Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Islámské právo Šaríja

Islámské právo Šaríja


Kategorie: Právo, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá výkladem islámského práva Šaríja. Věnuje se jeho stručné charakteristice. Podává informace o rodinném, dědickém a trestním právu, zvycích, tradicích, i obřadech. Popisuje průběh rozvodu. Pojednává o postavení ženy ve společnosti. Definuje význam a funkci státní moci v tamějších poměrech.

Obsah

1.
Úvod
2.
Šaríja
3.
Korán a sunna
4.
Gijás
5.
Idžtihád
6.
Idžma´
7.
Fiqh – vývoj
8.
Rodinné právo v Islámu
9.
Rozvod
10.
Dědické právo
11.
Trestní právo
12.
Tresty
13.
Státní moc
14.
Závěr

Úryvek

"Sekundární prameny jsou významné při řešení konkrétních kauz, šaria jakožto ucelený teoretický právní systém je však tvořena výhradně prameny primárními.
Fiqh – vývoj

Po zformování Islámské říše se na jejím území ještě po dlouhou dobu uplatňovali staré podoby především zvykového práva. Pozvolná změna nastala až ve 2. století hidžry (abbásovský chlifát), snaha o systematizaci šarii. V Medíně se kladl důraz především na tradici a v živých obchodně-kulturních střediscích se kladl hlavní důraz na uplatňování vlastního úsudku.
Právní věda se soustředila do škol, dle svých ideových kořenů, nejúspěšnější školy sunnitské ortodoxie (madhaby) se dochovaly až po dnešek:
a) hanafijská
b) málikovská
c) šáfijovská
d) hanbalovská
Rodinné právo v Islámu

Vychází velkou měrou přímo z Koránu, z čehož vyplývá velká neochota cokoli měnit. Muslimská rodina je patriarchální a patrilineární.
Manželství se uzavírá smlouvou (písemná podoba), mezi ženichem a právním zástupcem manželky (děd, strýc, bratr). Jádrem smlouvy je vymezení svatebního daru (mahr), který dává manžel své nastávající. Svobodný muž se může oženit až se čtyřmi ženami, musí je však být schopen uživit a zabezpečit jim základní životní potřeby. Otrok se může oženit maximálně se dvěma ženami.

Manželství zaniká za těchto podmínek
- úmrtím
- rozvodem
- vykoupením
- prohlášením soudce
Rozvod

Má nejčastěji podobu zapuzení manželky manželem. Pro zapuzení musí muž třikrát vyslovit větu, v níž ženu zapuzuje. V současnosti je často praktikována podoba rozvodu, kdy muž onu větu vyslovuje vždy na začátku měsíce a jen jestli si to po dobu tří měsíců nerozmyslí, je žena zapuzena. Rozvodem ztrácí manžel právo na dar. Polygamie je praktikována dodnes jen v menší míře, a to především z důvodu bídné finanční situace v arabských zemích. Zakázaná je však v Turecku 1926, Tunisu 1957, Jemenu 1973.
Interrupce je muslimské společnosti nepřípustná a antikoncepce je ponechána na zvážení jednotlivých manželských párů.

Dědické právo

Vychází ze staroarabských zvyklostí, ale je reformováno tím, že se přiznává dědické právo ženám. Je vlastní složitý systém určování podílů – 9 vrstev příbuzenstva. Z pozůstalosti se nejprve musí odečíst veškeré dluhy. Synův podíl je vždy dvojnásobný oproti podílu dcery. Závětí je zpravidla určen vykonavatel poslední vůle, jenž rozděluje pozůstalost pod dohledem soudce (kádího). Bylo a je tradicí, že v závěti byla odkázána jedna třetina majetku na dobročinné účely. Dobročinné nadace (waqf) – která onen majetek spravovala, aby výnos z majetku, který byl odkázán vydělával peníze na věčný čas (odkazovány byly ponejvíce nemovitosti, jejichž výnos byl určen pro vydržování škol či obecních špitálů)."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: www.panna.cz/panna/clanek/275--sarija---islamske-pravo---saria.html, www.filosof.cz/prace/islam_pravo.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15189
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse