Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Klientovo subjektivní vnímání katetrizačního vyšetření srdce s ohledem na techniku provedení - bakalářská práce

Klientovo subjektivní vnímání katetrizačního vyšetření srdce s ohledem na techniku provedení - bakalářská práce

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové

Charakteristika: Cílem této bakalářské práce je srovnat transradiální a transfemorální cévní přístup při katetrizačním vyšetření srdce z hlediska subjektivního vnímání klienta. Teoretická část rekapituluje současný stav intervenční léčby onemocnění srdce, shrnuje nejdůležitější metody této léčby a poukazuje na význam edukace klientů podstupujících katetrizační výkony. Empirická část vychází z informací získaných pomocí dotazníku od klientů katetrizační laboratoře v Hradci Králové a klade si za cíl zhodnotit subjektivní vnímání invazivního vyšetření klientem a to v závislosti na typu cévního přístupu.

Obsah

Úvod
1.
Anatomicko - fyziologické poznámky
1.1
Srdce
1.2
Srdeční stěna
1.3
Koronární oběh
2.
Onemocnění srdce
2.1
Ischemická choroba srdeční (ICHS)
2.2
Některé další choroby diagnostikovatelné či řešitelné pomocí katetrizačních metod
3.
Katetrizace
3.1
Příprava nemocného k výkonu
3.2
Ošetření nemocného po výkonu
3.3
Selektivní koronarografie a ventrikulografie
3.3.1
Kontraindikace koronarografie
3.3.2
Komplikace koronarografie
3.4
Perkutánní koronární intervence (PCI)
3.5
Další katetrizační výkony
4.
Katetrizace a psychologie bolesti
5.
Edukace intervenovaných klientů
5.1
Informovaný souhlas
5.2
Edukační proces
6.
Empirická část
6.1
Cíle výzkumu
6.2
Metodika vlastního šetření
6.3
Charakteristika zkoumaného vzorku
6.4
Výsledky první fáze výzkumu
6.5
Výsledky druhé fáze výzkumu
6.6
Diskuze
Závěr

Úryvek

"Srdce (cor, ř. kardia) je dutý svalový orgán kónického tvaru, uložený uvnitř hrudníku ve středním mediastinu (mezihrudí). Jeho velikost zhruba odpovídá velikosti pěsti člověka, kterému srdce náleží, hmotnost se u dospělého jedince pohybuje okolo 300 gramů. Srdeční hrot směřuje k hrudní stěně dopředu doleva a dolů k pátému mezižebří, základna (báze) srdce směřuje opačně (tzn. dozadu doprava a mírně nahoru). Na povrchu srdce jsou patrny dvě rýhy (podélná a cirkulární), které tvoří viditelné hranice srdečních dutin - levé, resp. pravé síně a levé, resp. pravé komory. Větší část spodní stěny leží na bránici, pravá a levá kontura naléhá na pravou, resp. levou plíci. Přední stěna pravé a části levé komory naléhá na přední hrudní stěnu, dolní část hrudní kosti a přiléhající část hrudního koše se proto nazývá prekordium. (4)
Srdeční dutiny a chlopně jsou tvořeny pravou a levou srdeční síní a pravou a levou srdeční komorou, přičemž pravostranné oddíly vypuzují krev do tzv. malého (plicního) oběhu a levostranné oddíly do tzv. velkého (systémového) oběhu. Síně jsou od sebe odděleny interatriálním septem, komory pak septem interventrikulárním. (9)
Pravá síň (atrium dextrum). Horní a dolní dutá žíla přivádějí krev do pravé síně, odkud pak krevní proud putuje přes trojcípou (trikuspidální) chlopeň do pravé komory. Mezisíňové septum tvoří zadní stěnu pravé síně. V zadní části síně se pod ústím horní duté žíly otevírá hlavní žíla odvádějící krev ze srdeční stěny, tzv. koronární sinus (sinus coronarius). V jeho ústí se nachází poloměsíčitá chlopeň (valvula sinus coronarii), bránící zpětnému toku krve do sinu. (1)
Vnitřní reliéf síně je zčásti hladký, zčásti jej tvoří bohatě členěná hmota přecházející do husté svalové trámčiny tzv. pravého ouška, což je slepá výchlipka pravé síně. (1)
Ve stěně síňové přepážky se nachází mělká oválná jáma (fossa ovalis), která představuje uzavřený oválný otvor (foramen ovale) srdce lidského plodu, jímž ve fetálním oběhu proudí okysličená krev z pravé síně přímo do síně levé. Porucha vývoje mezisíňového septa a následné neuzavření foramen ovale má za následek defekt septa síní, který lze v současné době velice efektně vyřešit katetrizačně při minimálním zatížení klienta. (4)
Pravá síň se otevírá dopředu dolů do pravé komory přes pravé atrioventrikulární ústí, kde je uložena trojcípá chlopeň. Nad septálním cípem chlopně je popisován tzv. Kochův trojúhelník, který je vzadu vymezen předním obvodem ústí koronárního sinu, dole bazí septálního cípu trojcípé chlopně a nahoře řasou táhnoucí se směrem dopředu a dolů na septum. V bazi této řasy se nachází tzv. Todarova šlacha. (1, 4)"

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky a grafy. Čistého textu je v této práci cca 44 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14282
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse