Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jak budovat autoritu ve třídě a předcházet nevhodnému chování žáků

Jak budovat autoritu ve třídě a předcházet nevhodnému chování žáků

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce se zabývá budováním autority učitele ve třídě a předcházením nevhodného chování žáků. První kapitola vyjmenovává základní typy autorit, věnuje se jejich utváření a také upozorňuje na problémy s nimi spojené. Druhá část se zaměřuje na problematiku nevhodného chování žáků. Vysvětluje, čím je zapříčiněno, a uvádí způsoby, jak mu lze předcházet.

Obsah

1.
Autorita učitele, její vývoj, budování
1.1.
Vztah člověka k autoritě položen na základě
1.2.
Dělení autority
1.3.
Povahy nevhodné u vyučujících
1.4.
Zvýšení účinnosti udílených instrukcí
1.5.
Zásady vedoucí k vytvoření osobní autority
2.
Jak předcházet nevhodnému chování žáků
2.1.
Podmínky
3.
Seznam literatury

Úryvek

"Autorita působí výchovně tím účinněji, čím déle je s ní žák ve styku. Každý učitel a vychovatel působí nejen svým všeobecným a odborným vzděláním, ale i svou povahou a osobním životem. Žák přebírá od výchovných autorit nejen své první poznatky o světě, které musí být v souladu se současným stavem vědy, ale i normy v oblasti etické a estetické. Pozitivním vztahem rozumíme kladný, důvěřivý až strhující vztah. Když děti zaujímají objektivní nebo až negativní vztah (bojový, nepřátelský), ukazuje to na pedagogicky nezdravou situaci. Objevuje-li se tento vztah u většiny žáků, signalizuje to povahovou nevhodnost učitele nebo vychovatele pro jeho povolání. U vyučujících by se neměly vyskytovat následující povahy:
• Pasivní – jsou charakterizované nedostatečnou přizpůsobivostí na rychle se měnící situaci ve třídě, projevují se jen nepatrnou iniciativou a nedostatečnou rozhodností. Kázeň udržují s největším vypětím sil a většinou jen malým úspěchem. Děti si nezískávají. To způsobuje, že se stávají samotářskými s negativními city k žákům. V učitelském povolání jsou většinou nešťastní.
• Studené až suché povahy – i když nemusejí být bez kladného citového vztahu k dětem, lpí na podrobnostech a povrchnostech, nerozumí citovosti mladých lidí, a proto se stávají odměřenými, uzavřenými a neoblíbenými. Žáci se u nich neradi učí a nevidí je rádi ve své blízkosti, což oni sami cítí. Také oni nebývají v učitelském povolání šťastní.
• Pohodlné povahy – u těchto povah není vztah k učitelské práci veden vnitřním zájmem, potřebou a radostí práce s dětmi, projevují malou zodpovědnost za svou práci. Práci se vyhýbají, nezískávají zájem o svůj předmět.
Špatný vliv na mladé lidi mají rovněž učitelé s povahovými vlastnostmi jako je záludnost, pokrytectví, zlomyslnost, lživost atd. Proto je nesmírně důležité, aby si učitel a vychovatel dovedl vybudovat kladný vztah dětí k sobě, protože ten je zcela nezbytným předpokladem výchovného působení.
Autoritu lze dále dělit na formální a osobní. Formální autoritu si učitel začíná budovat již od chvíle, kdy poprvé vstoupí do třídy. Jakmile tak učiní, měl by kráčet pevným krokem a snažit se působit sebevědomě, zvláště pokud se zrovna necítí být pánem situace. Tento druh autority lze udržovat jak verbálně tak neverbálně. Je vhodné stát rovně s uvolněnými rameny, dávat pokyny sebevědomým hlasem a očekávat, že jich bude uposlechnuto. Pokyny je nutné rozdávat taktéž s jistotou. Když žák neudělá, oč ho učitel žádá, měl by učitel být důrazný a vyrovnaný; může projevit údiv nad žákovou drzostí, ale nikdy mu nesmí dát najevo, že se mu podařilo vyvést ho z míry. Účinnost udílených instrukcí lze zvýšit několika různými způsoby:
a) těsnou blízkostí – čím blíže učitel stojí, tím vyšší je účinek, zejména pokud vnikne do žákova „osobního prostoru“ a zaujme v něm vhodnou pozici,
b) kontaktem očima – když učitel mluví, dívá se žákovi (žákům) přímo do očí,
c) položením otázky – na nespolupracujícího žáka zapůsobí mnohem více, když mu učitel položí otázku, než kdyby mu učinil přednášku; někdy je nejlepší učinit tak mezi čtyřma očima.
Tyto tři zásady si lze snadno zapamatovat pomocí mnemotechnické pomůcky „TOP“ – těsná blízkost, oční kontakt, položení otázky. Obvykle si učitel vystačí s pohledem do očí z těsné blízkosti doprovázeným povzbuzujícími slovy. Otázku se hodí pokládat až poté, je-li to nutné. Dají-li se předpokládat komplikace, učitel by nikdy neměl sedět za katedrou, ale procházet po třídě a kontaktovat žáky očima. Je však nutné poznamenat, že na takovémto prosazování formální autority by učitel neměl být příliš závislý, zajímavá náplň hodin, dobré vztahy a správný „management třídy“ zajistí kázeň mnohem lépe.
Druhá fáze vývoje vztahu učitel-žák představuje pozvolný přechod od formální autority k autoritě osobní. Učitel, který s úspěchem vládne formální autoritou podle pravidel a má určité pedagogické schopnosti, si získá úctu žáků. Pokud vše probíhá bez problémů, časem se vztah promění a bude vycházet z osobnosti. Zdrojem učitelovy moci se stane touha žáků vyhovět jeho požadavkům a vytvářet si vlastní představu o sobě prostřednictvím jeho uznání – učitel si vytvoří „osobní autoritu“. Vývoj této autority je spíše dlouhodobějšího rázu a k jejímu získání mohou pomoci následující zásady:
• Projevovat zájem o práci každého žáka a nešetřit chválou, která je velmi důležitá, protože podporuje vhodné chování. Žáci, kteří se v hodinách snaží a za svou snahu nejsou odměňováni, si pomyslí, že jejich úsilí k ničemu nevede, a snažit se přestanou."

Poznámka

Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, seminární práce do předmětu Obecná didaktika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21997
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse