Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Klamavá reklama, srovnávací reklama, zlehčování - 29/33

Klamavá reklama, srovnávací reklama, zlehčování - 29/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje se základními znaky klamavé reklamy, tak jak jsou uvedeny v § 45 Obchodního zákoníku. Dále uvádí definici a heslovitý popis zlehčování a srovnávací reklamy dle § 50. U poslední zmiňované vypisuje taxativní výčet podmínek, za kterých je srovnávací reklama přípustná. Předchozí část naleznete zde Nekalá soutěž - 28/33, následující Klamavé označení zboží a služeb, podplácení, parazitování na pověsti - 30/33.

Obsah

1.
Klamavá reklama (§ 45 ObZ)
1.1.
Znaky
1.1.1.
údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích nebo výkonech a klamavost těchto údajů
1.1.2.
šíření těchto údajů
1.1.3.
Prospěch jednajícího v hospodářské soutěži
1.2.
Judikatura
2.
Zlehčování (§ 50 ObZ)
2.1.
Definice zlehčování
2.2.
Odstavec 1 zákona
2.3.
Odstavec 2
2.4.
Zvláštní oblast představuje srovnávací reklama
3.
Srovnávací reklama (§ 50a ObZ)
3.1.
Taxativní výčet podmínek, za kterých je srovnávací reklama přípustná

Úryvek

"KLAMAVÁ REKLAMA (§ 45 ObZ)

- klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, kt. je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů
- pojmové znaky klamavé reklamy jsou stanoveny v § 45 odst. 1 ObZ

Těmito znaky jsou:
a) údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích nebo výkonech a klamavost těchto údajů
b) šíření těchto údajů
c) skutečnost, že toto jednání je způsobilé získat jednajícímu v hospodářské soutěži pro vlastní nebo cizí podnik prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů

a) ÚDAJE O VLASTNÍM NEBO CIZÍM PODNIKU, JEHO VÝROBCÍCH NEBO VÝKONECH A KLAMAVOST TĚCHTO ÚDAJŮ
- za údaj můžeme považovat každou výpověď soutěžitele o skutečnostech nebo hodnoceních, kt. se týkají vlastního nebo cizího podniku, vlastních nebo cizích výrobků, nebo výpověď, která může být použita k reklamním účelům a přitom je objektivně způsobilá vyvolat o nich klamnou představu
- nemusí se nutně jednat o údaje nepravdivé, protože dle § 45 odst. 3 mohou být klamavými i údaje pravdivé, přičemž však způsob, jakým je údaj podán, musí být zavádějící
- často se jedná o údaje, které budí dojem zvlášť výhodné nabídky (např. pokud jsou jako specifické vlastnosti výrobků uváděny vlastnosti, kt. jsou samozřejmé a vyplývají z právních předpisů)
- není však podstatné, jaký prostředek, způsob nebo formu soutěžitel pro výpověď použil - zákon výslovně uvádí (§ 45 odst.2 ObZ.) např. tisk, mluvené nebo psané slovo apod.

b) ŠÍŘENÍ TĚCHTO ÚDAJŮ
- pojem šíření údajů zákon nedefinuje
- za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem
- pro šíření údajů není nutné, aby tyto údaje byly publikovány ve sdělovacích prostředcích - k šíření může tedy dojít i např. formou dopisů individuálně určeným adresátům.
- z ustanovení vyplývá, že pasivně legitimovanými mohou být i hromadné sdělovací prostředky (viz. zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb, tiskový zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku)
- podmínky přípustnosti reklamy a způsob její prezentace v hromadných sdělovacích prostředcích stanoví rovněž zákon č. 231/2001 Sb. Zákon č. 634/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů (zákon na ochranu spotřebitele) stanoví povinnost informovat o cenách a způsob tohoto informování (tento zákon také obsahuje např. zákaz, aby cena vzbuzovala dojem, že je nižší, než ve skutečnosti je nebo že jsou v této ceně obsaženy i další služby, ačkoli tomu tak ve skutečnosti není). "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18871
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse