Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > K problematice pedagogicky anormativního chování žáků střední školy - diplomová práce

K problematice pedagogicky anormativního chování žáků střední školy - diplomová práce

Kategorie: Pedagogika, Psychologie, Sociologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce zpracovává v teoretické a empirické rovině problematiku anormativního chování žáků střední školy. Seznamuje s historií střední školy, na níž je realizován vlastní výzkumný projekt, a popisuje normy v chování a odchylky od nich, které zařazuje do kontextu osobnostních změn v pubertě a adolescenci. Podává rovněž podrobnou kazuistiku žáka s problematickým začleněním do školního kolektivu. Druhá část sestává z popisu a vyhodnocení výzkumu provedeného formou dotazníku na žácích středního odborného učiliště a jejich učitelích, zachycujího anormativní prvky v chování žáků. Přibližuje zkoumaný vzorek, použitou metodu, výzkumný instrument i ověřované hypotézy a přináší výstupy z výzkumu formou slovní i grafickou, včetně stastitiského posouzení platnosti hypotéz. Závěrečná část diskutuje v normativní rovině otázku vedení žáků pedagogem.

Obsah

1.
Úvod (předmluva)
2.
Teoretická a historická část
2.1.
Střední škola, historie
2.2.
Anormativní chování
2.2.1.
Pubertální osobnostní změny a adolescence
2.2.2.
Normalita a anormalita
2.2.3.
Závady chování
2.2.4.
Poruchy chování
2.2.5.
Patologie chování
2.3.
Kazuistika
2.3.1.
Základní údaje, popis žáka, jeho problémy
2.3.2.
Moje pozorování a pozorování kolegů
2.3.3.
Náhled klinického psychologa
2.3.4.
Rozhovor s chlapcem
2.3.5.
Písemné vyjádření žáka k problémům
2.3.6.
Zápisy z výchovné komise
2.3.7.
Shrnutí a můj závěr
3.
Empirická část
3.1
Popis výzkumného vzorku
3.1.1.
Průměrný věk dívek
3.1.2.
Průměrný věk chlapců
3.1.3.
Počty dívek
3.1.4.
Počty chlapců
3.1.5.
Z jaké rodiny pochází
3.1.6.
Popis použité metody
3.2.
Předvýzkum
3.3.
Vlastní výzkum
3.3.1.
Výběr metody
3.3.2.
Sestavení metody
3.4.
Výsledky výzkumu
3.5.
Interpretace výsledku
4.
Závěry pro pedagogickou teorii a praxi
5.
Shrnutí

Úryvek

"2.2 Anormativní chování
2.2.1 Pubertální osobnostní změny a adolescence
Langmeier (1991, 134) popisuje ve své publikaci Vývojová psychologie pro dětské lékaře, že přechod z dětství do dospělosti je bezprostřední, jedinec dosud závislý je v určité době přijímán hned do společenství dospělých jako plně rovnoprávný člen. Dospívající se začínají lišit jak od dětí, tak od dospělých, vytvářejí si zvláštní znaky i specifickou subkulturu s odlišným vyjadřováním, oblečením a úpravou, někdy zakládají i zvláštní neformální či formální seskupení – různá „hnutí mládeže―. Zmiňuje se, že postavení dospívajících ve společnosti je nejisté a jejich výchovné vedení často nejednotné. Nejasnosti související s rychlými společenskými proměnami mohou být příčinou mnoha obtíţí mládeţe a vytvářejí četné problémy při jejich výchově. Mnozí dospívající jako by sami nerozuměli svým projevům – úzkostlivě pozorují své niterné stavy a stále více přemýšlejí o svých vnitřních konfliktech, utíkají se do svého soukromého citového světa nebo do vystupňovaného denního snění, které je odvádí ještě dále od reality.
Sama jsem toto období popisovala ve svém deníčku, který jsem si pravidelně psala již od konce svých14. let „31. 1. 1970 je mi 16 let – och jak je to divný svět! Jsem úplně bezmocná. Strašně ráda bych brečela, ale nejde to. Nevím co dělat??! Jsem strašná puberťačka: nafoukaná, ale úplně strašně. Nad sebou bych zaplakala. Jak na intru, tak i tady ve Znojmě. Jsem hnusná, nemožná a nejhorší na světě. Vyčítám kamarádce, že to kvůli ní jsem nafoukaná. Ale vždyť to není pravda. Můžu si za to sama. Musím se změnit! Ale jak? … Už je mi líp, už jsem se z toho vyspala. Zjistila jsem, že jsem melancholická, děsně se do sebe uzavírám. Poslední dobou se mi líbí všechno to, co ostatním ani moc ne. Například nekouřit, nepít, nechodit zmalovaná, nechodit s klukem, líbí se mi vážná hudba, mám touhu po rychlosti (motorka), přemýšlím o svém zaměstnání – musí být zvláštní. Také přemýšlím o svém životním partnerovi, snažím se být jemná, ale jsem i naivní.―
„Pochopiteľne mladiství spravidla nemajú také pevné presvedčenie o cene svojej osoby, a preto vzniká nebezpečenstvo, ţe prepínajú vo voľbe prostriedkov imponovania. Mladistvý sa musí naučiť iné veci, a pritom sa na začiatku dopúšťa chýb.― (Clauss, Hiebsch, Böttcher, 1970, 285)
Toto období popsal Václav Příhoda ve své knize Ontogeneze lidské psychiky II – Vývoj člověka od patnácti do třiceti let (1983, 59): „Odrůstání rodině a přechod od její intimity k širším sociálním vztahům vedou již samy o sobě k bojovému ovzduší. Je to doba „nevděku― mládeţe, bezohlednosti mladých k starým. Roztrpčenost rodičů z tohoto poměru je odvěká, jak ukazuje i přísloví: Malé děti ujídají chleba, staré srdce.―
Kuric (2001, 94, 95) vymezil pubertální období u dívek v rozmezí od 10. aţ 11. roku do 13. aţ 14. roku a u chlapců od 11. až 12. roku do 14. – 15. roku. Uvádí, že pubertou nebo dospíváním rozumíme jednak tělesné změny podmíněné pohlavním dozráváním, jednak samotné pohlavní dozrávání a zahrnujeme sem také všechny ty psychické změny, které se v průběhu vymezeného časového období objeví. V duševní oblasti se v tomto období zvyšuje aktivita dospívajících, je patrná duševní rozkolísanost, nevyrovnanost a přecitlivělost. Starší i novější autoři tuto etapu – zvláště první část dospívání, tzv. prepubertu – nazývají obdobím „druhého zrodu―, „bouře a náporu―, „útočnosti a výbojnosti―, „druhého vzdoru― či „vulkanismu―. Dospívající přeceňuje vlastní síly i názory, postoje k sociálnímu prostředí jsou provázeny projevy prchlivosti, vzdorovitosti, většími či menšími sklony odmítat poslušnost, zvýšenou emotivností a jinými rodícími se vlastnostmi."

Poznámka

Zpracováno jako diplomová práce na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Práce obsahuje řadu tabulek a grafů, rozsah čistého textu činí cca 40 stran. Grafy v příloze o rozsahu cca 12 stran nejsou započítány do celkého rozsahu práce.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22553
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse