Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jan Patočka: Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar

Jan Patočka: Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o obsahu spisu Jana Patočky Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar, v němž tento český filosof předložil své výhrady k Masarykovu pojetí dějin. Jádru práce, jež sleduje Patočkovu argumentaci, předchází seznámení s autorovým životem, dílem a strukturou i obsahem knihy Tři studie o Masarykovi, jehož je spis součástí. Poté už líčí Masarykův pokus o českou národní filosofii, jež měla být výrazem osamostatňování národa, vliv Brentana a Comta na jeho uvažování a Masarykovo pojetí moderní krize. V řešení, které k ní nabízel, se odhaluje obecný rozpor v Masarykově myšlení, jímž je nesoulad moralistického a pozitivistického výkladu, patrný i v jeho pojetí dějin. Následují další úvahy o tomto rozporu a závěr práce tvoří shrnutí Masarykova života a výrazných prvků jeho myšlení.

Obsah

1.
Jan Patočka
1.1.
Život
1.2.
Hlavní díla
1.3.
Ústřední otázka Patočkovy filosofie
2.
Kniha Tři studie o Masarykovi
2.1.
Struktura a obsah
3.
Studie Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar
3.1.
Filosofie, dějiny a svoboda
3.2.
Vznik samostatného státu jako zdroj pokusu o českou národní filosofii
3.3.
Masaryk jako politik a filosof uvažující o slovanských národech
3.4.
Filosofie jako výraz osamostatňování národů
3.5.
Vliv Brentana a Comta a jejich čtení Masarykem
3.6.
Krize očima Masaryka
3.7.
Rozpory v Masarykově myšlení: moralismus a pozitivismus
3.8.
Dvojakost Masarykových úvah
3.9.
Rozpory v Masarykově filosofii českých dějin
4.
Tomáš Garrigue Masaryk
4.1.
Život
4.2.
Hlavní díla
4.3.
Prvky Masarykova myšlení

Úryvek

"Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar
Skutečné filosofické tvůrčí myšlení je tvůrčí v tom smyslu, že jeho objevy (myšlenková schémata pochopení toho, co jest, pojmy a modely bytí) určují všecky myslící. Samotná historická povaha filosofie souvisí s tím, že filosofie, myšlení svým vystoupením tvoří dějiny, jakousi hranici v celkovém dění lidstva. Politikou a filosofií, jako úzce souvisejícími projevy svobody, se člověk stal teprve ve vlastním smyslu historickým. Historickým tím, že již nežije pouze v tom, co prostě je zde, co lze jen konstatovat, ale žije v dějinách, které jako skrytá marginálie doprovází lidský život a chování, a zároveň jsou jeho předpokladem. Dějiny vznikají tím, že lidé i na sebenepatrnějším území přestávají žít pro život a žijí, aby vybojovali pro sebe i "své" prostor uznání, prostor svobody. Politika tak v původním významu je život ze svobody a pro ni. Svoboda je však zárověň prostor pro myšlení. Myšlení pochopení toho, že svoboda není věc mezi věcmi, právě svoboda člověka vyděluje ze souvislosti věcí, aby je mohl chápat a rozumět jim a svému postavení mezi nimi. Život historického člověka je takto životem ze svobody, se samozřejmostí vědomí svobody, která osvobozuje od fascinace přírodním či věcným bytím, životem v dějinách.
V tomto smyslu lze vznik nového státu Čechů a Slováků v důsledku první světové války chápat jako událost, která ve svých dalekosáhlých souvislostech byla též provázena pokusem, který lze možná označit jako první velký pokus o českou národní filosofii. V nazanačených vztazích tedy filosofii, která by se pro všechny myslící občany tohoto státu, ale díky jeho postavení na velmi důležitém místě Evropy, i celou Evropu, pokusila nahlédnou do toho co jest a znamená tato událost. Její všeobecnou myšlenku, základní koncepce, bez nichž není možné vyrovnání s touto novou situací.
Patočka v tomto bodě své práce tvrdí, že Masarykův výklad vypuknutí první světové války je prvním velkým pokusem o českou národní filosofii. Ve celé studii se pak toto tvrzení snaží nejprve osvětlit, a posléze i dokázat.
O českou národní filosofii usilovali již starší čeští myslitelé, Kollár, Palacký, Augustin Smetana a jiní. Celkovou všeobecnou myšlenku však nacházíme právě až u Masaryka. Masaryk nebyl jen politikem, ale především velkým myslitelem. Je v celé světové historii jedinečným případem spojení politika a myslitele jako zakladatele (či ve vlastním pojetí "obnovitele") státu. Filosofem, který vybudoval stát skutečnou politickou akcí. Masaryk byl ve své době snad jediným akademickým filosofem Evropy, který se zabýval právě tou "marginální evropskou filosofií", která v té historické situaci, kdy téměř všechny slovanské národy dospívají k zralosti, jak k vnější politické nezávislosti tak ke svobodě vnitřní, vznikala a rozrůstala se v minulém století hlavně u západních a východních Slovanů. Masaryk se nezabýval jen českou otázkou, ale vyjadřuje se také k polskému mesianismu, jeho soustavné studium ruského duchovního světa vrcholí v trojsvazkovém díle o Rusku a Evropě.
Přestože ve své práci postupuje tradičně systematicky a vychází z dobově podmíněných pozitivistických schémat, chápe své filosofické pokusy jako momenty zhistoričtění, tj. osamostatňování těchto společností. Při studiu filosofie slovanských národů se snaží ukázat, že již sebevýkladem historického života, ať už sekundárním a přejímaným filosofickým myšlením, se tyto národy osvobozují i politicky a vstupují nebo znovuvstupují do historie. Tak tvoří Masarykovy Slovanské studie, Česká otázka, výklad úpadku staročeské strany a omladinářské revolty z devadesátých let, ale zejména pak výklady Světové revoluce jeden celek pokusu o národní filosofii, která má především vyjadřovat podstatu osvobozovacího pokusu této společnosti. Její osvobození tak není náhodnou událostí, ale patří do bytostně a nezbytně do historie, tj. do života ze svobody, který je završením vnitřních i vnějších zápasů národů."

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22740
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse