Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Johannes Baptist Lotz: Vědení a láska - slovensky

Johannes Baptist Lotz: Vědení a láska - slovensky

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o analýzu díla Vědění a láska německého filozofa Johannese Baptisty Lotze. Nejdříve je uveden krátký životopis autora, poté je rozebrána první a druhá část díla. Text seznamuje s pojetím bytí a činností dle Lotze, pojetím myšlení dle Akvinského, i vztahem dokonalosti jsoucna a absolutní plnosti. Druhá část informuje nejen o bytí, jsoucnu a představování, ale také třech podobách milování dle Lotze.

Obsah

1.
Životopisná data
2.
Rozbor díla
2.1.
První část
2.1.1.
Bytí a činnost
2.1.2.
Myšlení dle Akvinského
2.1.3.
Vztah dokonalosti jsoucna a absolutní plnosti dle Akvinského
2.2.
Druhá část "O milování"
2.2.1.
Bytí
2.2.2.
Jsoucno
2.2.3.
Představování
2.2.4.
Tři podoby milování – smyslové, duchovní a osobní
3.
Závěr

Úryvek

"Prvá časť spisu, nazvaná „O vědění,“ sa zaoberá vymedzením vedenia v rámci filozofickej a filozoficko-teologickej tradície. Podľa Aristotela je múdrosť výsadou bohov, človeku je uprená, ale ten o ňu usiluje a hľadá ju. Múdrosť vzbudzuje svojou príťažlivosťou lásku, človek sa stáva jej priateľom (filozofom). Láska je tu úsilím o múdrosť, ktorú nikdy nedosiahneme. Lotz sa ale pýta, či je láska spojená len so snažením o múdrosť alebo taktiež so samotnou múdrosťou: „…je otázka, zda moudrost nachází své úplné uskutečnění pouze ve vědění, nebo teprve ve vědění, jež je jedno s láskou, neboli je milujícím věděním.“ Zdá sa potom, že takáto láska je láskou v plnom zmysle a je svojou povahou nekonečná.
Všeobecná tradícia spája vedenie s rozumom a milovanie s vôľou. V racionalistickej filozofii je vedenie nadradené chceniu, milovanie je pouhou žiadostivosťou, ktorá pudí k vedeniu. Naproti tomu v iracionalistickej tradícii chcenie, či vôľa ovládajú rozum a vedenie, ktoré slúži vôli k jej stupňovaniu.
Lotzova syntéza staví na určení spoločného prvku vedenia a chcenia, ktorým je podľa neho skutočnosť, že sa jedná o činnosti. Podľa Lotza je bytie identické s činnosťou, a to v zmyslu, „že bytí je zcela bytím teprve v činnost jakožto činnosti. Tedy bytí bez činnosti není jako takové plně konstituováno neboli činnost znamená totéž jako bytí bytí. To co je zde naznačeno, nachází svou plnou skutečnost v Bohu jakožto‚ actus purus‘, totiž v bytí, jež je zcela bytím, protože je zcela činností v‚ subsistujícím bytí‘, jež je zcela činností neboli spadá v jedno se subsistující činností.“
Subsistujúca činnosť nie je činnosťou, ktorú poznáme z našej bezprostrednej skúsenosti. Tá činnosť, ktorú bezprostredne zakoušíme, je vznikaním, prechodom z potencie do aktu (z nebytia do bytia), a teda nie je nikdy čírym bytím. Okrem toho je taká činnosť vždy akcidentom nejakej substancie, ktorá sa mení. Subsistujíca činnosť naproti tomu presahuje svoju esenciu akéhokoľvek vznikania a nedokonalosť akcidentu. Príkladom takejto činnosti je vedenie alebo chcenie, ktoré sú avšak prítomné v bezprostredných činnostiach ako ich „metafyzická hĺbka“ a dejú sa ako vznikanie a akcident.
V myslení, ktoré rozvíjal Tomáš Akvinský, je cieľem činnosti vlastná dokonalosť každého súcna, plné rozvinutie sa jeho obmedzenej plnosti, dané esenciou. Každý najbližší cieľ je etapou usilovania o posledný cieľ, ktorým je absolútna plnosť, Boh."

Poznámka

Práce obsahuje česky psané citace z knihy.
Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Trnava.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17673
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse