Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kapitálová struktura

Kapitálová struktura

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví, Praha 3 – Žižkov

Charakteristika: Práce definuje pojem kapitálová struktura a určuje, kdo jsou uživatelé tohoto typu informací o podniku. Popisuje členění této struktury, zásady při jejím řízení a faktory, které ji ovlivňují. Dále se věnuje obecným pravidlům financování podniku a horizontálním a vertikálním pravidlům financování kapitálové struktury.

Obsah

1.
Pojem kapitálová struktura
2.
Uživatelé informací o kapitálové struktuře podniku
3.
Členění kapitálové struktury
4.
Zásady při řízení kapitálové struktury podniku
5.
Faktory ovlivňující kapitálovou strukturu podniku
6.
Obecná pravidla financování podniku
6.1
Horizontální pravidla financování kapitálové struktury
6.2
Vertikální pravidla financování kapitálové struktury

Úryvek

"6.1 Horizontální pravidla financování kapitálové struktury

Horizontální pravidla hodnotí vzájemné vztahy mezi složkami aktiv a pasiv. Nejčastěji zmiňovaným je zlaté bilanční pravidlo.
Toto pravidlo požaduje, aby investiční majetek byl pokryt vlastním jměním podniku, respektive v širším pojetím dlouhodobě vázaný kapitál má být také dlouhodobě profinancován. Lze ho ještě dále rozvinout například tak, že k investičnímu majetku jsou přidány ještě dlouhodobě vázané části oběžného majetku (např. minimální úroveň surovinových zásob). Zbytek je potom možné profinancovat krátkodobě. Toto pravidlo se tudíž týká časového souladu jednotlivých položek aktiv a pasiv. Proto by doba, po kterou může podnik disponovat kapitálem, měla být shodná s dobou, na kterou podnik potřebuje majetek podniku, jenž je tímto kapitálem krytý. Dodržováním této relace by se měl podnik vyhnout problémům nedostatečné likvidity a problémům s finanční a hospodářskou stabilitou.
Pokud by docházelo k financování dlouhodobého majetku z krátkodobých zdrojů, musel by podnik během životnosti majetku několikrát žádat o nové úvěry či emitovat nové krátkodobé obligace, protože přeměna dlouhodobého majetku na peníze přesahuje splatnost krátkodobých zdrojů. Mluvíme o tzv. podkapitalizování společnosti. K tomu poměrně často dochází v období expanze podniku, kdy společnost prudce rozšiřuje výrobu a prodej, čímž rostou jeho aktiva (zásoby, pohledávky i investiční majetek), která nejsou kryta potřebnými finančními zdroji. Podnik se pak zadlužuje u svých dodavatelů a může se dostat až do platební neschopnosti. V opačném případě hovoříme o tzv. překapitalizování společnosti, které je pro podnik neefektivní. Je tomu tak proto, že cena dlouhodobého kapitálu jak cizího, tak i vlastní-ho, bývá pro podnik vyšší, než cena kapitálu krátkodobého. Proto tam, kde nehrozí finanční obtíže, je výhodnější používat krátkodobý kapitál.

6.2 Vertikální pravidla financování kapitálové struktury

Vertikální pravidlo hodnocení kapitálové struktury se týká jen skladby kapitálu - - nemá tedy žádný vztah k majetku resp. použití finančních prostředků. Říká, že vztah vlastního a cizího kapitálu by měl být 1:1 - tzn., že vlastníci by měli přispívat alespoň tolik jako věřitelé. Takto naformulované od reality značně odtržené pravidlo financování kapitálové struktury nelze ovšem brát jako dogma, jež platí vždy a za všech okolností. Nízký poměr vlastních zdrojů na celkových zdrojích podniku může být považován za jeho určitou finanční slabost a ohrožení jeho stability. Pokud ale podnik dokáže vytvořit dostatečné zdroje potřebné ke splácení nejen úvěrů, ale i vysokých finančních úroků, nemusí nízký podíl vlastního kapitálu nutně znamenat pro účetní jednotku žádné ohrožení.
Tento přístup v zásadě vychází z hodnocení věřitelského rizika. Pokud se vlastníci podniku podílejí na celkovém financování menší částí celkového investovaného kapitálu, nesou přirozeně věřitelé s větším podílem na financování podniku i vyšší část podnikatelského rizika. To může vést k obtížím při získávání dodatečných úvěrových zdrojů, neboť věřitelé při překročení určitého limitu zadluženosti buď odmítnou poskytnutí úvěru nebo jej poskytnou za méně výhodných podmínek pro daný podnik.
Do hry však dále vstupuje celá řada dalších faktorů - jako příklad lze uvést makroekonomickou situaci či společenské konvence v té či oné zemi. (Uvádí se, že vyšší podíl financování kapitálu pomocí vlastních zdrojů je obvyklý v kontinentální Evropě, zatímco pro japonské podniky platí spíše opak).
V našich podmínkách se často vyskytují podniky s extrémně vysokým podílem cizích zdrojů, u kterých výpočet poměrových ukazatelů prakticky ztrácí na významu. Typickým jevem jsou společnosti s ručením omezením často jen s minimální, zákonem stanovenou výší základního jmění (dnes 100 000 Kč, od 1.1.2001, kdy vejde v platnost novela obchodního zákoníku 200 000 Kč) a mnohamiliónovými dluhy."

Poznámka

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera645
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse