Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jean Jacques Rousseau: O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva

Jean Jacques Rousseau: O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva

Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce uvádí obsah knihy Jeana Jacquese Rousseaua O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. V úvodu stručně pojednává o autorově životě, poté se zabývá jeho myšlenkami a názory, které vyjádřil svou publikací. V závěru srovnává životní postoje Rousseaua a Hobbese.

Obsah

1.
Úvod
2.
Stručný životopis a základní myšlenky
3.
O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva
4.
Jean Jacques Rousseau vs. Thomas Hobbes

Úryvek

"Tímto Rousseau vysvětluje to, že nemůže dojít k poškození jednotlivých členů spolku, protože spolek je tvořen všemi lidmi a každý jedinec je neoddělitelnou součástí tohoto spolku, a vůle těchto lidí je vůlí společnou, obecnou, která vždy směřuje ke společnému zájmu.
Zabývá se ale také otázkou, co se stane, když jedinec bude sám za sebe mít jiný názor, jinou vůli, než je vůle společná. Jediným zákonem, který vyžaduje, aby se všichni jednomyslně shodli, je společenská smlouva. Pokud se přesto vyskytnou nějací odpůrci, neznamená to, že společenská smlouva je neplatná, ale to, že tito odpůrci se nestanou součástí této smlouvy.
Co se týče zákonů, už je situace jiná. Člověk, který nesouhlasí, může být donucen celým spolkem, protože obecná vůle je vůlí všech, je tedy nutné, aby názor všech členů byl jednotný, protože společné zájmy, tedy to, co je společné, společnost tvoří. Obecná vůle tedy má sílu stát řídit pro blaho všech..
Uzavřením společenské smlouvy se ale lidé bezvýhradně nevzdají všech svých práv a nevydají se milost – lidé se vzdají všech svých přirozených práv ve prospěch obecné vůle a za to jsou jim přiznána práva občanská, zvláště občanská svoboda, která je ale ohraničena obecnou vůlí, na rozdíl od svobody přirozené, která je ohraničena pouze vůlí a osobností každého člověka, a vlastnické právo, ke všemu, co člověk vlastní. Občanský stav dává člověku také mravní svobodu, doslova uvádí, že poslušnost zákona, který jsme si sami uložili, je svobodou (Rousseau, 2002).
Pokud ve společnosti existuje pán, kterého lid poslouchá, pak už není suverénní, a tím je stát zničen. Veřejná služba přestane být hlavní záležitostí občanů, raději za sebe pošlou vojáky do boje a poslance do rady (Rousseau, 2002:106). Rousseau si myslí, že tento jev, kdy lidé za sebe pošlou do boje a do rady raději své zástupce, je způsobeno zbohatnutím a zpohodlněním občanů. V opravdu svobodném státě konají občané vše vlastníma rukama a nic penězi (Rousseau 2002: 107). Občané by v dobře organizovaném státě měli mít zájem na tom, vykonávat občanské povinnosti a měli by je upřednostňovat před svými soukromými záležitostmi. V momentě, kdy sami občané přestanou mít zájem na správě státu, stát spěje ke zkáze.
Hlavním znakem obecné vůle je to, že se nedá zastupovat, to znamená že tedy ani svrchovaná moc se nedá zastupovat, má-li si uchovat svoji podstatu. I zákon je zákonem jenom tehdy, když jej schválil sám lid.
Myšlenku reprezentace Rousseau zavrhuje v moci zákonodárné, naopak, co se týče moci výkonné, tam je žádoucí, aby byl lid zastupován. Vládu zřizuje suverén zákonem a může ji kdykoliv sesadit.
Na konci svého díla Rousseau zdůrazňuje, že obecná vůle je nezničitelná, trvá stále. Není zničena ani když všichni občané upřednostní své soukromé zájmy před zájmy společnými, pouze je dočasně přemožena jinou vůlí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15031
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse