Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Jmenování soudců v ČR - bakalářská práce

Jmenování soudců v ČR - bakalářská práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Tématem práce je proces jmenování soudců v České republice. Nejprve se zabývá právní úpravou, tedy Ústavním a zákonným zakotvením pravomoci prezidenta republiky jmenovat soudce. Dále se věnuje justičnímu čekatelství a následnému procesu ustanovení soudců do funkce. Stěžejní část práce se zaměřuje na problém, který vznikl nejmenováním kandidátů na funkci soudce v roce 2005. Konkrétně si všímá kauzy týkající se nejmenování justičního čekatele Petra Langera. Autor uvádí její skutkový stav, procesní vývoj a také sporné otázky, které se v tomto případu objevily a byly součástí soudního přezkumu ve správním soudnictví.

Obsah

1.
Úvod
2.
Proces jmenování soudců
2.1
Právní úprava ustanovování soudců do funkce
2.1.1
Předpoklady pro výkon funkce soudce
2.1.2
Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce soudce
2.2
Proces ustanovování soudců v ČR
2.2.1
Justiční čekatelství
2.2.2
Jmenování do funkce soudce
3.
Kauza Langer
3.1
Skutkový stav
3.2
Procesní vývoj - přehled
3.3
Procesní vývoj – jednotlivé rozsudky
3.3.1
Usnesení Městského soudu v Praze, č. j. 5 Ca 148/2005 – 9
3.3.2
Kasační stížnost Petra Langera
3.3.3
Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Aps 3/2005 – 35
3.3.4
Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 127/2006 – 122
3.3.5
Kasační stížnost prezidenta republiky
3.3.6
Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Ans 9/2007 – 197
4.
Sporné otázky v procesu jmenování soudců
4.1
Jmenuje prezident republiky na návrh?
4.2
Povaha aktu v procesu jmenování soudců
4.2.1
Odůvodnění rozhodnutí prezidenta republiky
4.3
Možnost úvahy prezidenta republiky
4.4
Právní nárok na jmenování soudcem
4.4.1
Veřejná subjektivní práva
4.5
Soudní přezkum aktů prezidenta republiky
4.6
Další sporné otázky
5.
Závěr
6.
Bibliografie

Úryvek

"3 Kauza Langer

Až do roku 2005 se nevyskytl v procesu jmenování soudců do funkce žádný problém. V březnu roku 2005 odmítl prezident republiky jmenovat do funkce soudce některé navržené justiční čekatele, protože v době jmenování nedosáhli věku 30 let. Původní věková hranice 25 let byla zvýšena na 30 let zákonem č. 192/2003 Sb., kterým byl změněn zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Tato novela sice nabyla účinnosti 1. 7. 2003, ale podle přechodných ustanovení se nevztahovala na justiční čekatele a soudce, jejichž pracovní poměr vznikl před dnem účinností tohoto zákona. Situace, kdy postačuje naplnění původní věkové hranice, se týkala právě nejmenovaných kandidátů.
Z posledních let je sice je známo několik málo případů, kdy prezident republiky odmítl jmenovat soudce z konkrétních navržených osob, vždy však šlo o jednotlivce a stalo se tak z důvodu nesplnění některé ze zákonem stanovených podmínek pro výkon funkce soudce. Zřejmě proto také nebyly tyto případy rozporovány a soudně přezkoumávány.
Někteří z nejmenovaných uchazečů o funkci soudce se obrátili se správní žalobou na Městský soud v Praze, někteří podali ústavní stížnost. Ústavní soud všechny ústavní stížnosti odmítl jako nepřístupné, protože stěžovatelé nevyčerpali prostředky poskytnuté zákonem k ochraně práv.
V této kapitole se budu věnovat žalobě ve správním soudnictví, konkrétně jen ve věci žalobce JUDr. Petra Langera, jelikož byla podrobněji přiblížena v odborné literatuře a je znám její průběh.

3.1 Skutkový stav

Kandidát na funkci soudce JUDr. Petr Langer Ph.D. (dále jen Petr Langer) je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde dne 31. května 2005 ukončil s vyznamenáním magisterské studium v oboru právo. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhájil v dubnu 2002 rigorózní práci a složil rigorózní zkoušku. V roce 2005 dosáhl na téže fakultě titulu Ph.D.
V roce 2001 se Petr Langer zúčastnil I. kola výběrového řízení na pozici justičního čekatele a z celkového počtu 301 přihlášených uchazečů se umístil na prvním místě. V rámci psychologicko – diagnostického vyšetření byl ohodnocen nejvyšším možným stupněm, tedy „doporučuje se k přijetí bez výhrad“. Po absolvování předepsané praxe u Okresního soudu v Ostravě složil v listopadu 2004 odbornou justiční zkoušku s hodnocením „výtečně způsobilý“.
Dne 2. března 2005 doporučila vláda ČR usnesením č. 246 předsedovi vlády, aby spolupodepsal rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování kandidátů, mezi nimiž byl i Petr Langer, do funkce soudce. Z celkového počtu 55 navržených kandidátů prezident republiky jmenoval dne 11. března 2005 pouze 21 soudců. Ostatní kandidáty na funkci soudce odmítl jmenovat s odkázáním na skutečnost, že ani jeden z nich nedosáhl věku třiceti let. Dne 15. března 2005 obdržel Petr Langer dopis ministra spravedlnosti ČR, kterým mu bylo oznámeno, že prezident republiky odmítl jeho návrh na jmenování soudcem z důvodu jeho věku. Kandidát Petr Langer byl znovu doporučen ke jmenování soudcem usnesením vlády České republiky č 1322 ze dne 12. prosince 2005. Ovšem i tady jej ze stejného důvodu prezident republiky odmítl jmenovat. Prezident republiky dosud ve věci jmenování Petra Langera do funkce soudce žádné rozhodnutí nevydal."

Poznámka

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20266
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse