Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Klasická teorie mezinárodního obchodu - přednáška 10/20

Klasická teorie mezinárodního obchodu - přednáška 10/20


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška z mezinárodní ekonomie pojednává o klasické teorii mezinárodního obchodu a informuje o nejvýznamnějších představitelích klasické školy. Jsou tak představeni názory Adama Smitha, Davida Ricarda a Johna Stuarta Milla. Detailně jsou popsány teorie liberalismu a protekcionismu. Přednáška se dále zabývá Ricardiánským modelem mezinárodní směny a vysvětluje absolutní a komparativní výhodu. Předchozí přednášku naleznete zde Světový demografický vývoj a světový potravinový problém - přednáška 9/20 a následující zde Neoklasická teorie mezinárodního obchodu - přednáška 11/20.

Obsah

1.
Klasická teorie mezinárodního obchodu
1.1
David Hume
1.2
Klasická škola
1.3
Adam Smith
2.
Teorie absolutních výhod
2.1
David Ricardo
2.2
John Stuart Mill
2.3
Závěr klasické teorie
3.
Liberalismus a protekcionismus
3.1
Protekcionismus
3.2
Liberalismus
4.
Ricardiánský model mezinárodní směny
4.1
Výhody mezinárodní směny
4.2
Omyly spojené s komparativní výhodou
4.3
Nevýhody Ricardiánského modelu
4.4
Nesměnitelné statky

Úryvek

"D. Ricardo: teorie komparativních výhod
- nahrazuje teorii absolutní výhody
- dokazuje, že mez. obchod je výhodný i v případě, že země nemá žádnou absolutní výhodu
- mez. obchod je výhodný i v situaci, kdy 1 země je schopná vyrábět všechny druhy zboží s nižšími náklady než země druhá
- komparativní výhoda při výrobě určitého zboží = subjekt při výrobě tohoto zboží musí obětovat méně jiného zboží než druhý subjekt
- země, která je méně efektivní (absolutně) u všech výrobků, se bude specializovat na výrobu a export těch produktů, kde je její absolutní nevýhoda nejmenší
- země efektivnější ve všech výrobcích se specializuje na výrobu a export těch produktů, kde je její výhoda největší
o každá země se soustředí na výrobu, u které má relativně menší náklady
- země bude vyvážet produkt, u kterého má větší komparativní výhodu a dovážet produkt, u kterého má nižší komparativní výhodu nebo u kterého má nevýhodu
- příčinou mez obchodu: rozdíly v produktivitě práce

J.S. Mill: teorie reciproční poptávky= teorie mezinárodních směnných relací
- řeší rozdělení přínosů z obchodu mezi zeměmi: která země vydělá na obchodu více

Závěry klasické teorie
- ze zapojení do MO mohou mít pozitivní efekty všechny země, protože každá země má tzv. komparativní výhodu
- problém: strukturu ekonomiky není možné rozvíjet pouze podle komparativních výhod (riziko makroekonomické nestability, sociálních problémů): nutné vyrábět od všeho trochu, nesoustřeďovat se jen na odvětví, které mají komparativní výhodu
- pojem produktivity práce: čím vyšší PP, tím více výrobků 1 pracovník za jednotku času vyrobí: tím klesají náklady na 1 výrobek, tím může pracovník dostávat vyšší mzdu, aniž by výrobek ztrácel konkurenceschopnost
- pokud růst mezd nedoprovází růst produktivity práce: zem ztrácí konkurenceschopnost
- kritika klasické teorie MO:
- statický přístup
- nebere v potaz změny nákladů při změně objemu produkce, dopravní náklady
- komparativní výhody nemusí přinášet rovné výhody všem partnerům: př. rozvojové země mají komparativní výhodu u surovin, nenáročné výroby: orientace na tyto oblasti způsobuje, že se nerozvíjí průmysl a země zůstávají zaostalé

Liberalismus a Protekcionismus
- dvě základní skupiny názorů na mezinárodní ekonomii

Protekcionismus
- spojen se zásahy státu do ekonomiky s cílem ekonomiku ovlivňovat
- používá ochranářské nástroje pro ochranu domácích odvětví před dovozy, podporu
domácích výrobců
- formy protekcionismu: cla, dovozní kvóty (kvantitativní omezení dovozů), mimocelní bariéry (př. jakostní certifikáty, technické standardy - viz netarifní opatření)
- důvody protekcionismu:
- neekonomické: odvetná cla, silné zájmové skupiny, konkurence levné pracovní síly
- ekonomické: zvýšení zaměstnanosti (clo zvýší cenu dovážených statků- vzroste poptávka po domácí produkci)"

Poznámka

Práce je částečně kompilační a je psaná formou odrážek. V textu je 1 tabulka. Čistý text je cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21211
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse