Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kazuistika jedince ve výkonu trestu - drogová závislost

Kazuistika jedince ve výkonu trestu - drogová závislost

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je drogová závislost. Nahlíží na život drogově závislého jedince ve výkonu trestu odnětí svobody, a uvádí některé jeho potíže spojené s výkonem trestu. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické je definováno nejen, co jsou to návykové látky a drogová závislost, ale také jaké jsou její příčiny, formy a důsledky. Zmiňuje současné poznatky z oblasti zneužívání a nelegální distribuce drog. Praktická část seznamuje s případem pana Alexandra, který vykonává trest odnětí svobody v nejmenované věznici za páchání trestné činnosti v důsledku drogové závislosti. V závěru jsou uvedena opatření, která byla navržena na základě použitých metod. V tomto případě byl použit rozhovor, a byla prostudována dokumentace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Drogová závislost
2.1.
Dělení závislosti
2.2.
Fyzická a psychická složka závislosti
3.
Rozdělení drog a jejich varovné známky
3.1.
Co je to droga
3.1.1.
Alkohol
3.1.2.
Organická rozpouštědla
3.1.3.
Marihuana a Hašiš
3.1.4.
Látky s budivým účinkem
3.1.5.
Kokain
4.
Zneužívání drog v ČR
5.
Praktická část
5.1.
Uvedení do případu
5.2.
Použité metody
5.2.1.
Anamnéza
5.2.1.1.
Osobní anamnéza
5.2.1.2.
Rodinná anamnéza
5.3.
Rozhovor
5.4.
Studium dokumentace
6.
Závěr
7.
Návrh opatření

Úryvek

" 6 Závěr
Hlavním tématem mé závěrečné práce je pohled na odsouzeného jedince ve výkonu trestu odnětí svobody. Tímto jedincem je pan Alexandr, kterému je 20 let a ve výkonu trestu odnětí svobody je již podruhé. První trest odnětí svobody vykonával jako mladiství ve věku 15 let. Pan Alexandr vyrůstal v rodinném prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, v rodinném prostředí s ohrožením sociálně patologickými jevy. Tato rodina byla sociálně znevýhodněná a prožívala nepříznivou sociální situaci. Takovéto prostředí nelze považovat za přirozené sociální prostředí a je jisté, že mělo vliv na výchovu, chování a jednání mého klienta.
Pan Alexandr nemá rozvinuté základní pracovní, společenské a kulturní návyky. Absolvoval 7 tříd ZŠ a poté 2 roky zvláštní školy. Do svých 14 let žil v úplné rodině s vlastními rodiči a sourozenci. Jeho vlastní otec, který zemřel, když bylo klientovi 14 let, měl také zkušenosti s pácháním trestné činnosti. Tyto skutečnosti měly do jisté míry vliv na jeho samotný počátek trestné činnosti.
Pan Alexandr je ve výkonu trestu odnětí svobody a sám nezvládne a nedokáže si osvojit pracovní, společenské, kulturní návyky tak, aby byl společností přijat zpět, byl schopen uspokojovat své životní potřeby a žil řádným životem. Hovoříme-li tedy o nápravě klienta, musíme využít všech možných výchovných a vzdělávacích prostředků, přístupných ve vězeňství. Jednou z forem naplňování účelu výkonu trestu odnětí svobody je právě již zmíněný program zacházení, jehož cílem je soustavné a účelné působení na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, příprava osoby na začlenění zpět do společnosti a řádný způsob života po propuštění z výkonu trestu.
Do jaké míry bude mít program zacházení vliv na nápravu mého klienta bude jisté až po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Proto bych odsouzenému po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody doporučil využít služeb regionálních koordinátorů či mentorů, kteří se svou činností zabývají praktickou pomocí a konstruktivním poradenstvím v oblasti hledání nových zájmů, hledání zaměstnání, možností zařazení v rekvalifikačních kurzech a jiného vzdělávání, pomoci při vyplňování formulářů, podpory silných stránek klienta získaných právě při uplatňování a plnění programu zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody.

7 Návrh opatření
Situaci pana Alexandra lze považovat za sociální znevýhodnění. Pan Alexandr je již podruhé ve výkonu trestu odnětí svobody, což bude mít jistý vliv na lepší zvládání jeho situace. Je nutné stanovit klientovi správný program zacházení. Vést ho k rozvíjení sebekontroly svého chování a jednání, korigovat své jednání a chování ve vztahu k druhým osobám. Vést klienta k vytváření pracovních návyků, k pochopení nutnosti respektovat a plnit etické a právní normy společnosti, podřídit se stanoveným zákonným normám a požadavkům ve VT.
Naplánovat jeho smysluplné využívání volného času, zapojení se v zájmových činnostech – sportovních aktivit apod.
V rámci programu zacházení doporučuji:
- zapojit se do prací prospěšných pro věznici,
- využívat sociálně právní poradenství,
- předložit doklady potřebné k vyřízení OP,
- korespondencí udržovat kontakt s rodinou,
- zapojení do skupinových sportovních aktivit v rámci sportovního kroužku,
- individuální četby,
- osobní relaxace – sledování TV, zařazení do film klubu náročného diváka.
Po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody bych klientovi doporučil využít služeb regionálních koordinátorů či mentorů, kteří se svou činností zabývají praktickou pomocí a konstruktivním poradenstvím v oblasti hledání nových zájmů, hledání zaměstnání, možností zařazení v rekvalifikačních kurzech a jiného vzdělávání, pomoci při vyplňování formulářů, podpory silných stránek klienta získaných právě při uplatňování a plnění programu zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody. "

Poznámka

Práce obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15085
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse