Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Karl Jaspers: Otázka viny

Karl Jaspers: Otázka viny

Kategorie: Filozofie, Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá otázkou viny z filozofického a sociologického hlediska. Vymezuje právní základ viny, mravní zákon, i mravní hodnoty. Věnuje se významovým odstínům pojmu vina, metafyzická vina, politická vina, problém spoluviny, i kriminální viny. Řeší otázku německé viny, a viny druhých. Hledá spravedlivý trest. Zamýšlí se nad smyslem trestu, teorií odplaty a prevencí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je to otázka viny
3.
Významové odstíny
4.
Německá vina
4.1
Otázka viny kolektivní
4.2
Politické ovlivnění
5.
Vina druhých
6.
Poznámkový aparát

Úryvek

" Ale abych se vrátila na počátek a trochu šířeji se podívala na “významové odstíny”, adjektiva a různý obsah pojmu vina. K.Jaspers ve své knize Otázka viny vymezuje 4 druhy viny, jež jsou neoddělitelnou vnitřní součástí člověka. Rozlišuje vinu kriminální, politickou, mravní a metafyzickou. To činí z toho důvodu, aby se vyhnul obecnému výkladu o vině. Přesto je nutno podotknout, že “zároveň všechny rozlišené druhy viny spolu souvisí a každý pojem viny ukazuje skutečnost, z níž vyplývají důsledky i pro druhé sféry pojmu viny”.4) Metafyzickou vinu myslí jako “existující solidaritu mezi lidmi, jako lidmi, v jejímž důsledku je každý spoluodpovědný za všechno bezpráví a všechnu nespravedlnost na světě, zvláště za zločiny, k nímž dochází v jeho přítomnosti nebo s jeho vědomím”.5) A jestliže člověk neučiní vše, co je v jeho moci, pak je spoluvinen. “Vše co je v jeho moci” - to je to jádro věci, o kterém je možno vést diskusi. Co může udělat jedinec, aby zabránil bezpráví, které se děje ve světě? Kde je ta rozumná hranice, kam až je možno jít? To jsou polemické otázky, na které bychom mohli hledat odpověď v historii. V naprosto drtivé většině případů jedinec postavivší se “systému” nezmohl naprosto nic a mnohokrát přišel o život, ale na druhé straně je také pravdou ten fakt, že nenadálé souhře mnoha faktorů se mohlo silné osobnosti, za níž stála jiná moc, podařit vládnoucí systém svrhnout. Ovšem je na pováženou, jakým způsobem je to provedeno, a zda-li nebude nová vláda bezpráví činit a tolerovat.U viny morální je tomu jinak. Za zločiny, kterých se dopouštím jako jedinec, jsem zodpovědný morálně a to za všechny své činy. Každý druh lidského chování je podroben morálním kriteriím, ačkoliv těchto mravních normativních systémů je několikero a je věcí každého jednotlivce, jak kvalitní je jeho zvnitřněný, morální normativní systém a jak dalece se ho drží. Zde hraje významnou úlohu jeho svědomí. Co se týče politické viny, pak ta spočívá v činech vedoucích státníků tohoto kterého státu, v jejímž důsledku musí nést následky činu tohoto státu , občané daného státu, neboť odpovídají za to, jakou mají vládu. Otázka tzv. kolektivní viny je rovněž diskutabilní, každopádně “kolektivní vina ve smyslu, že vina odpovědných vůdců ve společenství, se bez dalšího, t.j. bez ohledu na osobní podíl, či svou vlast, vztáhne na všechny členy společenství, je s charakterem viny, jako odpovědného rozhodnutí, neslučitelná. Společenství jako celek je vino jen prostřednictvím viny jednotlivců a podle míry jejich spolupůsobení či souhlasu, s rozhodnutím odpovědných vůdců”.6) “Kriminální vina spočívá v objektivně prokazatelných činech, zločinech, které porušují jednoznačně zákony”.7) Vina v trestně-právním smyslu, je vnitřní vztah pachatele k trestnému činu. Důsledkem zločinu je trest.

Jaspers se ve své práci Otázka viny zaobírá otázkou “viny německé”. Autor míní, že “německá vina” nabyla svou podstatu až okamžikem, kdy vítězové druhé světové války a s nimi celý svět vznesli žalobu proti Němcům. Pokud já osobně mohu hodnotit “německou vinu”, bude to velmi z povzdálí a velmi zprostředkovaně. Z historických faktů, které jsou mě známy, a z ničeho jiného nemohu vycházet, zcela jistě vyplývá, že počáteční impuls k rozpoutání druhé světové války vyšlo z nacistického Německa. “Německo má vinu na válce proto, že to byl jeho režim, který válku začal, zatímco druzí válku nechtěli”.8) Německou vinu spatřuje autor ve vině morální, spočívající v podporování a vytváření hitlerovského režimu, a metafyzické, která naznačuje nečinné přihlížení, když se páchaly zločiny. Politická vina je charakterizována odpovědností za činy režimu. Tuto odpovědnost nesli vůdcové nacistického režimu stojíce před soudem v Norimberku, což znamenalo ve světových dějinách dosud zcela něco nepoznaného. Pro Němce má “tento proces výhodu, že rozlišuje mezi určitými zločiny vůdců a že přímo neodsuzuje přímo celý národ”.9) Norimberský proces znamenal však mnohem více. “Má po prvé a pro celou budoucnost prohlásit válku za zločin a vyvodit z toho důsledky”.10) Za všechny činy spáchané nacistickými přívrženci je nutno příjmout a nést následky viny. “Všichni Němci, bez vyjimky, se podílejí na politické odpovědnosti. Musí tudíž společně působit při úkolech nápravy, které je třeba převést na právní formu”.11)"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera550
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse