Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jean Jacques Rousseau - pedagogický odkaz

Jean Jacques Rousseau - pedagogický odkaz

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury, Olomouc

Charakteristika: Práce seznamuje s životem a dílem J. J. Rousseaua. Věnuje se jeho pedagogickým názorům a jeho hlavnímu pedagogickému odkazu. Důraz je kladen na rozbor Rousseauova nejvýznamnějšího pedagogického díla Emil, čili o výchově. Závěr je věnován zhodnocení přínosu autora pro rozvoj pedagogiky.

Obsah

1.
Předmluva
2.
J. J. Rousseau
2.1.
Život a dílo
2.2.
Pedagogický odkaz
3.
Emil, čili o výchově
3.1.
První kniha
3.2.
Druhá kniha
3.3.
Třetí kniha
3.4.
Čtvrtá kniha
3.5.
Pátá kniha
3.6.
Rousseauův dovětek – promluva přímo k Emilovi
4.
Zhodnocení přínosu autora pro rozvoj pedagogiky

Úryvek

"2.2 PEDAGOGICKÝ ODKAZ
Rousseau byl jak již jsme řekli velkým intelektuálem. Zabýval se mnoha obory, ale těmi hlavními byla dozajista filozofie a pedagogika. Tomu, co dokázal v pedagogice, bych se zde chtěl věnovat.
Sedmnácté století dalo světu Komenského, osmnácte Rousseaua. I když se Rousseau s prací Komenského nikdy přímo nepotkal, jsou si výchovné teorie obou dvou v mnohém podobné. Je zde dáván důraz na soulad výchovy s přírodou, kritizují výchovný formalizmus, požadují humanizaci školství a ideál lidskosti jako hlavní úlohy výchovy. Některé Rousseauovy myšlenky o výchově nacházíme už v jeho dvou „Rozpravách“ (viz výše kap. 2.1). Systematicky však svoje názory na výchovu Rousseau rozpracovává až ve svém díle „Emil čili O výchově”.

Román „Emil” by se dal porovnávat s Komenského „Velkou Didaktikou“. Vydání „Emila“ vytvořilo Rousseauův kult, vyvolalo vlnu obrovského čtenářského zájmu a obdivu, ale současně i vlnu odporu ze strany církve a vlády. Rousseauova teorie přirozené výchovy si záhy získala celoevropský ohlas. „Matky se vraceli ke svým dětem. Rodiny utvářely prostředí podle zásad přirozené a svobodné výchovy. Ruská carevna Kateřina II. zakázala tělesné tresty na školách.“ ( Cach, J., 1967) V mnohém je však jeho myšlenka přirozené výchovy podnětná dodnes.
Emil však není pouze o výchově, najdeme zde současně i náboženské, filozofické a politicko-společenské názory J. J. Rousseaua. Své výchovné principy demonstruje Rousseau na výchově fiktivního hocha, Emila. Rousseau se nepovažoval za hodného, pro něj velmi významného postavení, vychovatele, proto formuloval své názory v podobě spisu a vymyslel si Emila, aby jej mohl jakoby vychovat od narození až do dospělosti. Emil má být podle něj obyčejným, od ostatních dětí se nijak neodlišujícím, dítětem. Rousseau jej ale chce vychovat tak, aby se od těch obyčejných dětí nakonec zásadně lišil. Pouze předpokládal, že jeho Emil bude mít věk, zdraví, vědomosti a všechny schopnosti k tomu, aby mohl dále rozvíjet jeho výchovu. (J. J. Rousseau, 1762)

Kniha je rozdělená do čtyř částí, knih. Každá je věnovaná jednomu období Emilova života. První kniha je věnována nejmladšímu období Emilova života, a to od narození, do chvíle, kdy začne mluvit, Rousseau to stanovil na věk 0-2 roky. Druhá kniha zahrnuje období do 12 let, třetí od 12 do 15 a čtvrtá od 15 do dospělosti, tedy k sňatku. V poslední části, páté knize, se Rousseau věnuje výchově Žofie, Emilovy budoucí manželky. Takto pak na cestě životem Emila popisuje Rousseau své názory. Čteme-li „Emila“ poznáváme, že Rousseau povyšuje „přirozenost“ na základní princip, jediné pravidlo a jedinou normu, kterou se má výchova řídit. Příroda už v dítěti nastavila a naznačila všechno. Je na vychovávateli, jak moc se tyto přirozené vlohy rozvinou. Rousseau tvrdí: „Jediným zákonem je zákon přírody a jedinou normou jeho dodržovaní.“ Vychovávatel má být jen vykonavatelem vůle přírody a svým působením má rozvinout pouze to, co příroda už sama připravila. Na výchově se podle Rousseaua spolupodílejí tři formotvorní činitelé: příroda, lidé a věci. Příroda formuje vnitřní rozvoj našich schopností a orgánů, v používání schopností a orgánů nás učí lidé a vlastní zkušenosti o předmětech získáváme působením (J. J. Rousseau, 1762). Příroda představuje činitel nadřazený. Základními metodami Rousseauovy pedagogiky je metoda správně upravené svobody a metoda přirozených následků, které spolu s pozitivním příkladem mají vést k jedinému cíli, k výchově člověka. Člověka, který dokáže žit plným životem a který bude na svém místě v jakémkoliv stavu, či zaměstnaní. Rousseauova výchova se soustřeďuje nejdříve na rozvoj smyslů, tyto se pak stávají základem dalšího rozvoje, rozvoje citového, mravního a rozumového. Za nejdůležitější v oblasti rozumové výchovy nepovažuje Rousseau ani tak množství vědomostí, jako spíše formování zdravého úsudku. Ve všem se má však zohledňovat dětský věk. Jestliže si pak dítě osvojilo všechno potřebné, je-li ctnostné a má zdravý úsudek, je připravené aby si osvojilo poslední, nejvyšší článek své výchovy – víru."

Poznámka

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14779
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse