Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Klasifikace regionů - přednášky 7/10

Klasifikace regionů - přednášky 7/10

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se zabývají klasifikací regionů pro potřeby regionálního/rurálního rozvoje. Uvedeny jsou charakteristiky jednotlivých typů regionů podle různých členění. Představen je kruhový model, včetně jednotlivých zón, přiblíženy jsou venkovské regiony dle míry integrace s národním hospodářstvím i na základě kombinovaných charakteristik. Dále je popsáno dělení podle velikosti, počtu a funkcí ve vztahu k obecnému modelu a v závěru je pozornost věnována zvláštním typům regionů. Předchozí přednášku naleznete zde Evropské centrum světové ekonomiky - přednáška 6/10 a následující Regiony a venkov jako společnost v čase - přednáška 8/10.

Obsah

1.
Hlavní koordináty regionálního rozvoje (RR)
2.
Specifické regionalizací činnosti pro potřeby realizace RR
3.
Klasifikace regionů
4.
Obecný model zónování
5.
Klasifikace regionů – typy
5.1.
Kruhový model
5.1.1
Zóna I – jádrová část
5.1.2
Zóna II
5.1.2.1
Předměstí IIa
5.1.2.2
Předměstí IIb
5.1.3
Zóna III
5.1.3.1
Produktivní území IIIb
5.1.4
Zóna IV
5.1.4.1
Marginální upadající zóna IVa
5.1.4.2
Marginální, obnovující se území IVb
5.2.
Klasifikace venkovských regionů dle míry integrace
5.2.1
Integrované venkovské oblasti
5.2.2
Středně integrované venkovské oblasti
5.2.3
Odlehlé venkovské oblasti
5.3.
Typy venkovských oblastí na základě kombinovaných charakteristik
5.3.1
Venkov v bohatých zemědělských oblastech
5.3.2
Bohaté Sudety
5.3.3
Chudé Sudety
5.3.4
Vnitřní periferie
5.3.5
Příměstská zóna
5.3.6
Moravsko-slovanské pomezí
5.4.
Rozčlenění dle velikosti, počtu a funkcí ve vztahu k obecnému modelu
5.4.1
Mikroregiony
5.4.2
Mezoregiony
5.4.3
Makroregiony
5.5.
Zvláštní typy regionů
5.5.1
Euroregion
5.5.2
Cíle Evropské územní spolupráce
5.6.
Jednoduchý model rozčlenění prostoru
5.7.
Jednoduchý model rozčlenění prostoru ve vztahu k venkovu
5.8.
Rozpracovanější jednoduchý model ve vztahu k venkovu

Úryvek

"Klasifikace regionů
- cílem je vytvořit různé typologie území: taková klasifikace může ospravedlnit různou podporu pro tyto oblasti (např. pro méně příznivé oblasti - LFA), která je součástí RR (regionální politika, politika hospodářské a sociální soudržnosti) nebo venkovského rozvoje (společná zemědělská politika)
- jako východisko se používá zónování (zahrnuje aspekty prostoru i času - složitější) tak
i rozčlenění prostoru (bez ohledu na čas - jednodušší)

Obecný model zónování (jednání a řád v prostoru i čase)
- zahrnuje teorii centrálních míst, novější typ zónování a časoprostorovou geografii
a) teorie centrálních míst
- jeden z prvních modelů zónování, někdy spojována s lokalizační teorií
- W. Christaller (30. léta 20. stol): racionálně geometricky seskupená sídla v homogenním prostředí
b) novější typ zónování
- objevil se především ve vztahu k venkovu a byl reakcí na rurální exodus: co dělat s rurálním exodem = hromadné stěhování do měst – 70. léta 20. století)
- snaha definovat problematické venkovské oblasti, a tak ospravedlnit jejich podporu
- souvisí s časoprostorovou geografií (časoprostorové zónování našich aktivit)

Klasifikace regionů- typy
A) Kruhový model (vznikl ve Francii)
- kritéria zónování:
a) vzdálenost od centra
- centrum symbolizuje administrativní centrum
- vzdálenost od centra se měří v km a pomocí času, který je nutný pro dosažení centra
v závislosti na použitém prostředku: pěšky, veřejná doprava, osobní doprava
b) ekonomická závislost/nezávislost na městském jádru
- měří se př. strukturou ekonomických aktivit v daných zónách, dojížděním/nedojížděním za prací, službami, lokální výkonností atd., časovými kontakty, nabídkou pracovních míst, zaměstnaností/nezaměstnaností
c) předpoklady rozvoje
- měří se existujícími potenciály a schopnostmi jejich využití

- kruhový model je obtížně aplikovatelný na celé území národního státu nebo EU, je velice komplikovaný: proto se používá při zónování mikroregionů

Popis zón
Zóna I - jádrová část
- v jádrové části obyvatelé potřebují málo času na to, aby se dostali kamkoliv, kam ve svém každodenním životě potřebují (často stačí pěšky do max. 30 min. pěšky)
- není třeba dlouhého dojíždění do práce, do škol, za kulturou, k lékaři, na úřady, za nákupy, atd.
- jsou zde k dispozici různé pracovní příležitosti, proto je zde nižší nezaměstnanost
- neexistence zemědělských pracovních příležitostí"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Některé části jsou podobné jako v práci Vymezení regionů - přednáška 6/15.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21474
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse