Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice katastru nemovitostí. Popisuje jeho historii, i právní náležitosti. Charakterizuje předmět evidence, i obsah jeho uspořádání. Definuje hlavní zásady. Uvádí informace ohledně režimu zápisu, i revizí katastru. Zmiňuje systém poskytování informací z katastru.

Obsah

Úvod
1
Cíl práce
2
Teoretická část
2.1
Historie
2.2
Právní úprava
2.3
Předmět evidence v katastru nemovitostí
2.4
Obsah a uspořádání katastru nemovitostí
2.5
Zásady katastru nemovitostí
2.5.1
Zásada priority
2.5.2
Zásada legality
2.5.3
Zásada konstitutivní
2.5.4
Zásada dispoziční
2.5.5
Zásada formální publicity
2.5.6
Zásada materiální publicity
2.6
Režim zápisu
2.6.1
Vklad
2.6.2
Záznam
2.6.3
Poznámka
2.7
Revize údajů katastru, oprava chyb v katastrálním operátu a jeho obnova
2.7.1
Revize údajů katastru
2.7.2
Oprava chyb v katastrálním operátu
2.7.3
Obnova katastrálního operátu
2.8
Poskytování údajů z katastru nemovitostí
4
Praktická část
Závěr

Úryvek

"2.3 Předmět evidence v katastru nemovitostí

Podle § 2, odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb, o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů , jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí:

• Pozemky v podobě parcel,
• budovy spojené se zemí pevným základem, ato budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo, taktéž i budouvy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,
• byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona v budovách,
• rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci, požádá – li o to vlastník nemovitosti nebo jiná osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru nemovitostí,
• rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci, v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim,
• stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis.

Do katastru nemovitostí se neevidují drobné stavby. Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy a nádvoří a ostatní plochy.
2.4 Obsah a uspořádání katastru nemovitostí

Obsah katastru nemovitostí je upraven § 3 katastrálního zákona a uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálního území. Dle ustanovení § 3 tohoto zákona obsahuje:

• Geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území,
• druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla budov, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostor a pojmenovánínebytových prostor, dále údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru,
• údaje o právních vztazích, včetně údajů o vlastnících a o jiných oprávněných a údaje o dalších právech k nemovitostem podle tohoto zákona,
• údaje o podrobných polohových bodových polích,
• místní a pomístní názvosloví."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16431
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse