Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách

Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách


Kategorie: Andragogika, Humanitní - ostatní

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání, Brno

Charakteristika: Práce představuje recenzi knihy od Jadwigy Šanderové Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Úvod stručně shrnuje náplň knihy a ukazuje, komu je určena. Následně práce popisuje některé rady a informace, které jsou v knize obsaženy, a na závěr hodnotí její přínos.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsah knihy
3.
Závěr

Úryvek

"Obsah knihy
Obsah knihy, jak již bylo řečeno, se zabývá radami a poznatky, které jsou důležité při psaní odborných textů v oblasti společenských věd. Za odborný text považujeme vždy nějakou zprávu o bádání, kde musí být vždy stanoveny cíle, předpoklady, průběh badatelské činnosti a samozřejmě závěry, nebo-li výsledky.
Autorka knihy se velice podrobně zabývá jak psaním odborných textů, tak ale také těmi, kteří texty píší a čtou. Z těchto důvodů rozdělila čtyři základní typy čtenářů na: přesýpací hodiny, houby, síta a diamanty mogulové. Samotné názvy naznačují, jaký je kdo čtenář a tím pádem, jak se odvíjí jeho práce s odbornými texty. U textů je velice důležité poznamenávat si jakékoliv užitečné informace, jako například hlavní myšlenku textu, nebo také argumenty a jejich přednosti a slabiny. Právě toto je předmětem odborných textů, což autorka knihy neopomíná zdůraznit.
Jadwiga Šandorová však ve svém bádání postupuje dále a sepisuje v podstatě návod na to, jak má zpracovatel odborného textu postupovat v případě aktivního čtení. Mezi základní body takového návodu pak samozřejmě patří: přečtení celého odborného textu, hledání argumentů, kladení otázek na daný text a jeho problematiku, hledat jádro celého textu, aj. Tento pomyslný návod je účelně zasazen do této knihy, protože samotnému psaní předchází samozřejmě studium textů, které nemusí být vždy správně pochopeny, což vede k napsání špatných závěrů. Autorka knihy si velice dobře uvědomuje, že se jedná o problém, který postihuje většinu studentů, proto zde uvádí správné čtení odborné literatury, jako součást psaní odborných textů ve společenských vědách."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51b4904019b96.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
J_Sanderova_Jak_cist_a_psat_odborny_text.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse