Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jan Keller: Všeobecné hodnoty pro budoucnost - rozvedení hlavních témat knihy

Jan Keller: Všeobecné hodnoty pro budoucnost - rozvedení hlavních témat knihy

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce vychází z knihy Všeobecné hodnoty pro budoucnost od Jana Kellera a dále tuto problematiku rozvádí. Zabývá se tématem životního prostředí a jeho souvislostí se sociologickými problémy, protože právě chování nás všech rozhodujícím způsobem na stav životního prostředí působí. Seznamuje s teorií trvale udržitelného rozvoje, uvádí širší definici formulovanou Josefem Vavrouškem a poskytuje několik příkladů překážek a problémů spojených s využíváním alternativních zdrojů energie. Rozebírá problematiku globalizace, poukazuje na důležitost používání alternativních ekonomických ukazatelů a v závěrečné části nastiňuje několik možností řešení zmíněných problémů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Trvale udržitelný život
2.2.
Globalizace ztrát plynoucích ze standardních postojů
3.
Analýza, řešení
3.1.
Alternativní hodnoty a alternativní ekonomické ukazatele
3.1.
Možnosti řešení
4.
Závěr
5.
Seznam použitých zdrojů

Úryvek

"2. Teoretická část
2.1. Trvale udržitelný život
Žijeme v době, kdy poprvé v historii si lidstvo (nebo jeho část) začíná uvědomovat následky své vlastní činnosti a vliv těchto následků na živé organismy na naší planetě žijící, včetně člověka.
Právě člověk je druh, který se nespokojí se základními potřebami pro udržení své existence, jako je tomu u ostatních živočišných druhů naší planety. Člověk je ve své podstatě tvor nenasytný a chce mít stále více dokonalých strojů a přístrojů, majetku, pohodlí atd. a mnoho nových výrobků vyžaduje vyrábění dalších výrobků souvisejících. Viz. Výrok Tomáše Bati: „Dovedu pochopit, že někdo nemá peníze na boty. Kdo ale nemá peníze na boty, má i peníze na krém a kartáč.“ Nejsou to už jen obyčejné boty z kůže, jaké nosili v dávných dobách. Výroba zasahuje do gumárenského průmyslu, dřevovýroby, tukového a textilního průmyslu, do výroby plastů atd. a ke všemu jsou potřebné základní suroviny a energie, a vzniká odpad při jejich likvidaci. Lavinovým způsobem se již rozběhla hromadná produkce nejrůznějších výrobků a součástí (a člověk nemůže být spokojen, nedostane-li ihned koupit např. nějaký propojovací kabel s požadovanými konektory či součástku do automobilu). Poprvé v dějinách začíná být společnost zneklidněna vlastní činností, kdy v relativně krátké době zatlačila do defenzívy významnou část ostatních forem života a dokázala zlikvidovat i celé kompletní ekosystémy. Lidstvo si začíná uvědomovat úžasnou křehkost rovnováhy v přírodě, kdy jejím porušením vymírají celé druhy živočichů v návaznosti na další druhy, které jsou na jejich existenci závislé. O tom, že již byla překročena hranice, svědčí celá řada dlouhodobých měření globálních ukazatelů. Tyto výsledky jsou již dnes alarmující a představují pro lidstvo osudové ohrožení jeho budoucího vývoje. Existují však i skupiny, které uvedené změny zařazují mezi změny přirozené, provázející vývoj naší planety od nepaměti. Právě krátkodobost a razance, s jakou změny nastupují, dávají spíše za pravdu těm prvním, kteří za nimi vidí činnost expandující průmyslové společnosti.
Nevyhnutelná se zdá být změna kurzu, kdy hlavním kriteriem úspěšnosti lidské činnosti se stává minimalizace vedlejších nepříznivých dopadů lidské činnosti na životní prostředí, jehož je člověk součástí. Objevuje se pojem trvale udržitelného rozvoje.
„Jedná se o takový rozvoj, který na rozdíl od dosavadní ničím nekorigované expanze dokáže minimalizovat nepříznivé dopady svého vlastního růstu.“1 Tato definice, následně často kritizována hlavně pro důkaz na urychlení materiálního rozvoje.
Širší definice udržitelnosti formulovaná Josefem Vavrouškem vychází především ze dvou podstatných aspektů:
1. „Uspokojování potřeb dnešních generací nejenže nesmí narušit možnosti generací budoucích uspokojovat své potřeby, ale navíc má v maximální možné míře respektovat bohatství a krásy přírody pro ni samu, nezávisle na dnešních či budoucích materiálních požadavcích. Má tím být korigován jednostranně antropocentrický přístup, který v minulosti inspiroval mnohé jednání, jež se ukázalo být ve svých důsledcích škodlivé i pro lidstvo samo.“2
2. „Důraz je dále položen na kompenzaci možných omezení, která mohou vyplynout z nutnosti neohrožovat naplňováním dnešních potřeb vitální zájmy příštích generací. Zde je důraz především kladen na hledání alternativních možností lidského rozvoje, jež by nezatěžovaly tolik přírodu, přitom však zvyšovaly kvalitu individuálního života i kvalitu mezilidských vztahů. Neomezovaly by člověka, nýbrž obohacovaly by ho, a to v rozměru podstatnějším, než je rozměr materiální.“3"

Poznámka

The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, Business Management, Písemná práce k modulu Sociologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20557
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse