Judaismus

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice judaismu. Charakterizuje Hebrejskou bibli, včetně postav v ní obsažených. Popisuje jejich životy, i obsah jednotlivých dějů. Uvádí mnohá historická fakta a události.

Obsah

1.
Hebrejská bible
2.
Nejstarší náboženství Izraele
3.
Oblast Syropalestiny
4.
Království
5.
Chizkijáš
6.
Jošiáš
7.
Hnutí proroků
8.
Období exilu
9.
Bezprostřední poexilní náboženství
10.
Základní historický rámec
11.
Působení Ezdráše a Nehemjáše
12.
Helenizace a diferenciace judaismu v období druhého chrámu
13.
Makabejská dynastie
14.
Saduceové, farizové, esejci a zéloti
15.
Chazarská epizoda
16.
Období 12. století

Úryvek

"Haskala
- od poloviny devatenáctého století se rozvíjí haskala
- jeho nositelé se označují jako maskil když je jich víc tak maskilin
- maskil znamená modrá osoba
- i v hebrejské terminologii to koresponduje s tématem osvícenství, což je rozum
- vůdčí postavou židovského osvícenství je Moses Mendelssohn
o žil v osmnáctém století
o někdy se považuje za zakladatele speciálně berlínské haskaly
o narodil se v Desau, v rodině písaře, tedy sofera
o sofer je specialista, který se živí přepisováním tóry, je to vážené zaměstnání
o vyšel z chudých poměrů, tak dosáhl plného rabínského i nežidovského vzdělání a to v oblasti neměcké litratury, kolem něj se soustředil okruh vzdělanců
o on sám tvoří součást německého osvícenství
o jeho literární přínos spočívá v překladu pentateuchu, který opatřil hebrejským komentářem, překládal žalmy a Píseň písní
o vycházel z humanistického přesvědčení, že běžná hebrejština nebo jidiš neumožňují dostatečnou znalost klasické nebiblické hebrejštiny a pro její ovládnutí je třeba vyspělého evropského jazyka, což je třeba němčina
o tímto počinem chtěl dosáhnout renesance klasické hebrejštiny
o efekt byl ale opačný, jeho překlad sloužil spíš k výuce němčiny a k asimilaci
o na jeho osobě a na jeho rodokmenu se dá ukázat jakým způsobem se haskala dál vyvíjela
o Mendelssonuhnův poin se stal základem překladu celého tenachu do němčiny
o názory na haskalu vyložil v německém překladu do knihy Záchrana idů a ve své vlastní knize Jeruzalém aneb o náboženské moci a Židovství
o Mendelssohn je považován také za relativně významného německého filozofa
o měl velký rozhled a respekt mezi soudobými mysliteli
o mínil, že je možné praktikovat židovskou zbožnost a participovat na nežidovském životě
o židovství vymezil jako zjevený zákon
o přistupuje k náboženství jako k učení
o podle něj židovství může reprezentovat obecné pravdy rozumu
- toto dvojí vymezení k judaismu otevřelo cestu k oběma extrémním polohám vyvíjejícím se z haskaly, první říkala, že židovství je jenom zákon a ceremoniální řád,
- druhým pólem je představa, že židovství lze identifikovat s osvícenským náboženstvím rozumu
- Mendelssohn byl přítelem Lessinga
- stal se také předlohou v Lessingově hře Moudrý Nátan
- mnozí z jeho potomků a jeho žáků konvertovalo ke křesťanství
- mnohem větší váhu u Mendelssohna měla vnější situace mocenská a politická, třeba u nás toleranční patent, mělo to velkou moc pro šíření emancipace Židů
- nekteří z jeho žáků se podíleli na emancipaci Židů
- Naftalí Herz Homberg pocházel z Libně, studoval v Praze a Berlíně, působil jako vychovatel v Mendelssohnově rodině
o stal se nadšeným propagátorem josefínských reforem, vystupoval proti tradičnímu školství
- působil ve Vídni a v Haliči jako inspektor židovských škol
- sepsal dvě učebnice, knihy
o Kniha o kráse
o Synové Sionu
o byl to židovský katechismus a základy morálky
o znalost jedné knihy byla ověřována před sňatkem
- prvním souborem důsledků haskaly bylo omezování platnosti tóry
- docházelo k řadě rozporů, protože státní právo problematizovalo řadu halachických ustanovení"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16112
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse