Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jiří Štaif: Obezřetná elita - 3. kapitola

Jiří Štaif: Obezřetná elita - 3. kapitola

Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výtah ze třetí kapitoly díla Obezřetná elita historika Jiřího Štaifa. Pojednává o rozvoji občanské společnosti a politického myšlení v českých zemích v 19.století. Rozebírá sociální dějiny a problém mentalit. Charakterizuje různá prostředí se svým specifickým myšlením - venkovské, maloměstské, i ryze městské. Popisuje vznik a vývoj českého národního myšlení. Zmiňuje postupné posilování národního zájmu u české společnosti, a upevňování postavení šlechty. Uvádí její postoje k národnostní politice a celkově ke společenským změnám.

Obsah

1.
Společenské prostředí: mentalita a změna
1.1
Sociální dějiny a problém mentalit
1.2
Venkovské prostředí a jeho mentalita
1.3
Maloměstské a městské prostředí a jejich mentality
1.4
Tříbení českého národního zájmu
1.5
Sdružování, polemika a další faktory vymezující český národní zájem
1.6
Mentalita a modernizační aktivity šlechty

Úryvek

"3.5 Sdružování, polemika a další faktory vymezující český národní zájem
Ve 40.letech 19.století se středním vrstvám rozšiřují možnosti spolkové angažovanosti, a to hlavně v Praze. Ke starším víceméně patriotickým společnostem (Královská česká společnost nauk, Vlastenecká hospodářská společnost, Společnost vlasteneckých přátel umění..) se řadí nové, pro které je již charakteristické, že se v nich angažují zejména střední městské vrstvy (výjimkou Žofínská hudební akademie – sdružuje spíše majetnější a kulturně náročnější měšťanstvo Prahy). Např. Měšťanská beseda – stává se vzorem pro sdružování měšťanstva v dalších městech, kulturního vyžití se může zúčastnit celá často celá rodina, konaly se zde pěvecké besídky, vzdělávací či literární předčítání atd..; Exkluzivnější charakter mají kupecká a šlechtická kasina; Nejvíce členů před revolucí 1848 má Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, založená v iniciativy patriotických šlechticů, k nimž se přidružily nejprve velkopodnikatelé a po reorganizaci množství příslušníků středních vrstev. Mezi iniciativní počiny patří kromě podpory obrozenecké literatury snaha o založení české průmyslové školy a zároveň získávání politických zkušeností. Spojencem skupiny K.H.Borovský, klade důraz na tříbení českých národních zájmů, má sklon k útočné a přitom adresné satiře, jeho vystoupení patří k těm nejvýznamnějším modernizačním symptomům doby. Havlíček vyhraňuje pojem české národní identity tím, že ho ostře odděluje od jiných národních, náboženských i kulturních identit.
Ve 40.letech dochází ke zřetězení řady modernizačních impulzů do té míry, že mohou způsobit společenský efekt, který se může reálně projevit. Důležitou roli sehrávají kapitalistická modernizace Čech a také hospodářská deprese. Sociální problémy jsou již společensky reflektovány a živí konfliktní potenciál ve společnosti, který stoupá již v létě 1844, kdy dochází k pouličním demonstracím několika stovek dělníků proti zavádění nových strojů ubírajících jim ruční práci. K růstu sociálního neklidu přispívá i neustálý růst cen potravin, který byl často přičítán na vrub židovským spekulacím, a proto docházelo v Praze i jinde k protižidovským nepokojům. Státní moci se však daří zabránit horším excesům.

3.6 Mentalita a modernizační aktivity šlechty
Mentalita šlechty se stále vyznačuje silným vědomím společenské výlučnosti, respektive nadřazenosti nad všemi ostatními vrstvami společnosti. Do jejich životního stylu, výjimečného zejména exkluzivní výchovou a vzděláním nebo sezónami aristokratických plesů a honů, pronikají zvláště po roce 1830 prvky biedermeierovské kultury s jejím důrazem na rodinné soužití, dále kulturní vyžití nebo časté cestování do zahraničí.
Jazyková vybavenost šlechty jí umožňovala opřít svůj hodnotový horizont nejen o německou, ale i o francouzskou a někdy i italskou duchovní kulturu.
Někteří šlechtici v Čechách se veřejně a aktivně zajímají o moderní kapitalismus. Důležité jsou jejich snahy institucionální, zvláště ty, které jsou vázány na umírněnou stavovskou protivládní opozici. Mezi nejvýraznější opozičníky v Čechách patří hrabě Bedřich Deym, který se zabývá myšlenkou založení české stavovské hypoteční banky. Na půdě Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách se mu dostává podpory od skupiny pražských velkoobchodníků v čele s bankéřem Leopoldem Lämmelem. Tato iniciativní skupina vypracovává v únoru 1847 zásadní koncept českého patriotického kapitalismu, kterým si chtějí získat jistou autonomii vůči centrálním úřadům ve Vídni. Jejich návrh vychází z myšlenky, že Čechy jsou hospodářsky natolik významnou součástí habsburské monarchie, že je třeba vybavit je několika klíčovými ekonomickými institucemi, aby se mohly úspěšně zapojit do moderního kapitalistického podnikání. Největší důraz kladou na založení hypoteční banky v Praze, jež má oživit a zmodernizovat zemědělskou velkovýrobu a posílit pozice zemědělského průmyslu v ekonomice země. Dalším úkolem má být zprostředkovat dostatečný úvěr nezbytný pro všeobecný výkup z roboty."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15701
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse