Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jarmila Doubravová: Sémiotika v teorii a praxi

Jarmila Doubravová: Sémiotika v teorii a praxi

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z uvedené knihy. Na pozadí obsahu knihy jsou velmi podrobně a pečlivě zpracována hesla z oblasti teoretické sémiotiky - pojmosloví a historické proudy v tomto oboru, jejich představitelé. Detailně jsou rozebrány dva způsoby sémiotického uvažování, diadická a triadická sémiotika. Dále je zmíněna teorie ostenze a symbolu. Praktická část poukazuje na problémy neverbální komunikace a notace, je zde představena interpersonální hypotéza i artefakt.

Obsah

První část - Úvod do teoretické sémiotiky
1.
Přiřazování znaků. Kódy a systémy. Komunikace
1.1.
Přiřazování
1.2.
Pojmenování
1.3.
Označování
1.4.
Ukazování
1.5.
Kódy
1.6.
Komunikace
1.7.
Sémisféra
2.
Sémiotika jako obor
2.1.
Sémiotická literatura
3.
Diadická a triadická sémiotika
3.1.
Jazyk a teorie o jeho původu a vývoji
3.2.
Historie vzniku sémiotické tematiky¨
3.2.1.
Starověk
3.2.2.
Středověk
3.2.3.
Novověk
3.2.4.
20. století
4.
Teorie ostenze
4.1.
Ostenze v dějinách myšlení
4.2.
Současné teorie ostenze
5.
Sémiotická alternativa: teorie symbolu
5.1.
Symboly a jejich pojetí
5.2.
Historie
5.3.
Symbol a jeho pojetí ve 20. století
6.
Česká sémiotika v historických a geografických souvislostech
6.1.
Česká sémiotika ve druhé polovině 20. století
Druhá část - Sémiotika v praxi
7.
Persuazivní komunikace
7.1.
Komunikace
7.2.
Literatura a teorie
7.3.
Magie a zaříkávání
8.
Problémy notace
8.1.
Co je notace
8.2.
Notační systémy
9.
Neverbální komunikace
10.
Interpersonální hypotéza
10.1.
F. Knobloch, interpersonální hypotéza
11.
Artefakt. Vnitřní a vnější prostředí
11.1.
Pojmy rozhraní a společné rozhraní

Úryvek

"3. kapitola – Diadická a triadická sémiotika

- spekulace o původu řeči vycházejí z pěti možných postupů „přiřazení“, ústředního pojmu většiny těchto teorií:mystické, imitační, interjekční, mestické a na základě dětštiny:

-- Mystická teorie vychází z reifikace (zvěcnění) slov: přiřazení má příčiny tajemné; jestliže však existuje slovo, musí existovat věc.
-- Imitační teorie vychází z pozorování, že zvířata vydávají charakteristické zvuky a že člověku blízké opice mají tendenci slyšené zvuky imitovat. Avšak výrazy pro zvuky, které vydávají pes, kočka, kráva nebo ovce jsou přesto různé v různých jazycích.
-- Čtvrtá spekulace (mestická teorie) pokračuje ještě dále ve zkoumání signálního charakteru dorozumívání opic, bohatého na zvuková i pohybová gesta.
-- Ani asociační teorie, založená na dětštině (vokální hře) – tj. žvatlání, nevysvětlí (ani neosvětli), jak došlo k sociální standardizaci zvukových projevů.

-Historie vzniku sémiotické tematiky
- Starověk
--Platon (427-347 př. n. l.) a Demokritos jsou stoupenci přesvědčení o přiřazení na základě dohody
-- Aristoteles (384-322 př. n. l.), co se týká znaku, rozlišil dva druhy vztahu:
• Pro vztah mezi označovanou věcí a slovem, které ji označuje, používá termín sémeion (označení)
• Pro vztah mezi pojmem a jeho slovním vyjádřením pak užívá výrazu symbolon (znak)
-- Stoikové (4.-3-století př. n. l.) – trojúhelník reference
-- Dyadická a triadická sémiotika: Máme-li při označování co činit se dvěma členy vztahu, tj. předmětem a jménem, mluvíme o sémiotice dyadické. Máme-li co činit se členy třemi mluvíme o sémiotice triadické.
-- Epikuros (341-270 př. n. l.) považuje řeč za přirozený, nikoli smluvený výtvor a pozoruhodně srovnává první slova s reflexivními projevy lidskými i zvířecími (kašláním, kýcháním, štěkáním, bučením apod.)
-- Augustin (359-430 n. l.) formuloval alternativu k dyadickému a triadickému označování, totiž označování pomocí ukázání"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a grafiku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14392
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse