich makroekonomické pojetí
2.
Podnikové pojetí investic
3.
Plánování investic a klasifikace investičních projektů
3.1.
Klasifikace investičních projektů
4.
Klasifikace investic v podniku
5.
Zdroje financování investic
6.
Hodnocení efektivnosti investic – podstata
6.1.
Určení kapitálových výdajů na investici
6.2.
Odhad budoucích příjmů
6.3.
Určení podnikové diskontní míry
6.4.
Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů
7.
Metody hodnocení efektivnosti investic
8.
Metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic
9.
Metoda doby splacení
10.
Metoda čisté současné hodnoty
11.
Metoda vnitřního výnosového procenta
12.
Porovnávání investičních variant
13.
Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících variant
14.
Výběr investičních možností – stanovení pořadí akcí
15.
Investiční riziko
16.
Finanční investice
17.
Cenné papíry
18.
Trhy cenných papírů
19.
Investiční proces
20.
Ceny a trhy cenných papírů
21.
Typy pokynů
22.
Úvěrové účty
23.
Obligace
24.
Investice s proměnlivým příjmem – akcie
25.
Cena akcie
26.
Problém výběru portfolia
27.
Finanční riziko
28.
Konstrukce portfolia

Úryvek

"Zdroje financování investic
Investice mohou být financovány z vlastních zdrojů (vlastním kapitálem) nebo z cizích zdrojů (cizím kapitálem).
Vlastními zdroji financování investic bývá:
- vklady vlastníků nebo společníků
- nerozdělený zisk (samofinancování),
- odpisy,
- výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob.
Cizími zdroji financování investic bývá:
- investiční úvěr,
- obligace,
- nepřímo i krátkodobý úvěr (uvolní vlastní zdroje vázané v oběžném majetku),
- dlouhodobé rezervy,
- splátkový prodej,
- leasing (nájem výrobního zařízení, dopravních prostředků),
- rizikový kapitál,
- dotace ze státního nebo místního rozpočtu, prostředky z fondů EU
Hlavním zdrojem cizího kapitálu jsou banky. Banky při jednání o půjčce (úvěru) vyžadují podrobný podnikatelský záměr spolu s rozpočtem. Podnik obvykle musí zdůvodnit:
- účel půjčky
- stupeň zadlužení (podíl půjčky ke kmenovému jmění apod.)
- schopnost podniku splácet úroky a půjčku,
- záruky pro případ, že podnik zanikne nebo přeruší činnost (záruky aktivy podniku, osobním majetkem).
Cizí kapitál se musí splácet. Splátky zahrnují jednak vlastní splátky (úmor), jednak úroky. Způsob splácení může být formou individuálního splátkového plánu (obsahuje velikost a termíny splátek v jednotlivých letech dohodnuté s bankou), rovnoměrného splácení (úvěr je splácen stejnými částkami, úroky klesají podle klesající výše dluhu) a splácení anuitou (součet vlastních splátek a úroků je konstantní).
Získá-li podnik cizí kapitál formou obligací, musí v průběhu doby jejich splatnosti vyplácet držitelům úrokový výnos a v termínu jejich splatnosti vyplatit částku odpovídající jejich nominální hodnotě.
Při finančním leasingu mají náklady formu splátek nájemného, placených podle dohodnutého splátkového kalendáře (předmět odpisuje pronajimatel), a tím šetří počáteční kapitál nájemce.

Hodnocení efektivnosti investic
Podstata hodnocení efektivnosti investic
V podniku investice představuje jednorázově vynaložené zdroje (peníze), které budou přinášet peněžní příjmy během delšího budoucího období. Platí, že ten kdo investuje – investor – obětuje svůj současný důchod za příslib budoucího důchodu s cílem dosáhnout zisku.
Přihlíží při tom i k riziku a k době, za kterou budoucí výnosy získá. Z hlediska finančního při rozhodování o investicích jde o to, z jakých zdrojů bude investice hrazena a jaká bude její efektivnost při použití různých zdrojů včetně hodnocení různých investičních variant.
Rozhodujícími kritérii pro posuzování investice je její:
- výnosnost (rentabilita) – vztah mezi výnosy, které investice za dobu své existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí,
- rizikovost – stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů,
- doba splacení (stupeň likvidity investice) – doba (rychlost) přeměny investice zpět do peněžní formy.
Ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí. Ve skutečnosti jsou tato kritéria protikladná: investice s vysokou výnosností je obvykle i vysoce riskantní, málo riskantní a vysoce likvidní investice je zase málo výnosná.
Podstatou hodnocení investic je porovnání nákladů na investici s výnosy, které přinese. Jedná se o rozpočtování jednorázových nákladů a ročních výnosů za období životnosti investice.
Výnosem z investice je přírůstek čistého zisku (tj. zisku po zdanění) a přírůstek odpisů, které se vracejí podniku v ceně prodaných výrobků. Tyto dvě položky (a některé další) tvoří cash flow z investice.
Výsledkem rozpočtování by mělo být rozhodnutí, zda danou investici realizovat nebo v případě více investičních variant výběr té nejlepší."

Poznámka

Práce je částečně kompilačního charakteru, jedná se především o kapitoly 1, 2, 3.1, 4, 27 a 28.
Obsahuje grafy, tabulky a vzorce. Rozsah čistého textu je cca 34 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21934
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse