Jednání podnikatele - 33/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se zabývá jednáním podnikatele. Uvádí právní úpravu jednání v Obchodním zákoníku. Popisuje statutární orgány jednotlivých druhů společností. Informuje o vztahu člena statutárního orgánu a korporace, i povinnostech vedoucích organizačních složek podniku. Definuje závaznost jednání a zákonného zástupce na základě pověření. Věnuje se jednání nezmocněné osoby, jednání před zápisem do rejstříku a jednání likvidátora. V závěru je vypsána platná judikatura. Předchozí část naleznete zde Vady zboží, nároky z vad zboží - 32/33.

Obsah

1.
Právní úprava jednání podnikatele
2.
Úprava jednání podnikatele v Obchodním zákoníku
2.1.
Přímým jednáním podnikatele
2.2.
Nepřímé jednání podnikatele
2.3.
Oprávnění zástupce jednat za podnikatele může vyplývat
3.
Statutární orgán
3.1.
Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti
3.2.
Statutárním orgánem komanditní společnost
3.3.
Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným
3.4.
Statutárním orgánem akciové společnosti
3.5.
Statutárním orgánem družstva
4.
Vztah člena statutárního orgánu a korporace
5.
Vedoucí organizační složky podniku
6.
Závaznost jednání
7.
Zákonný zástupce na základě pověření
8.
Jednání nezmocněné osoby v provozovně podnikatele
9.
Jednání před vznikem obchodní korporace (před zápisem do rejstříku)
10.
Jednání likvidátora
11.
Judikatura

Úryvek

"VZTAH ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A KORPORACE

- podle ust. § 66 odst. 2 ObZ se vztah mezi společností a osobou, kt. je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností
- smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena VH nebo písemně všemi společníky, kt. ručí za závazky společnosti neomezeně (společníci VOS a komplementáři KS)

- osoba, kt. je statutárním orgánem nebo jeho členem anebo členem jiného orgánu společnosti (např. dozorčí rada, likvidátor), může ze své funkce odstoupit
- je však povinna oznámit to orgánu, jehož je členem, nebo orgánu, kt. ji zvolil nebo jmenoval
- výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, kt. ji zvolil nebo jmenoval, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy, že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem
- u osoby zvolené za člena orgánu zaměstnanci společnosti (srov. § 200 ObZ) končí výkon funkce dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem
- příslušný orgán je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděl
- jestliže osoba, kt. odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce (srov. § 66 odst. 1 ObZ)
- nestanoví-li ObZ výslovně, že oznámení o odstoupení musí mít písemnou formu, je možné učinit tento úkon i ústně

VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PODNIKU
- zvláštní úpravu jednání podnikatele přináší ust. § 13 odst. 3 ObZ, podle něhož vedoucí organizační složky podniku, kt. je zapsán do OR, je zmocněn za podnikatele činit veškeré právní úkony týkající se této složky
- naopak není oprávněn k úkonům, kt. se organizační složky netýkají. K tomu by byla nutná plná moc
- návrh na zápis vedoucího organizační složky do OR podává podnikatel, zápis má konstitutivní účinky, tzn., že pouhé určení vedoucího podnikatelem neopravňuje vedoucího činit PÚ
- zápis se provádí do OR, v němž je zapsán podnikatel,kt. organizační složku zřídil, i do OR, v němž je zapsána organizační složka, má-li tato složka sídlo v obvodu jiného rejstříkového soudu
- každý odštěpný závod (organizační složka) může mít pouze jednoho vedoucího, kt. jedná za PO jen osobně
- není oprávněn pověřit jiného zaměstnance (člena), ani nemůže zmocnit za PO zástupce (např. advokáta).

ZÁVAZNOST JEDNÁNÍ
- podnikatel PO je vázán vůči 3. osobám jednáním uskutečněným jejím statutárním orgánem nebo likvidátorem, třebaže překročil rozsah předmětu jejího podnikání.
- PO má neomezenou subjektivitu, což znamená, že je způsobilá i k PÚ a může nabývat práv a brát na sebe povinnosti, kt. se netýkají předmětu jejího podnikání
- způsobilost PO nabývat práva a povinnosti může být omezena jen zákonem"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18925
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse