Název Goodness Staženo

Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách

Práce představuje recenzi knihy od Jadwigy Šanderové Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Úvod stručně shrnuje náplň knihy a ukazuje,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika, Humanitní - ostatní

377x

Dale Carnegie: Jak získávat přátele a působit na lidi - obsah knihy

Referát na knihu od Dala Carnegieho obsahuje přiblížení jeho knihy spolu s popisem jednotlivých kapitol, které radí, jak se stát oblíbeným, jak přesvě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Humanitní - ostatní

125x

Současné metodologie

Práce obsahuje výpisky z literatury, které si autorka zpracovala při studiu na předmět Současné metodologie v kombinované formě na FSV UK.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

54x

Výpisky z knihy Příručka všeobecnej muzeológie - 2. část

Obsahem práce jsou výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzeologie a to konkrétně z kapitoly Metamuzeologie a Exkurzu 2. Výpisky jsou psané v českém ja... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

2x

Výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie - 1. část

Obsahem práce jsou výpisky z úvodní části knihy Príručka všeobecnej muzelógie od Friedricha Waidachera. Výpisky jsou psány v českém jazyce. Obsahem pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie - 3. část

Obsahem práce jsou výpisky z třetí části knihy Príručka všeobecnej muzelógie. Výpisky jsou v českém jazyce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie - 4. část

Obsahem práce jsou výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie, konkrétně z kapitoly Vývoj muzeologie. Výpisky jsou psány v českém jazyce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie - 5. část

Obsahem práce jsou výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie, konkrétně z kapitoly Teoretická muzeologie. Ta se zabývá hlavně principy selekce, ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie - 6. část

Obsahem práce jsou výpisky z knihy Príručka všeobecnej muelógie. Tato část se zabývá tezaurací. Výpisky jsou psány v českém jazyce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x

Výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie - 7. část

Obsahem práce jsou výpisky z knihy Príručka všeobecnej muzelógie, konkrétně z kapitol Komunikace a Institutionalizace. Výpisky jsou psány v české jazy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x
1  2  »