Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jiří Přibáň: Hranice práva a tolerance: Je právní stát morální? - esej

Jiří Přibáň: Hranice práva a tolerance: Je právní stát morální? - esej

Kategorie: Právo

Typ práce: Eseje

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická, Plzeň

Charakteristika: Esej rozebírá kapitolu „Je právní stát morální?“ z knihy Hranice práva a tolerance od Jiřího Přibáně. Podrobně se rozepisuje a zamýšlí nad jejím obsahem, věnuje se tak například liberalismu a jeho zásadám, všímá si významu práva ve společnosti a také se zmiňuje o ochraně minoritních skupin. Dále se zabývá nutností existence principu tolerance, poukazuje na důležitost Ústavy a charakterizuje zastupitelskou demokracii.

Obsah

1.
Jiří Přibáň
2.
Je právní stát morální?
3.
Autority morální a politické
4.
Řád ve společnosti
5.
Ochrana minorit
6.
Princip tolerance
7.
Ústava
8.
Zastupitelská demokracie
9.
Právo a spravedlnost

Úryvek

" Jiří Přibáň se narodil v roce 1967. Je profesorem právní filosofie a sociologie na Karlově univerzitě, nyní však dlouhodobě působí na Cardiff Law School University of Wales. Jeho dílo Hranice práva a tolerance bylo vydáno roku 1997.
Ve své eseji se budu věnovat kapitole „Je právní stát morální? (O toleranci, právu a spravedlnosti)“. Nyní se společnost nachází v postmoderní situaci, a přestože se předpokládalo, že hranice zcela nebo alespoň z velké části zaniknou, tak závěr může být překvapivý, neboť se ukazuje, že každá společnost si žádá určité hranice, ve kterých se pohybuje, ať už jsou to hranice pevně dané anebo ty, které jsou nezřetelné. Liberalismus značně ovlivňuje myšlení již po více než čtyři století, což neznamená, že by neexistoval dříve, jen je v posledních stoletích „zřetelnější“. Pokaždé je ale samozřejmě vykládán jinak. Konzervativci ho konzervují, radikálové radikalizují, ale co s ním provádí postmoderní společnost? Jak ta si vykládá zásady liberalismu? Moderní liberalismus je značně politický. Politiku kritizuje, respektive kritizuje politickou autoritu, přesto ji neobchází, ale naopak snaží se udat lepší směr. Samozřejmě je zde důležitá i morálka. Každý člověk touží po úspěchu a po bohatství, stejně jako po moci. Proto je potřeba, aby člověk měl určité morální hodnoty. Otázkou zůstává, jaké mají morální hodnoty být? Morálka je totiž pro každého individuální záležitostí. Zároveň je člověk ze všech stran ovlivňován, zpočátku svojí rodinou, poté školou a i širší společností a mnohdy bývá určitě těžké nepříčit se své vlastní morálce.
Autority morální a politické. Jak jsem již uvedla výše, morálka je ryze osobní záležitost a zdá se, že je na politickém životě nezávislá. Ovšem politik je ovlivňován sám sebou, prostřednictvím svých postojů, zásad a tedy i morálky, a díky své moci, kterou v politice získá a kterou disponuje, je schopen ovlivňovat i širokou veřejnost. Politici by ale neměli svou moc zneužívat k tomu, aby ideologicky ovlivňovali společnost. Skutečně se to tak děje? Skutečně nikoho z nás politici neovlivňují? I Hitler a Stalin byli politici a jejich ideologii nacismu, respektive komunismu, uvěřily desítky milionů lidí. To je, jak tvrdí Přibáň, autonomní morálka politiky, která je ovlivňována lidem a jeho svrchovaností, politickým národem nebo veřejným blahem. Nutné ovšem je, aby za každé situace existoval právní stát, neboť jeho nefunkčnost by mohla mít fatální následky.
Právo do společnosti vnáší tolik potřebný řád. Tento řád je nadřazený, svrchovaný. Utváří tak určitou jistotu a předvídatelnost, kterými se právní řád vyznačuje. Přesto je nutné v dnešní době hledat změny, které přinesl postmoderní princip do právního státu. Neboť i principy se vyvíjí a v dnešní době již není nejdůležitějším principem svrchovanost státu, přestože tak judikoval Ústavní soud v ČR č. 14/1994 Sb., když uvedl, že principy svrchovanosti lidu a většinové vůle jsou nadřazeny formální legalitě. Může ovšem skutečně stát vůle většiny nad zákony? Nebude potom docházat k zneužívání zákonů vládnoucí většiny? A kdo v tomto případě bude chránit minority? Ústavy, jako základní kodifikace práva, v sobě nesou základní principy, kterými se daná společnost řídí, a stávají se součástí pozitivního právního systému. Ústavy jsou důležité i tím, že jsou vlastně prvotním a základním stavebním kamenem daného systému. Principy, které jsou v nich zakotveny, se poté prolínají veškerým právním řádem. Princip svrchovanosti práva se tak stává jedním z nejdůležitějších principů právního státu.
Jedním ze základních znaků právního státu je i to, že se aktivně zasazuje o ochranu minorit, protože i ony mají nárok na jinakost a zároveň i na to, aby byly respektovány. Proto zde musí být přítomna úcta a tolerance, protože nemůžeme ignorovat druhé. Demokracie totiž nemůže být vnímána pouze jako vláda početnější skupiny obyvatelstva."

Poznámka

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra mezinárodního práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21605
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse