Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kartografie - maturitní otázka 2/27

Kartografie - maturitní otázka 2/27

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Druhá maturitní otázka zpracovává téma kartografie, věnuje se tedy problematice související s mapami. Uvádí jejich rozdělení a to jak z hlediska obsahu, tak podle použitého měřítka. Zabývá se kartografickými zobrazeními, popisuje jejich jednotlivé typy a seznamuje s pracemi, které jsou součástí procesu tvorby map. Vypracovanou předchozí maturitní otázku naleznete zde Země jako vesmírné těleso - maturitní otázka 1/27 a následující zde Litosféra - maturitní otázka 3/27.

Obsah

1.
Mapa a globus
1.1
Zeměpisná délka
1.2
Zeměpisná šířka
1.3
Měřítko
1.4
Dělení map
1.4.1
Podle měřítka
1.4.2
Podle obsahu
1.5
Základní kartografická zobrazení
1.5.1
Podle druhu zobrazovací plochy:
1.5.2
Podle vlastností kartografických zkreslení
1.5.3
Podle polohy konstrukční osy
2.
Vznik mapy
2.1
Rozdělení map podle vzniku
2.2
Astronomické práce
2.3
Geodetické práce
2.4
Nivelace
2.5
Topografické práce
2.6
Kartografické práce
2.7
Reprodukční práce
3.
Obsah mapy
3.1
Výškopis
3.2
Polohopis
3.3
Popis
3.4
Kartogram, kartodiagram
4.
Mapování, současné mapy

Úryvek

"Základní kartografická zobrazení
- soubor různých matematických metod převádějících zemský povrch do roviny mapy; způsoby, kterými lze sestrojit zeměpisnou síť v rovině mapy
- určuje vztah polohy bodu na zeměkouli (na glóbu) k poloze odpovídajícího bodu na mapě

podle druhu zobrazovací plochy:
a) kuželové zobrazení – zobrazují glóbus na plášť kužele, jenž se rozvine do roviny; zobrazí poledníky jako svazek paprsků vycházejících z obrazu vrcholu kužele
- podlouhlá území, nejpřesnější v normální poloze hlavně kolem 50° zeměpisné šířky (kde je i ČR)
b) azimutální zobrazení – zobrazovací plochou je rovina, kulová plocha glóbu se převádí do roviny mapy
- kruhová území jako jsou póly a ostrovy – rovnoběžky mají tvar soustředných kružnic se středem v pólu; využívá se zejména pro mapování polárních oblastí
c) válcové zobrazení – zobrazovací plochou je plášť válce; kulová plocha glóbu se převádí do pláště válce, který se rozvine do roviny mapy
- znázorňuje poledníky i rovnoběžky jako rovnoběžné přímky na sebe kolmé; hodí se pro zobrazení území protáhlých kolem rovníku nebo kolem poledníku (Rusko); mapy časových pásem
d) obecné zobrazení – obrazy poledníků a rovnoběžek se získávají matematickým odvozením – aby se eliminovaly chyby, dělá se matematická kombinace všech tří základních zobrazení
- zobrazení se využívá pro tvorbu map celého světa.

podle vlastností kartografických zkreslení:
- úhlojevné (stejnoúhlé) zobrazení zachovávají úhly, ale plochy a délky jsou zkresleny
- plochojevné (stejnoploché) zobrazení zachovávají plochy a zkreslují úhly a délky
- délkojevné zobrazení zachovává nezkreslené délky, na však na celé mapě, ale jen podél poledníku nebo rovnoběžek, úhly a plochy se zkreslují
- vyrovnávací zobrazení: plochy i úhly jsou zkresleny jen do určité míry

podle polohy konstrukční osy:
- normální - konstrukční osa roviny, válce nebo kužele se shoduje s osou glóbu
- příčné (transverzální) - konstrukční osa leží v rovině rovníku
- obecné - konstrukční osa prochází středem glóbu v libovolném směru, který je jiný než u předchozích poloh

Vznik mapy
K hlavním úkolům kartografie náleží reprodukce, užití a také tvorba map. Podle vzniku rozdělujeme mapy:
- původní (originální) mapy – taková díla, která vznikla přímým terénním měřením nebo na základě vyhodnocení leteckých snímků
- odvozené mapy – bývají zpracované z původních map
- v současnosti se tvorba map oběma způsoby neobejde bez využití výpočetní techniky a speciálních informačních technologií"

Poznámka

Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20397
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse