Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jaké místo má filosofie v práci učitele?

Jaké místo má filosofie v práci učitele?


Kategorie: Filozofie, Pedagogika

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Esej byla zpracována jako požadavek k zápočtu a připuštění ke zkoušce z Filozofie. Zamýšlí se nad úlohou filosofie v pedagogické praxi za pomoci konkrétní zkušenosti, kterou zobecňuje do tří podstatných teoretických aspektů práce učitele.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zkušenost z exkurze
3.
Vyvození tří důležitých aspektů učitelské práce

Úryvek

"Chtěla bych se nejdříve zamyslet nad osobou učitele… Kdo to je učitel? V dnešní době je to spíš krotitel divé zvěře, než člověk vážený, vysoce postavený a hodný obdivu a úcty, jako tomu bylo v dřívějších dobách, kdy do školy chodili naši dědečkové a babičky.

Říká se, že kdo neumí, učí… S tímto rčením jsem nesouhlasila do doby, kdy jsem měla možnost takového „učitele“ poznat na vlastní oči. Jan Amos Komenský by se v hrobě musel otáčet. S několika kolegyněmi z kruhu jsem se účastnila exkurze na jedné nejmenované škole.
Byl tam pan učitel s letitou praxí, jak nám ostatně několikrát zdůraznil. Po pravdě řečeno, mne styl výuky pana učitele hodně překvapil. Bohužel nemile. Už to, že mluvil o problémech dětí před nimi samotnými, mě zarazilo. Říkala jsem si v duchu, kam se vytratil pedagogický takt a diskrétnost. Za celou tu dobu, kterou jsem tam strávila nebylo nic pozitivního, co by mne zaujalo a z čeho bych mohla čerpat pro svou budoucí praxi.
Učitel působil roztěkaně, netrpělivě….
Látce, kterou učitel vysvětlovat jsem v některých okamžicích neporozuměla ani já. Jednak to bylo zapříčiněno špatnou artikulací a výslovností učitele a jednak i způsobem, kterým se probíranou látku snažil vysvětlit.
V Chemii vykládal látku tím způsobem, že četl v učebnici text, který si žáci měli podtrhat a následně jej přepsat do sešitů. K tomuto textu si za „odměnu“ mohli dokreslit obrázek.
V matematice probírali procenta. Ty se začali učit již minulou hodinu. Učitel tedy bez toho, aniž by zopakoval alespoň to základní a tedy plynule navázal, pokračoval ve výkladu dál. Myslím, že na začátek by bylo vhodné žákům připomenout co je celek (100%), polovina (50%), čtvrtina (25%), tři čtvrtiny (75%). Toto pak spojit třeba s hrou, a ne jen s monotónním výkladem. Kdyby například vzal několik kostek a některého z žáků pobídl k tomu, aby z daného počtu kostek odebral 25%…apod. Děti by tato forma výuky určitě zaujala a hlavně by vyvinuli nějakou aktivitu a učivo si snáze zapamatovali.
Dále co se mi na přístupu učitele nelíbilo, bylo neuznání snahy žáků a to, že je neumí chválit, což vedlo k celkové demotivaci a pasivnímu přístupu žáků k výuce. Uvedu jeden příklad za všechny: Žáci měli za úkol vypočítat příklad, jehož zdání bylo napsáno na tabuli a dokola opakováno učitelem. Po několika nesprávných odpovědích a delším mlčení se jeden žák odhodlal a řekl správný výsledek. Učitel spráskl ruce a hlasitě řekl: „No to to trvalo!“ Bez dalšího komentáře se otočil k tabuli a napsal další příklad. Žádná pochvala, žádná motivace k dalšímu snažení žáků a lepším výsledkům, prostě nic…
Na výuce jsem celkově postrádala motivaci, názornost, fantazii, trpělivost, ochotu přistoupit na nápady žáků, prostor pro kreativitu žáků,…"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x516fbf9ed5f70.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Jake_misto_ma_filosofie_v_praci_ucitele.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse