Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Kamil Kalina: Drogy a drogové závislosti - výpisky z knihy

Kamil Kalina: Drogy a drogové závislosti - výpisky z knihy

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z knihy Kamila Kaliny Drogy a drogové závislosti. Práce se zabývá hlavně primární prevencí, její formou, metodologickými přístupy. Dále pak jaké jsou formy prevence ve výuce a její základní pedagogické principy.

Obsah

1.
Prevence
2.
Obecné charakteristiky primární prevence
3.
Základní pojmy a faktory v primární prevenci zneužívání návykových látek
4.
Hlavní cílové oblasti primární prevence
5.
Zásady efektivní primární prevence
6.
Primární prevence zneužívání drog (úrovně, formy, metodologické přístupy)
6.1
Cíle primární prevence (východisko pro působení na cílovou populaci )
6.2
Formy specifické primární prevence
6.3
Důležité faktory úspěšnosti preventivních programů (teoretická východiska)
6.4
Vztah realizátor programu (žák: nejdůležitější faktor účinnosti preventivních programů)
6.5
5 Vyhodnocení efektivity PP
7.
Prevence ve výuce (základní pedagogické principy)
7.1
Přednášky, besedy a interaktivní programy ve školách
7.2
Výcvik pedagogů
7.3
Základní poradenství a včasná intervence v prostředí
7.4
Prevence v komunitě
7.5
Osobnost, dovednosti a techniky v PP
7.6
O drogách a závislosti všeobecně

Úryvek

"10/2 PRIMÁRNÍ PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ DROG: ÚROVNĚ, FORMY, METODOLOGICKÉPŘÍSTUPY

1 Cíle primární prevence – východisko pro působení na cílovou populaci
Při výběru PP působení bychom měli vždy vycházet ze stanovených cílů. Na jejich základě vytváříme modely směřující ke snížení výskytu sociálně patologických jevů ve společnosti. Matějček problematiku negativních jevů ve společnosti přirovnává k ledovci. Jeho vrchol, jedna desetina celku, ční nad hladinu, a s touto jedinou částí mlže společnost nějak zacházet. Zbytek, ukrytý pod hladinou, je ovlivnitelný jediným způsobem: zahříváním oceánu – působení na vrchol zahrnujeme do specifické primární prevence a spodní do nespecifické. Nespecifická PP na úrovni celé společnosti by se měla zabývat právě tímto zahříváním oceánu a specifické preventivní programy by pak měly reagovat na konkrétní společenské fenomény. Obě složky by se měly vzájemně ovlivňovat.
Mnoho preventivních programů se snaží zabránit užívání drog, což je ideální stav. Základním cílem PP může být „jen“ snaha o snížení počtu mladých lidí užívajících návykové látky, snížení možných následků poškození a vytváření protidrogových postojů. Jde tedy o ovlivňování postojů žádoucím směrem.

2 Formy specifické primární prevence
1) nejvyšší úroveň (makroprostředí) – aktivity zaměřené na velké skupiny. Hlavním cílem je zasáhnout co možná největší skupinu lidí. Nelze tedy obsah přizpůsobit pro různé skupiny. Na úrovní celospolečenské je účinnější nespecifická prevence – vytváření podmínek pro volnočasové aktivity, snížení podpory propagace kouření a alkoholu, atd.
2) Střední úroveň (mezoprostředí) – působení je zaměřeno jen na určitou lokalitu nebo na nějaké skupiny populace (např. děti). Pro působení se nejvíce využívá kampaní, vydávání odborně naučných publikací apod.
3) Místní úroveň (mikroprostředí) – aktivity se zaměřují na cílové skupiny (např. žáci 9.tříd). Mezi formy na této úrovni patří:
a) Přednášky a besedy – jedná se většinou o jednorázové akce, které však bez propojení s dlouhodobým působením mají nízkou efektivitu.
b) Komponované pořady – jsou více přitažlivé, protože přednáška je doplněna nějakou hudební produkcí, filmem apod. Opět jsou tyto akce doplňkem dlouhodobé práce na školách.
c) „Klasické“ peer programy (vrstevnické) – vrstevníci výrazně působí na formování postojů jedince, a proto mohou účinně zasáhnout do žádoucí změny jeho rizikového chování. K tomuto účelu jsou vybráni jedinci, kteří projdou výcvikem. Poté působí na rizikovou skupinu (peer efekt). Je nezbytné vybrat dobrovolníky a intenzivně s nimi pracovat. Koncept působení dětí (9-15let) se neukázal jako vhodný. Děti v tomto věku by neměly být nositeli postojů a sociálních vzorců chování dospělých. Velkým přínosem je peer-program v případech, kdy se zaměří na přenášení poštovních dovedností, vedení vrstevníků k aktivnímu trávení času a pozitivnímu pohledu na svět.
d) Dlouhodobé programy – tento typ vlastně představuje souhrn výše zmíněných přístupů rozložených do dlouhého časového úseku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17418
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse