Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Investiční rozhodování podniku

Investiční rozhodování podniku

Kategorie: Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Studijní materiál, původně určen k předmětu Finanční řízení a rozhodování na VSB-TU. Práci je možno použít jako studijní materiál, tak zdroj pro seminární práci, která je zaměřena na téma investiční rozhodování podniku.

Obsah

1
Charakteristika investičního rozhodování
1.1
Dynamika
1.2
Kapitálové plánovaní
1.3
Pluralitní pojetí cílů
1.4
Investiční politika
1.5
Investiční strategie
1.6
Předinvestiční příprava
1.7
finančně-ekonomické vyhodnocení
2
Kategorizace investičních projektů
3
Metody hodnocení efektivnosti investic
4
Nákladové metody hodnocení investic
4.1
Metoda průměrných ročních nákladů
4.2
Metoda diskontovaných nákladů
4.3
Průměrná výnosnost a doba úhrady

Úryvek

"
1 Charakteristika investičního rozhodování

Z makroekonomického pohledu rozlišujeme investice hrubé, tj. přírůstek investičních statků za dané období jako výsledek volby mezi výrobou spotřebních nebo investičních statků a čisté, které před-stavují hrubé investice snížené o znehodnocení investičních statků (kapitálu), především odpisy.
Obvykle platí: hrubé investice  znehodnocení investičních statků  čisté investice.

Dynamika investic v ekonomice je závislá zejména na:
- dynamice hrubého národního produktu, umožňující vyšší příjmy z investic,
- reálné úrokové míře,
- systému a výši podnikového zdanění,
- očekávání investorů.

Z hlediska podnikových financí jsou investice ty peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového úseku. Za kapitálové výdaje se obvykle pova-žují výdaje na:

- pořízení, obnovu či rozšíření dlouhodobého (investičního) majetku (dldM),
- výzkumné a vývojové programy,
- trvalý přírůstek zásob a pohledávek,
- nákup technologií, know-how, licencí, patentů, nákup SW,
- nákup dlouhodobých cenných papírů,
- výchovu a zapracování pracovníků,
- reklamní kampaň,
- technické zhodnocení dldM (modernizace, rekonstrukce, novelizace SW – upgrade).

= reálné investice – cílem je rozvoj podniku, udržení konkurenceschopnosti apod.,
= finanční investice - nákup dld CP jako dld finančních instrumentů,
účasti v jiných podnicích apod.
Kapitálové plánovaní zahrnuje činnosti:
1. stanovení dlouhodobých cílů a volbu investiční strategie podniku;
2. koncipování projektů a jejich předinvestiční příprava;
3. sestavení kapitálových rozpočtů na základě propočtu kapitálových výdajů a peněžních příjmů;
4. zhodnocení ekonomické efektivnosti jednotlivých investičních variant;
5. výběr nejvhodnější investiční varianty.

Ve skutečném chování podniků převládá pluralitní pojetí cílů, kde k hlavním cílům patří zejména:
- efektivnost a finanční stabilita podniku, vyjádřená tržní hodnotou podniku, výnosností provozní činnosti (ziskem) a dobrou likviditou;
- zachování, event. růst podílu podniku na trhu díky lepšímu uspokojování poptávky;
- inovace výrobního programu, zařízení a technologií;
- sociální cíle - mzdové a sociální zajištění pracovníků, rozvoj jejich kvalifikace, stimulace;
- ochrana životního prostředí.

Obsahem investiční politiky podniku je příprava, výběr a realizace takových investičních projektů (IP), které přispívají k naplnění základního cíle podnikání, tj. k růstu tržní hodnoty podniku. Tento příspěvek investic vyjadřuje ukazatel čistá současná hodnota investice, neboť lze v ní zohlednit jak časové hledisko peněžních toků investic, tak i jejich rizikovost.

V běžné hospodářské praxi investování lze vytipovat několik typů investiční strategie:
- maximální likvidity investic (rychle návratné investice),
- růstu hodnoty investic;
- maximalizace peněžních příjmů z investic;
- růstu hodnoty investic spojený s maximálními peněžními příjmy z investic;
- agresivní strategie preferuje projekty s vysokým rizikem pro jejich vysokou očekávanou vý-nosnost;
- konzervativní strategie vybírá projekty s nízkým stupněm rizika, ale též s nižší výnosností;
- vyvážená strategie usiluje o vyvážení rozdílné rizikovosti jednotlivých investic, a tím i rozdílné výnosnosti jejich vhodným výběrem pro sestavení tzv. portfolia investic."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky s rovnicemi.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7459
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse