Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Justiční orgány - otázky ke zkoušce.

Justiční orgány - otázky ke zkoušce.

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vyparcované otázky ke zkoušce, které se věnují fungování soudní moci v České republice. Od organizace soudů, přes průbeh vyšetřování až po vězeňský řád.

Obsah

1.
Organizace soudů v ČR
a) Krajské soudy
b) Nejvyšší správní soud
c) Ústavní soud
d) Vnitřní uspořádání soudů
2.
Formy a způsoby řádných a mimořádných způsobů odvolání proti rozhodnutí soudu
a) Řádné opravné prostředky
3.
Rozsudek a exekuční řízení
a) Rozsudek
b) Exekuce
4.
Probační a mediační služba
a) Zákon o probační a mediační službě
b) Mediační služba
c) Podmínky
d) Probační služba
5.
Orgány činné v trestním řízení
a) Předběžné vyšetřování
b) Státní zastupitelství
c) Podání obžaloby
d) Vykonávací řízení
e) Vyšetřovatel
6.
Složky represivního systému podléhající ministru spravedlnosti
a) Justiční stráž
b) Probační a mediační služba
7.
Formy a způsoby nápravy odsouzených
a) Ochranná léčba
b) Podmíněné odsouzení
c) Zákaz činnosti
d) Obecně prospěšné práce
8.
Vazební řád
a) Přijímání obviněných
b) Umístění v cele
c) Výkon vazby se zmírněným režimem
d) Propuštění obviněných
e) Kázeňské tresty
9.
Řád výkonu trestu
a) Povinnosti odsouzených
b) Odměny
c) Kázeňské tresty
10.
Postavení a působnost státního zastupitelství v právním systému
a) Nejvyšší SZ
b) Krajské SZ
c) Okresní SZ
11.
Postavení ministra spravedlnosti v právním systému
a) Státní zastupitelství
b) Justiční stráž
c) Vězeňská služba
d) Probační a mediační služba
e) Správní činnost soudů
f) Podání návrhu na podání stížnosti pro porušení zákona
g) Vydání cizince k trestnímu stíhání (může, nemusí)
12.
Mezinárodní smlouvy v oblasti trestního zákonodárství
a) Chicagská úmluva
b) Vídeňská úmluva
c) Evropský zatýkací rozkaz
d) Mezinárodní vyhledávání osoby, které neplní své rodičovské povinnosti
13.
Postavení soudců, jejich nezávislost a podmínky pro výkon
a) Soudce

Úryvek

"Podání obžaloby
- nejdůležitější rozhodnutí SZ v přípravném řízení – trestní stíhání před soudem možné jen na podkladě obžaloby, kterou podává a před soudem zastupuje SZ.

SZ v řízení před soudem
- strana.
- povinně se účastní hlavního líčení

Řádné opravné prostředky
- SZ může podat odvolání pro nesprávnost kteréhokoli výroku, příp. proto, že výrok chybí, a to ve prospěch i neprospěch osoby, které se bezprostředně týká, i proti její vůli
- proti trestnímu příkazu může podat odpor

Mimořádné opravné prostředky
- stížnost pro porušení zákona lze podat i proti pravomocnému rozhodnutí SZ, jímž byl porušen zákon (podává ministr)
- návrh na povolení obnovy řízení může v neprospěch OBV podat jen SZ
- může podat návrh i v jeho prospěch

Zvláštní způsoby řízení
- jde-li o TČ s horní hranicí nepřevyšující 5 let, může SZ se souhlasem obviněného v přípravném řízení podmíněně zastavit trestní stíhání.
- v přípravném řízení může podat soudu návrh na rozhodnutí o schválení narovnání

vykonávací řízení
- rozhodnutí vykonává, příp. jeho výkon zařizuje orgán, který ho učinil.
- určitá rozhodnutí, která učiní soud, podléhají souhlasu SZ nebo se činí na jeho návrh
- SZ může podat proti některým rozhodnutím soudu stížnost

Příslušnost SZ je odvozena od příslušnosti soudů, sídla a obvody se shodují se soudními.

Vyšetřovatel
- policista, 24 let, VŠ právnické vzdělání, do funkce jej ustavuje Ministr vnitra. Vyšetřování = procesní činnost prováděná v přípravném řízení - zásadně je provádějí vyšetřovatelé, ale i policejní orgány.
- vyšetřovatel je odpovědný za dodržování zákonnosti, je vázán pr. předpisy a pokyny SZ

Úkoly v rámci TŘ:
a) před zahájením tr. stíhání - přijímat oznámení, prověřovat je - u TČ s horní sazbou nad 3 roky;
b) v rámci PŘ. - může zahajovat tr. stíhání; v urč. případech nutný souhlas SZ, jinak rozhoduje samostatně.

Pomocnými osobami orgánů činných v trestním řízení jsou zapisovatel, vyšší soudní úředník, probační úředník, asistent soudce Nejvyššího soudu a tlumočník."

Poznámka

Chvílemi působí práce nedopracovaně, potřebovala by ujednotit grafiku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9093
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse