Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kázeň jako sociální problém a prosociálnost

Kázeň jako sociální problém a prosociálnost


Kategorie: Pedagogika, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce pojednává o kázni jako sociálním problému. Uvádí historii pojmu kázeň a školní kázeň. Zabývá se etickou výchovou, tedy výchovou k prosociálnosti. Na pozadí četných citací z použité literatury informuje o historické a sociální podmíněnosti kázně ve vybraných typech společností. Seznamuje s badateli, kteří se tématem kázně zabývali ve svých dílech.

Obsah

0.
Úvod
1.
Historie pojmu kázeň a školní kázeň
2.
Etická výchova (výchova k prosociálnosti)
3.
Historická a sociální podmíněnost kázně
3.1.
Prvobytněpospolná společnost
3.2.
Antická společnost
3.3.
Feudální společnost
3.4.
Kapitalistická společnost
3.5.
Demokratická společnost
4.
Kázeň v dílech
4.1.
O. Kádnera
4.2.
J. A. Komenského
4.3.
J. J. Rousseaua
4.4.
J. F. Herbarta
5.
Závěr

Úryvek

"2. HISTORICKÁ A SOCIÁLNÍ PODMÍNĚNOST KÁZNĚ

„Různé kultury a civilizace různě odlišně normalizují jednotlivé vztahy a oblasti života (podřízenosti a nadřazenosti, náboženství, dělby práce, rytmus pracovních činností, sexuální a
příbuzenské vztahy, způsob stolování atd.), ale shodují se v požadavku na přísném dodržování stanovených norem. Poslušnost je chápána jako základní prostředek existence; poslušný člověk respektuje a plní normy, uznává autoritu nadřízeného, výše postaveného, je vždy uctivý, pokorný, oddaný, vděčný.“ (13).
„Už v primitivních společnostech je člověk vázán normami, které v dané sociální skupině a situaci regulují jeho chování, a právě tak je seznamován se sankcemi, které vyplývají z neuposlechnutí norem“ (14).

„V antice je jejím základním pojmem, kromě pojmu dobro a blaženost, ctnost ( areté, od aristos - to nejlepší, čeho je člověk schopen), pokora a poslušnost. K výchově ctnostného člověka bylo v antice zaměřeno celé vzdělání; kdo o ni neusiloval, neměl šanci v
intelektuálním ani veřejném životě. Ctnost je celkové zaměření člověka k dobru, pozitivní rys
charakteru, dobré bytí člověka jak v rovině osobní, tak i společenské. V antice si cenili čtyř základních (kardinálních) ctností: rozumnosti, schopnosti řídit se rozumem, statečnosti, s niž člověk žil svobodně beze strachu a přes všechny překážky usiloval o dobro, zbožnosti, jež znamenala vytvořený celostný pohled na svět a rozhodnutí brát život se vší vážností, spravedlnosti, upravující vyvážené vztahy ve společnosti a v lidských vztazích.“ (15)
Rotterová líčí (16): „Platón chápal ctnost jako život podle nejvyšší ideje dobra, Aristoteles podstatu ctnosti viděl v rozumném životě a uspořádaném daném životě společenském, kde člověk jako bytost společenská nachází své naplnění a štěstí. Pro stoiky ctnost spočívala v souznění lidského života s přirozeným řádem a během; kladli důraz na význam vnitřní svobody od vášní (pathé). Aby člověk nalezl vnitřní klid a vyrovnanost, musí získat tuto svobodu (apatheia). Je to ctnost, která umožňuje být nad věcí a nevpustit negativní do oblasti prožívání.“„Seneca (asi r.3-65) i Marcus Aurelius Antonius (r.121 - 180) jako nejvýznamnější představitelé pozdní stoy založili své etické učení na soběstačnosti (autarakeia) a nenáruživosti (apatheia). Ctnost, moudrost a svoboda spočívá v tom, že člověk nechce nic co není v jeho moci, na ničem nelpí a je ke všemu lhostejný. Jen tím dosahuje trvalého klidu duše ( ataraxia).“ (17)
„Při poškození veřejného majetku musí např.viník škodu uhradit, není-li toho schopen, je mu zabaven a prodán jeho majetek a získanou sumou se uhradí škoda. Smrtí je trestán každý, kdo vyvede otroka, který mu nepatřil, za brány města nebo doma ukrýval uprchlého otroka. Otrokovi, který neposlouchal, bylo uříznuto ucho. Muž a otec byl „rozeným otrokářem nad všemi členy své rodiny“, všichni mu byli povinni neomezenou poslušností; i ženu svou získal koupí a mohl ji zase prodat jako své děti do otroctví“ (18).
„Slepá poslušnost, otužování proti všemu strádání a válečná zdatnost jsou zde základními požadavky státu vůči občanům. Celá Sparta byla školou „poslušnosti a rozkazů“, naprostá poslušnost je zde součástí bojové připravenosti.“ (19)."

Poznámka

Poznámky pod čarou jsou součástí textu.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů uvedených v použité literatuře.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17591
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse