Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kaufland ČR, v.o.s. - finanční analýza a finanční plán

Kaufland ČR, v.o.s. - finanční analýza a finanční plán

Kategorie: Finanční plány

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Cílem této seminární práce je analýza a zhodnocení současného stavu hospodaření a na základě zjištěných informací vytvoření finančního plánu na období 2009 – 2011 společnosti Kaufland Česká republika, v.o.s. Práce obsahuje finananční analýzu této společnosti, kdy byly analyzovány účetní výkazy, tj. rozvaha, výkazy zisku a ztrát a cash flow. Poté je zpracována vertikální a horizontální analýza rozvahy a horizontální analýza výkazu zisků a ztrát a cash flow. Další součástí první části práce je poměrová analýza. Největší důraz byl kladen na finanční plán, který byl vytvořen na období 2009 – 2011. Tento se skládá z plánu tržeb, nákladů a hospodářského výsledku. Při jeho vypracování byly brány v potaz výsledky a údaje finanční analýzy, i vývoj společnosti v minulých letech.

Obsah

0.
Úvod
1.
Struktura případové studie
2.
Finanční analýza
2.1.
Analýza účetních výkazů
2.1.1.
Vertikální a horizontální analýza aktiv
2.1.2.
Vertikální a horizontální analýza pasiv
2.1.3.
Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát
2.1.4.
Cash flow analýza
2.2.
Analýza poměrových ukazatelů
2.2.1.
Ukazatele likvidity
2.2.2.
Ukazatele rentability
2.2.3.
Ukazatele aktivity
2.2.4.
Ukazatele zadluženosti
2.2.5.
Shrnutí finanční analýzy
3.
Strategie společnosti
4.
Investiční projekt společnosti
4.1.
Metody hodnocení investic
4.2.
Financování projektu
4.2.1.
Dlouhodobý bankovní úvěr
4.2.2.
Leasing
5.
Finanční plán
5.1.
Plán tržeb
5.2.
Plán nákladů
5.3.
Plán hospodářského výsledku
6.
Plánová rozvaha
6.1.
Procentní metoda
6.2.
Regresní metoda
6.3.
Metody ukazatelů obratu
7.
Závěr

Úryvek

"2.2.5 Shrnutí finanční analýzy
Kaufland, v. o. s., se řadí mezi vysoce postavené prodejní řetězce ve svém oboru. Mezi silné stránky této společnosti patří nízká cena, která je atraktivní pro mnoho stálých i potenciálních zákazníků. Ovšem ruku v ruce s tímto aspektem jde i fakt, že mnohdy cenu snižuje kvalita.
I přes začínající recesi dosáhl Kaufland, v. o. s., velmi příznivých výsledků hospodaření, a přes všechny metody jsme zjistily, že se jedná o velice stálou společnost, která nemá problémy s financemi. Tato skutečnost poukazuje na fakt, že se nemusí bát plánování dalších investic, které je čekají do budoucna.


3 Strategie společnosti

Kaufland je jedním z nejúspěšnějších velkoplošných řetězců. Tento úspěch je založen na vypilovaném systému logistiky celkové palety zboží. Především vysoká obrátkovost masa, uzenin, ryb a drůbeže, sýrů, ovoce a zeleniny automaticky zaručuje stabilní vysokou úroveň čerstvosti zboží. Ale v neposlední řadě je Kaufland u svých zákazníků oblíben i pro velký výběr regionálních výrobků a specialit.
Kaufland je známý poměrně nízkými cenami, často ale na úkor kvality. Obchodní inspekce eviduje stovky stížností na závažná porušení hygieny v obchodech tohoto řetězce. Společnost praktikuje strategii nízkých cen. Orientuje se na masový prodej a věří, že jedině levné zboží je opravdu prodejné. Je však nutné brát v úvahu také psychologický efekt, levné zboží může vzbuzovat pocit nedůvěry. Vzhledem k finanční krizi dávají zákazníci často přednost nízkým cenám. Proto i když kvalita zboží není příliš vysoká, obchodní společnost má v České republice vysoké postavení a hojnou návštěvnost.
Společnost je důležitou součástí ekonomiky v České republice. V uplynulém a aktuálním roce investuje společnost celkem 10 miliard korun. Investice jsou rozděleny na stavbu nových hypermarketů, zahájení provozu nového centrálního skladu v Olomouci, na optimalizaci logistiky a na pořízení nejmodernějších technologií. Stavby hypermarketů zadává firma výhradně českým stavebním firmám a taktéž nakupuje zboží z 85% u českých dodavatelů. Tím podporuje českou ekonomiku.

4 Investiční projekt společnosti

Kaufland je jedním z nejúspěšnějších obchodních společností. Vysoká obrátkovost masa, uzenin, ryb a drůbeže, sýrů, ovoce a zeleniny automaticky zaručuje stabilní vysokou úroveň čerstvosti zboží. Vizí společnosti je vybudování dobré pověsti, zvýšení kvality výrobků a služeb pro spokojenost zákazníků a taktéž zvýšení tržeb.
Tržby za prodej zboží a za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly v roce 2008 hodnoty 35,2mil.Kč. Vzhledem k finanční krizi a zvyšující se nezaměstnanosti předpokládáme poměrně výrazné snížení výši tržeb. Tento klesající trend očekáváme až do roku 2011. Lepší finanční situaci předpokládáme až v roce 2011, kdy se tržby dle naše názoru budou mírným tempem zvyšovat a budou mít růstovou tendenci."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 11 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Seminární práce do předmětu Finanční plánování a rozpočtování - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18725
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse