Název Goodness Staženo

Klientovo subjektivní vnímání katetrizačního vyšetření srdce s ohledem na techniku provedení - bakalářská práce

Cílem této bakalářské práce je srovnat transradiální a transfemorální cévní přístup při katetrizačním vyšetření srdce z hlediska subjektivního vnímání... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

49x

Edukace a profesní uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním - bakalářská práce

Tato bakalářské práce analyzuje podmínky vzdělávání a pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením se zaměřením na jedince s chronickým onemocně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

39x

Dětská obezita

Cílem této bakalářské práce je zpracovat ucelený pohled na problematiku obezity u dětí a mládeže. Informuje o příčinách jejího vzniku a nastiňuje možn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

7x

Kompenzační cvičení u dětí s dětskou mozkovou obrnou ve vrhačských disciplínách - bakalářská práce

Bakalářská práce poskytuje literární přehled v oblasti kompenzačních cvičení u dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) ve vrhačských disciplínách. První ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

6x

Ošetřování dítěte s kraniocerebrálním poraněním (KCP) - bakalářská práce

Bakalářská práce se věnuje dětským pacientům s těžkým poraněním lebky a mozku. Teoretická část popisuje anatomii mozku, charakterizuje jednotlivé druh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

3x

Metody laboratorní diagnostiky klíšťové encefalitidy - bakalářská práce

Tato experimentální bakalářská práce představuje metody laboratorní diagnostiky klíšťové encefalitidy. V teoretické části popisuje virus klíšťové ence... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

2x

Stanovení hladiny protilátek proti pCD - bakalářská práce

Cílem práce je stanovení hladiny autoprotilátek proti aktivačnímu peptidu pCD, potenciálnímu rakovinovému markeru, v lidském séru. Teoretická část obs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Medicína

0x