Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Karel Šrédl: Mezinárodní ekonomie - výpisky

Karel Šrédl: Mezinárodní ekonomie - výpisky

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky ke zkoušce se zabývají mezinárodní ekonomií. Seznamují s vybranými ekonomickými teoriemi, charakterizují modely směny zemí v jednofaktorové i vícefaktorové ekonomice a specifikují úspory z rozsahu. Věnují se mezinárodní obchodní politice, uvádějí hlavní příčiny směny a popisují nástroje používané v obchodní politice. V závěrečné části vysvětlují principy rozložení portfolia, zaměřují se na představení základních typů řešení rizika.

Obsah

1.
Přehled dějin ekonomických teorií
1.1.
Merkantilismus
1.2.
Klasická škola
2.
Směna dvou zemí v modelu jednofaktorové ekonomiky
2.1.
Absolutní výhoda
2.2.
Komparativní výhoda
3.
Směna dvou zemí v modelu vícefaktorové ekonomiky
3.1.
Model specifických faktorů
4.
Směna dvou zemí v modelech vícefaktorové ekonomiky
4.1.
Heckscherův-Ohlinův model
5.
Mezinárodní směna dvou zemí ve standardním modelu
5.1.
Standardní model
5.1.1.
Společné rysy
5.1.2.
Založen na 4 základních vztazích
6.
Mezinárodní směna a úspory z rozsahu
6.1.
Úspory z rozsahu
6.1.1.
Vnitřní úspory z rozsahu
6.1.2.
Vnější úspory z rozsahu
7.
Cíle a efekty obchodní politiky
7.1.
Teorie her v mezinárodní směně
7.2.
Hlavní příčiny mezinárodní směny
7.2.1.
Teorie vědecko-technického pokroku
7.2.2.
Teorie nezralého průmyslu
8.
Analýza nástrojů obchodní politiky
8.1.
Obchodně politické nástroje
8.1.1.
Přímá administrativní opatření
8.1.2.
Tržně orientované nástroje
8.1.3.
Pojmy
9.
Rozložení portfolia a globální trh aktiv
9.1.
3 typy řešení rizika

Úryvek

"MEZINÁRODNÍ EKONOMIE

I. Přehled dějin ekonomických teorií
MERKANTILISMUS – viděl bohatství společnosti ve směně → bohatství z prodeje
- mateřskou zemí byla Anglie
- nejvýznamnější osobnost – ministr financí ve Francii - Colbert
- cílem hospodářské politiky merkantilismu je zabezpečit růst peněžního bohatství země
- zastánci merkantilismu viděli podstatu bohatství v penězích a za základní zdroj bohatství
země považovali zahraniční obchod
1. období (16. a 17. stol.) – bohatství v hromadění zlata, drahých kovů
2. období – ustupuje se od bohatství hromadění zlata – souvisí s objevem papírových peněz

→ lidé začali chápat, že bohatství není možné hledat v bohatství peněz, ale ve výrobě

KLASICKÁ ŠKOLA – konec 18. stol – zač. 19. stol. – bohatství společnosti je založeno na výrobě a růst produktivity práce zakládá růst bohatství společnosti
Jde o ekonomické myšlení z období manufakturní výroby a přechodu na strojní velkovýrobu
Stala se teoretickým základem hospodářského liberalismu - žádá, aby se stát zdržel zásahů do ekonomiky a ponechal to vývoji trhu

- klasikové se soustředili zejména na analýzu makroekonomických problémů – pozornost zaměřili na růst hmotného bohatství společnosti a jeho zdroje
- hlavní představitelé
- Adam Smith – byl otcem hospodářského liberalismu („neviditelná ruka trhu“) = bez určení, jak, pro koho a kolik vyrábět. Položil základy mezinár. - volnému trhu
- David Ricardo teorie komparativní výhody - země se soustředí na výrobu těch výrobků, u kterých má relativně menší náklady

III. Směna dvou zemí v modelu jednofaktorové ekonomiky – dobře!!!
Základem pro podmět je snaha prostřednictvím specializace a dělby práce zvýšit efektivnost výroby, a tím i svůj blahobyt.
Některé země mají výhody – až třeba monopol dle přírodních a klimatických podmínek, tím mají výhodu v mezinárodní směně.

ABSOLUTNÍ VÝHODA – autorem teorie je A.Smith
- stát má pro určitý druh výrob lepší podmínky → může tyto výrobky produkovat s nižšími náklady (levněji) – realizuje absolutní výhody z mezinárodního obchodu. Avšak i pro země, které nemají ab. výhodu je mez. obchod výhodný.
teorie absolutních výhod – určitá země se soustředí na takové druhy výrobků a služeb, pro které má lepší podmínky a u kterých dosahuje nejvyšší produktivity práce - proces specializace a kooperace (absolutní výhody zjišťujeme porovnáním produktivity ve vztahu k jiné zemi)


KOMPARATIVNÍ VÝHODA – D. Ricardo - došel k závěru, že země bude vyvážet produkt, u něhož má větší komparativní výhodu a dovážet jako produkt ten výrobek, u něhož má nižší komparativní výhodu nebo nevýhodu
(komparativní výhody zjišťujeme tak, když porovnáváme produktivitu výroby v jedné zemi)

teorie komparativních výhod - země se soustředí na výrobu těch výrobků, u kterých má relativně menší náklady"

Poznámka

Práce obsahuje 1 malou tabulku, která nemá vliv na uvedený celkový rozsah práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21662
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse