Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kazuistika drogově závislého

Kazuistika drogově závislého

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává kazuistiku vybraného drogově závislého 22letého muže, který je ve výkonu trestu odnětí svobody v jedné z českých věznic, a to za trestný čin krádeže. První část práce shrnuje teoretické poznatky - vysvětluje pojem krádež a drogy, věnuje se drogám, jejich zneužívání a drogové závislosti. Klasifikuje dostupné drogy a zamýšlí se nad otázkou prevence. Druhá, praktická, část se zaměřuje na charakteristiku dotyčného a studium jeho anamnézy a dokumentace. Následně hodnotí výsledky svého pozorování a předkládá návrh opatření. Závěr pak vyjadřuje, jaký přínos může mít tato kazuistika v praxi.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1.
Krádež
1.1.1.
Podvod
1.2.
Vymezení pojmu droga
1.3.
Experiment s drogou
1.4.
Zneužívání drog – abúzus
1.5.
Drogová závislost
1.5.1.
Fyzická závislost
1.5.2.
Psychická závislost
1.6.
Klasifikace drog
1.6.1.
Stimulační látky
1.6.2.
Taneční drogy
1.6.3.
Opiáty
1.6.4.
Těkavé látky
1.6.5.
Halucinogenní látky
1.6.6.
Konopí (cannabis)
1.7.
Prevence
2.
Praktická část
2.1
Uvedení do problematiky
2.2.
Anamnéza
2.3.
Studium dokumentace
3.
Závěr a shrnutí výsledků
3.1.
Hodnocení získaných informací
3.2.
Návrh opatření
3.2.1.
Výchovná opatření
3.2.2.
Vzdělávací aktivity
3.2.3.
Sociální aktivity
3.2.4.
Léčebné opatření
4.
Přínos pro praxi

Úryvek

"3. Praktická část

3.1 Uvedení do problematiky

Moje práce bude pojednávat o trestné činnosti jednoho drogově závislého odsouzeného, který je toho času ve výkonu trestu odnětí svobody v naší věznici. Jedná se o muže, pojmenuji jej pan X, české státní příslušnosti, ve věku 22 let. Ve výkonu trestu odnětí svobody je pro trestný čin krádeže dle § 247,odst.1, písm.e) tr.z. a podvodu dle § 250, odst.1. Tento odsouzený je ve zdejší věznici již 8 měsíců. Od jeho umístění na oddíl věznice jsem jeho sociální pracovnicí. S panem X jsme téměř pravidelně v kontaktu. Odsouzeného znám již delší dobu, neboť ve zdejší věznici vykonává již druhý trest odnětí svobody.

3.2. Anamnéza
Anamnestické údaje byly získány anamnestickým rozhovorem. Jedná se tedy o autoanamnézu. Nejprve byla navozena přátelská atmosféra v příjemném prostředí kanceláře. Pan X byl seznámen s účelem anamnestického rozhovoru a souhlasil s tím, aby byla na základě jeho údajů zpracována kazuistika. Na začátku byly položeny úvodní otázky a poté se pan X sám rozpovídal. Jeho vyprávění jsem naslouchala a zapisovala. Nakonec byly položeny otázky doplňující. Jedná se tedy o autoanamnézu, získanou nedirektivním způsobem rozhovoru. Některé údaje mohou být zkreslené. Pan X vyprávěl to, co sám chtěl a některé údaje zatajoval.
Pan X se projevil jako nedobrovolný klient. Překročil zákon a přesto, že byla panu X vysvětlena důležitost rozhovoru a její přesná pravidla, očekával ze strany sociální pracovnice určité výhody, jako jsou například kázeňské odměny. Svého nedosáhl a poté již nechtěl podávat podrobnější údaje ke své osobě. Jako příklad je možno uvést, že byl položen dotaz, proč nesdělil sám informace týkající se jeho sebepoškozování. Jeho odpovědí bylo, že nemusíme vědět všechno. A jestli máme zájem, ať si podobné informace zjistíme sami. Přístup byl velmi odmítavý, někdy s prvky agresivity při slovním projevu.

Pan X se narodil ve městě. Nemá žádné sourozence. Je tedy jedináčkem. Absolvoval základní školu, kterou ukončil sedmou třídou. Nebyl zdatným žákem. Škola ho nebavila, požadavky školy posuzuje jako zbytečně náročné. Poté se vyučil v oboru stavební výroba. Střední odborné učiliště navštěvoval dva roky, nikdy však své povolání nevykonával. Pan X žil v úplné rodině do svých šesti let. Po rozvodu rodičů byl soudně svěřen do péče matky. Matka si našla nového druha, který jí s výchovou pana X pomáhal. V 10-ti letech byl umístěn do diagnostického ústavu a po 2 měsících byl přemístěn do dětského domova. V dětských domovech a výchovných ústavech pro mladistvé byl až do 18-ti let. První návrh na umístění do diagnostického ústavu podala sociální kurátorka pro děti a mladistvé. Matka výchovu pana X nezvládala. Pan X řádně nedodržoval docházku základní školy a bylo u něj zjištěno užívání drog. Prvním kontaktem s drogou pro něj byla zkušenost s čicháním toluenu. Toluen zneužíval přibližně 6 měsíců. Další zkušenost s drogou měl již ve výchovném ústavu pro mladistvé. Ve 14-ti letech začal s aplikací pervitinu a heroinu. Denní spotřeby sám uvedl :1g pervitinu a 0,5 heroinu. V 18-ti letech po propuštění z výchovného ústavu se vrátil ke své matce. Matka v té době žila již sama. Pan X se k ní nastěhoval. Po nějaké době si matka našla přítele, který poznal, že pan X bere drogy. Následně nastaly problémy s matkou. Vztahy s druhem matky pan X hodnotí jako problémové. Pan X nechodil do práce. Peníze na drogy sháněl různě. Peníze dostával částečně od matky. Některé drogy se daly sehnat zdarma, jiné velmi levně. Když měl velký nedostatek peněz začal páchat trestnou majetkovou činnost. Matka pana X vyhodila z domova. Pan X bydlel různě."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13115
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse