Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kategorie vědomí v psychologii

Kategorie vědomí v psychologii


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická, Plzeň

Charakteristika: Tato práce se na základě dostupné literatury zabývá vědomím v psychologii. Nejprve charakterizuje a vysvětluje pojem vědomí. Poté popisuje základní okruhy vědomí, jeho typologii, stupně a funkce. Poté se věnuje podrobnému popisu jednotlivých aspektů vědomí. Závěr patří změnám a poruchám vědomí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Významy pojmu vědomí
3.
Vědomí
3.1
Tři základní okruhy vědomí
3.2
Typologie lucidity
3.3
Stupně vědomí
3.4
Hlavní funkce vědomí
4.
Jednotlivé aspekty vědomí
4.1
Místní vědomí
4.2
Světonázorové jednání
4.3
Předvědomí
4.4
Nevědomí
4.5
Časové vědomí
5.
Změny a poruchy vědomí
5.1
Změny vědomí
5.1.1
Spánek
5.1.2
Hypnóza
5.2
Poruchy vědomí
5.2.1
Druhy poruch vědomí:
5.2.2
Možné příčiny poruch vědomí
5.2.3
Rychlost změny vědomí
6.
Závěr
7.
Seznam zdrojů
7.1
Tištěné
7.2
Elektronické

Úryvek

„ U vědomí rozlišujeme dvě základní složky:
1. vigilita neboli bdělost je stav, kdy je člověk bdělý, je při vědomí
2. lucidita neboli jasnost je dána schopností uvědomování si sebe sama a našich vnitřních mentálních stavů

Typologie lucidity

V úrovni lucidity dochází k pravidelnému kolísání, které odpovídá běžnému cirkadiálnímu rytmu lidské aktivity (tj. rytmu, který se týká biologických rytmů během 24hodinového období), jež má dvě optima – kolem 11. a 17. hodiny – a jedním pesimem – kolem 14. hodiny.

Existují ale i interpersonální rozdíly ve vývoji lucidity. Psychofyziologická šetření prokázala preferenci večerních aktivit přibližně u 30% osob. Takovýto lidé mají tendence ráno k pozdnímu vstávání, poté se dlouho probírat a až odpoledne nebo večer se dostávají do stavu plné bdělosti.

Naopak upřednostnění ranních aktivit se vyskytuje u přibližně 15% osob. Tito lidé se tedy ráno snadno a lehce probouzejí a jejich aktivita je nejvyšší dopoledne. Tato skupina osob se hůře přizpůsobuje změnám pracovní doby.

Zbytek populace (přibližně 55%) nepatří ani k jednomu z těchto vyhraněných typů a jsou schopni se dobře přizpůsobovat změnám režimu aktivit vědomí.

Pod pojmem vědomí se často rozumí:
1. vědomí objektů – vědomí „Já“ o objektech (prožívání)
2. vědomí „Já“ – vědomí „Já“ o sobě jako subjektu prožívání, identitě, jednotě, aktivitě a rozdílnosti od „Ne-Já“
3. sebevědomí – vědomí samotného vědomí o sobě

Stupně vědomí:
1. nejnižší stupeň vědomí nastává, když si uvědomujeme to, že něco vnímáme, ale obsah vnímaného je nejasný a zmatený (nastává při velké únavě nebo v polospánku)
2. jasné uvědomování si vnímaného předmětu
3. přemýšlení, představování si, atd. vnímaného předmětu
4. přemýšlení o vnímání, představování si, cítění, atd. – hlavním předmětem našeho přemýšlení je činnost a obsah je vedlejší (nevlastní reflexe)
5. přemýšlení o myšlení (činnosti) – vlastní reflexe

Z toho nám vyplývá možné rozdělení vědomí do dvou skupin a to na vědomí prosté a reflexivní. Pokud bdím a něčím se zabýváme, pak je to vědomí prosté a objevuje se zcela mechanicky. Ve chvíli, kdy začneme přemýšlet sami o sobě vzniká vědomí reflexivní. Jestliže přemýšlíme o dřívějších úkonech myšlení, pak vzniká vlastní reflexe, vše ostatní je reflexe nevlastní.
Psychoanalytici Jung a Freud rozlišili dvě základní úrovně vědomí:
1. vědomí, které zahrnuje uvědomované duševní obsahy
2. nevědomí – „do této kategorie patří prožitky, které z nějakého důvodu nemohou dosáhnout uvědomění nebo ty, které uvědomitelné jsou, příp. byly dříve vědomé, ale člověk jich pozbyl buď běžnými procesy zapomínání nebo působením vlastních psychických obran.“ (http://www.duseveda.estranky.cz)“

Poznámka

Práce kompilačního charakteru s kvalitně provedenými citacemi a zdrojovou literaturou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19546
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse